Privātuma politika

Privātuma politika

OLYBET.LV TĪMEKĻA VIETNES PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

1              Vispārīga informācija

1.1          Šīs tīmekļa vietnes darbību nodrošina OlyBet Latvia SIA (“OLYBET” vai “mēs”). OLYBET atzīst Jūsu privātuma svarīgumu un ir apņēmies aizsargāt Jūsu personas datus. Šajā Paziņojumā par privātumu (“Paziņojums”) paskaidroti principi, saskaņā ar kuriem OLYBET vāc un izmanto informāciju brīžos, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietnes www.olybet.lv “Tīmekļa vietne”) un izmantojat kādu no azartspēļu pakalpojumiem, kuri tiek sniegti minētajā Tīmekļa vietnē (“Pakalpojums“).  

1.2          OLYBET apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Paziņojumu un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) un Latvijas Republikas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, kuri ir piemērojami personas datu pārzinim, kas minēts šā Paziņojuma 2. punktā.

2              Personas datu pārzinis

2.1          Personas datu apstrādes mērķiem, kas izklāstīti šā Paziņojuma 5. punktā, Jūsu personas datu pārzinis ir: SIA “Olybet Latvia”, reģistrācijas numurs: 44103143645, adrese: Kronvalda bulvāris 3-4, Rīga, Latvija, LV-1010, e-pasts: [email protected]  

3              Datu aizsardzības SPECIĀLISTS

3.1          Jums ir tiesības sazināties ar OLYBET datu aizsardzības speciālistu, lai iegūtu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. OLYBET datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Adrese: Kronvalda bulvāris 3-4, Rīga, Latvija, LV-1010

E-pasts: [email protected]  

4              OLYBET IEVĀKTO UN APSTRĀDĀTO personas datu kategorijas un avoti

4.1          Personas dati ir informācija, kuru var izmantot, lai tieši vai netieši unikāli identificētu Jūs, sazinātos ar Jums vai atrastu Jūs kā fizisko personu (“Personas dati”). Ievākto Personas datu avots nosaka tas, kā Jūs mijiedarbojaties ar mums. 

4.1.1      Reģistrācijas dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, kas saistīti ar Jūsu reģistrāciju Tīmekļa vietnē: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valoda, lietotāja ID, reģistrācijas datums un laiks un piekļuve Pakalpojumam utt (“Reģistrācijas dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET reģistrācijas brīdī.

4.1.2      Verifikācijas dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, lai veiktu Jūsu reģistrāciju un pārbaudītu Jūsu pieņemamību Pakalpojuma izmantošanai: vārds, uzvārds, lietotāja ID, identifikācijas dokumenta (ID) veids, ID dokumenta kopija, informācija par dokumenta derīgumu, pilsonība, adrese, valoda, valūta, kurai tiek dota priekšroka, tālruņa numurs, Pakalpojuma izmantošanas datums un laiks utt (“Verifikācijas dati”)

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET tieši reģistrācijas brīdī un Personas dati, kurus mums dara pieejamus verifikācijas pakalpojumu sniedzēji.

4.1.3      Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, lai veiktu klienta identifikācijas un izpētes procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai noteiktu, vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, vai Jūs esat saistīts ar politiski nozīmīgu personu, vai OLYBET var sniegt Jums pieprasīto Pakalpojumu un ziņot regulatīvajām iestādēm par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, ID dokumentā norādītās ziņas, ziņas par personas darījumiem (summa, rēķina veids, darījuma veids), paraksts, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, ID dokumenta kopija, ziņas par politisko statusu, ziņas par patiesā labuma guvēju, saimniecisko un/vai personisko darbību raksturojošu informāciju, vidējās algas apmērs, ienākumu avoti, darbavieta un amats utt (“NILLTPFN dati”)

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET tieši, un Personas dati, kurus mums dara pieejamus finanšu un klientu identifikācijas pakalpojumu sniedzēji.

4.1.4      Azartspēļu dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, lai sniegtu Jums Pakalpojumu: pašatteikšanās dati, dati par izslēgšanu no azartspēlēm, lietotāja ID, likmes ID, valūta, likmes summa, pašreizējā bilance, spēles / turnīra ID, pārdevēja ID, likmes veids, likmes statuss, paredzamā maksimālā laimesta summa, laimesta rezultātu datums, laimētā summa, izmaksas summa, turnīra ieņēmumi, spēles uz naudu ienākumi, peļņa no čipiem, partijas, azartspēļu spēlēšanas vēsture, autorizācijas dati, IP adrese, dzimums, Pakalpojuma izmantošanas datums un laiks utt (“Azartspēļu dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat mums Pakalpojuma izmantošanas laikā, Personas dati, kas iegūti laikā, kamēr Jūs izmantojat Pakalpojumu, Personas dati, kurus esam saņēmuši no mūsu azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, un Personas dati, kas ievākti no OLYBET pieejamajām datu bāzēm saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu (piemēram, attiecībā uz izslēgtiem spēlētājiem).

4.1.5      Nodošanas dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, lai uzsāktu ar Pakalpojumu saistītos naudas pārvedumus: vārds, uzvārds, lietotāja ID, bankas numurs, darījuma summa, laimesta apraksts, depozīta avots, darījuma datums un laiks utt (“Nodošanas dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat mums, pieprasot veikt naudas pārskaitījumu, un Personas dati, kas saņemti no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

4.1.6      Saziņas dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, ja Jūs sazināties ar OLYBET, izmantojot Tīmekļa vietnes tērzēšanas botu, e-pastus vai iesniedzot sūdzības: Jūsu ziņas saturs, e-pasta adrese vai sociālo mediju kontakti utt (“Saziņas dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET tieši.

4.1.7      Tehniskie dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus laikā, kad Jūs apmeklējat Tīmekļa vietni: IP adrese (tostarp atrašanās vieta, pamatojoties uz IP adresi), piekļuves pakalpojuma sniedzējs, atsauces URL, datums, laiks, piekļuves kodi, sesijas atslēga, pārlūkprogrammas veids un versija, operētājsistēma, nodoto datu apjoms un statuss, MAC adrese utt. (“Tehniskie dati”).

Avots: Kamēr Jūs pārlūkojat attiecīgo Tīmekļa vietni, tā pati ģenerē Tehniskos datus vai ievāc tos no Jūsu ierīces.

4.1.8      Mārketinga dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus mārketinga nolūkos: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, datums un laiks, kad Jums ir sniegta mārketinga informācija, Jūsu izvēles (“Mārketinga dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET tieši vai netieši (piemēram, izmantojot sīkdatnes) Pakalpojuma lietošanas laikā.

4.1.9      Uzņēmējdarbības attīstības dati. OLYBET apstrādā šādus Personas datus, lai nodrošinātu OLYBET uzņēmējdarbības attīstību un izvēlētos pareizo stratēģiju turpmākiem uzņēmējdarbības uzlabojumiem: lietotāja ID, azartspēļu apgrozījums, Pakalpojuma izmantošanas datums, apmierinātības aptaujas informācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, Personas dati, kuri tika iesniegti, mijiedarbojoties – tērzējot, aptaujas datums un laiks) (“Uzņēmējdarbības dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET tieši (piemēram, ar aptaujas starpniecību) vai netieši (piemēram, izmantojot azartspēļu Pakalpojumu), laikā, kad tiek izmantots Pakalpojums.  

4.1.10    Sīkdatņu dati. OLYBET ievieš sīkdatnes Tīmekļa vietnē, lai uzlabotu Tīmekļa vietni un tās funkcionalitāti. Sīkdatnes var vākt Jūsu Personas datus. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sk. OLYBET Paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu (“Sīkdatņu dati”).

4.1.11    Administratīvie dati. OLYBET apstrādā turpmāk minētos Personas datus, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām arhivēšanas un grāmatvedības uzskaites prasībām: vārdu, uzvārdu, darījuma informāciju, personas kodu (“Administratīvie dati”).

Avots: Personas dati, kurus Jūs sniedzat OLYBET Pakalpojuma lietošanas laikā.

4.2          Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamo informāciju, OLYBET nevarēs reģistrēt Jūsu lietotāja kontu, sniegt Jums Pakalpojumu vai izpildīt citus mērķus, kas noteikti šā Paziņojuma 5. punktā.

5              Personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķi

5.1          Juridiskais pamats, kuru OLYBET izmanto Jūsu Personas datu apstrādei, ir atkarīgs no mērķa un konteksta, kādā mēs vācam Personas datus. Lai atvieglotu izpratni, esam sagrupējuši visus mērķus un datu kategorijas Personas datu apstrādei atbilstoši šādiem juridiskajiem pamatiem: likumā noteikto saistību izpilde, līguma izpilde, OLYBET leģitīmās intereses un Jūsu piekrišana.

5.2          Ja Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

5.2.1      likumā noteikto saistību izpilde, tad tas pirmām kārtām nozīmē to, ka OLYBET ir jāapstrādā noteikti Personas dati saskaņā ar likumu. Šajā gadījumā mēs nevaram pieņemt lēmumu, kuri Personas dati tiek vākti un apstrādāti, jo to nosaka piemērojamie tiesību akti;

5.2.2      līguma izpilde, tad tas nozīmē, ka Personas datus apstrādā, lai izpildītu līgumu, kura puse Jūs esat, t.i., noteikumusspēļu noteikumus, kā arī to sporta likmju noteikumus, kuriem Jūs esat piekritis, reģistrējoties konkrētajam Pakalpojumam; 

5.2.3      OLYBET leģitīmās intereses, tad tas, pirmkārt un galvenokārt, nozīmē mērķi uzlabot Tīmekļa vietni un OLYBET uzņēmējdarbību. Skat. katra likumīgo interešu veida specifiku zemāk tabulā;

5.2.4      piekrišana, tad tas pirmām kārtām nozīmē mērķi nodrošināt veiksmīgu lietotāja pieredzi, šim nolūkam pielāgojot attiecīgo Pakalpojumu, jo bez Jūsu piekrišanas Pakalpojumu nebūtu iespējams pielāgot atbilstoši Jūsu izvēlēm.

5.3          Turpmāk tabulā ir atspoguļots apstrādes mērķu saraksts, kas nav izsmeļošs, bet ir saistīts ar konkrētām datu kategorijām un juridisko apstrādes pamatu:

Apstrādes mērķis

Apstrādes mērķa juridiskais pamats

Personas datu, kurus mēs izmantojam apstrādes mērķim, to kategorijas

Mārketinga informācijas nosūtīšana Jums pa e-pastu, kā SMS vai pa tālruni; mārketinga informācijas satura pielāgošana atkarībā no Jūsu izvēles

Jūsu piekrišana, atzīmējot Jūsu izvēles “Saziņas iestatījumi” lapā; Jūsu piekrišana, kas sniegta noteiktu sīkdatņu izmantošanai, Jūsu piekrišana, kas tiek dota, iesniedzot Personas datus OLYBET pasākuma laikā.

Mārketinga dati; Sīkdatņu dati

Lietotāja konta reģistrēšana Tīmekļa vietnē

Starp Jums un OLYBET noslēgtā līguma izpilde.

Reģistrācijas dati

Identitātes un vecuma pārbaude

Likumā noteikto saistību izpilde saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 39. panta, 53. panta pirmās daļas un 53. panta otrās daļas noteikumiem.

Verifikācijas dati

Politiski nozīmīgu personu identificēšana un reģistrēšana

Latvijas Republikas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un poliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” 25. pantā noteikto saistību izpilde.

NILLTPFN dati

Datu saglabāšana par Jūsu izdarītajām likmēm, naudas līdzekļiem, kas tika nodoti mums likmju izdarīšanai, atmaksātiem maksājumiem un Jums pārskaitītiem naudas līdzekļiem.

Latvijas Republikas  “Azartspēļu un izložu likuma” 54.1 pantā noteikto saistību izpilde.

Verifikācijas dati, Azartspēļu dati, Nodošanas dati

 

Pašatteikšanās pārbaude pret pašatteikušos personu reģistru

Latvijas Republikas  “Azartspēļu un izložu likuma” 53. pantā noteikto saistību izpilde.

Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu uzlabošana, personalizēšana (izvēles) un izstrāde

OLYBET leģitīmās intereses, izstrādājot un uzlabojot Tīmekļa vietni, Pakalpojumus un lietotāja pieredzi, veicot savu regulāro uzņēmējdarbību.

Tehniskie dati, Sīkdatņu dati, Saziņas dati, Uzņēmējdarbības dati

Klientu atbalsta un saziņas iespējošana starp Jums un OLYBET; klientu atsauksmju reģistrēšana un apkalpošana

OLYBET leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu lietotāju attiecību pārvaldību.

Saziņas dati, Uzņēmējdarbības dati

Naudas līdzekļu pārskaitījums no maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai no bankas uz Jūsu tiešsaistes Pakalpojuma kontu

Starp jums un OLYBET noslēgtā līguma izpilde.

Azartspēļu dati, Nodošanas dati

Laimesta pārskaitīšana uz Jūsu bankas kontā

Starp jums un OLYBET noslēgtā līguma izpilde.

Pārbaude par to, vai Jūsu bankas konta dati atbilst Jūsu Pakalpojuma konta datiem

Latvijas Republikas  “Azartspēļu un izložu likuma” 53. pantā noteikto saistību izpilde.

Verifikācijas dati, Datu nodošana, Reģistrācijas dati

Klientu darījumu, sākot no 2000 EUR izsekošana un reģistrācija saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumiem

 

 

 

Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumiem

Latvijas Republikas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un poliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” 11. panta 1. daļā noteikto saistību izpilde.

Latvijas Republikas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” 28. panta noteikto saistību izpilde.

Verifikācijas dati, NILLTPFN dati, Nodošanas dati

 

 

 

 

Verifikācijas dati, NILLTPFN dati, Nodošanas dati

 

 

 

 

 

Verifikācijas dati, NILLTPFN dati, Nodošanas dati

Ziņošana Latvijas Finanšu izlūkošanas dienestam par Jūsu aizdomīgajiem naudas darījumiem

Latvijas Republikas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un poliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” 30. pantā noteikto saistību izpilde.

Tīmekļa vietnes un Pakalpojuma problēmu diagnostika un labošana

OLYBET leģitīmās intereses nodrošināt datu drošību un novērst krāpnieciskas darbības, kas saistītas ar Tīmekļa vietni un Pakalpojumu, kā arī nodrošināt Tīmekļa vietnes un Pakalpojuma darbību.

Tehniskie dati, Azartspēļu dati, NIILN dati, Verifikācijas dati, Uzņēmējdarbības dati

Statistikas datu analīze attiecībā uz Tīmekļa vietnes un Pakalpojuma lietošanu

OLYBET leģitīmās intereses analizēt Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu darbību savas uzņēmējdarbības attīstības nolūkā.

Tehniskie dati, Sīkdatņu dati, Azartspēļu dati, Uzņēmējdarbības dati

Datu nodošana atsevišķiem datu pārziņiem verifikācijas, maksājumu un krāpšanas novēršanas pakalpojumu saņemšanai

OLYBET  leģitīmās intereses aizdomīgu un krāpšanas darbību novēršanā un apturēšanā attiecībā uz Tīmekļa vietni un Pakalpojumu

Tehniskie dati, Sīkdatņu dati, Azartspēļu dati, Verifikācijas dati, Nodošanas dati

Tiešsaistes azartspēļu vides kā Pakalpojuma nodrošināšana kazino, pokeram vai sporta likmēm

Starp jums un OLYBET noslēgtā līguma izpilde.

Reģistrācijas dati, Verifikācijas dati, NILLTPFN dati, Azartspēļu dati, Nodošanas dati, Saziņas dati, Tehniskie dati, Mārketinga dati, Sīkdatņu dati, Uzņēmējdarbības dati

Tīmekļa vietnes un Pakalpojuma drošības garantēšana, konstatējot un novēršot traucējošo programmatūru, ierīču un paņēmienu izmantošanu

OLYBET leģitīmās intereses nodrošināt datu apstrādes, Tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošību.

Datu nodošana OLYBET grupas ietvaros

OLYBET leģitīmās intereses, izmantojot dalītu administratīvo infrastruktūru (tostarp datu glabāšanu).

Materiālu, kas satur Personas datus, glabāšana OLYBET rezerves kopiju sistēmās

OLYBET leģitīmās intereses nodrošināt datu apstrādes darbību drošību.

Informācijas, kas ietver Personas datus, arhivēšana, tostarp informācija, kas ietver Personas datus OLYBET grāmatvedības sistēmā

 

 

 

Latvijas Republikas likuma “Par grāmatvedību” 10. pantā un “Arhīvu likuma” 5. pantā minēto saistību izpilde.

 

Administratīvie dati

 

 

 

 

 

 


5.4          
Mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus citiem mērķiem, ar nosacījumu, ka attiecīgajā brīdī OLYBET atklāj Jums attiecīgos mērķus un izmantošanu un ka Jūs vai nu piekrītat Personas datu piedāvātajai izmantošanai, pastāv citi juridiski iemesli jaunajiem apstrādes mērķiem, vai arī jaunais mērķis ir saderīgs ar sākotnējo mērķi, kas norādīts iepriekš.

6              Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

6.1          Laikā, kad Jūs pārlūkojat Tīmekļa vietni un izmantojat Pakalpojumu, dažkārt OLYBET var apstrādāt Jūsu Personas datus automatizēti; arī lēmumi var tikt pieņemti automatizēti, pamatojoties uz Jūsu Personas datiem. Minētie automatizētie lēmumi var ietekmēt Pakalpojuma saturu un piekļuvi tam vai tā funkcijām.

6.2          Turpmāk minētajās situācijās mūsu lēmumu pieņemšanas process var būt automatizēts, kā to atļauj piemērojamie likumi, vai tas ir nepieciešams līguma, kas noslēgts starp Jums un OLYBET, izpildei:

6.2.1      Jūsu identitātes pārbaude un atļauja piekļūt Pakalpojumam pēc lietotāja konta reģistrēšanas Tīmekļa vietnē: reģistrējoties Pakalpojumam Tīmekļa vietnē, automatizētā lēmumu pieņemšanas procesā mēs varam pārbaudīt, vai Jūs atbilstat lietotāja konta reģistrācijas un Pakalpojuma piekļuves kritērijiem. Lēmumu pieņemšanas process var ietvert Jūsu Personas datu (piemēram, dzimšanas datuma (vecuma), personas koda, valstspiederības, pašatteikšanās datu un atteikšanās no azartspēlēm datu) analīzi saskaņā ar likumā noteiktajām atļaujas prasībām. Minētos Personas datus parasti iegūst no Jums tieši, vai arī tos vāc no datubāzēm, kuras ir pieejamas OLYBET saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu (piemēram, personu, kurām ir noteikti azartspēļu ierobežojumi, saraksts). Automatizētā lēmuma rezultātā Jūsu reģistrācija un piekļuve Pakalpojumam tiks vai nu veikta, vai noraidīta;

6.2.2      Lietotāja maksājuma verifikācija: saskaņā ar piemērojamajiem likumiem OLYBET ir pienākums pārbaudīt, vai Jūsu maksājumu konta informācija atbilst lietotāja konta informācijai, kuru esat sniedzis Pakalpojuma izmantošanai. Personas dati, uz kuriem attiecas šāds automatizētais lēmums, ir bankas konta rekvizīti (nosaukums, bankas konta numurs). Naudas pārskaitījumi uz Jūsu lietotāja kontu tiek veikti vai noraidīti, pamatojoties uz automatizētu lēmumu;

6.2.3      Atbilstība sporta noteikumiem un citiem Pakalpojuma noteikumiem, kuriem Jūs esat piekritis un kuri Jums ir jāievēro: mēs analizējam Jūsu darbības Tīmekļa vietnē un Pakalpojumā, lai atklātu piemērojamo tiesību aktu, sporta noteikumu un citu Pakalpojuma noteikumu pārkāpumus;

6.2.4      Risku novērtēšana  un atbilstība sporta noteikumiem un citiem Pakalpojuma noteikumiem: saskaņā ar noteikumiem OLYBET neatļauj piekļuvi Pakalpojumam trešajām personām, kuras cenšas sabojāt kodu, veikt izmaiņas azartspēļu programmatūrā un citās minētajās darbības un attiecīgi aktīvi veic pasākumus, lai izvairītos no tādu skriptu, botu un citu ierīču un paņēmienu izmantošanas, kuri traucē godīgu spēli. Mēs varam analizēt Jūsu darbības Tīmekļa vietnē un Pakalpojuma sniegšanas gaitā. Minētās analīzes nolūkam mēs galvenokārt paļaujamies uz Tehniskajiem datiem un Azartspēļu datiem, kas definēti iepriekš 4.1.4. un 4.1.7. punktā. Mēs salīdzinām minētos Personas datus ar Personas datiem, kurus esam iepriekš ievākuši vai saņēmuši no trešās puses pakalpojumu sniedzējiem par Jums vai Jūsu ierīci. Pamatojoties uz automatizēti pieņemto lēmumu, OLYBET un/vai piesaistītais azartspēļu pakalpojumu sniedzējs (kurš apstrādā minētos datus apkopotā veidā, pamatojoties tikai uz lietotāja ID) var ierobežot piekļuvi Pakalpojuma funkcijām (piemēram, atcelt atkārtotas likmes no vienas un tās pašas IP adreses vai kopīgās adreses, ierobežot maksimālās likmes summu utt.), ja darbība nav atbilstīga. OLYBET var apturēt Pakalpojuma sniegšanu Jums.

6.2.5      Krāpšanas atklāšana: saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, OLYBET var būt pienākums atklāt un atturēt no darbībām, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un krāpšanu. Šajā nolūkā OLYBET vai krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējs salīdzina Jūsu ierīces tiešsaistes identifikatorus (piemēram, Tehniskos datus un Sīkdatņu datus, kā noteikts 4.1.7. un 4.1.10. punktā) un Azartspēļu datus (sk. 4.1.4. punktu) ar līdzīgiem Personas datiem, kas iepriekš ievākti par Jums vai Jūsu ierīci, kuru izmanto, lai piekļūtu attiecīgajai Tīmekļa vietnei. Konstatējot, ka Jūsu kontam vai ierīcei ir krāpniecisks modelis vai ka tā ir saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pamatojoties uz automatizēti pieņemtu lēmumu, OLYBET var ierobežot Jūsu piekļuvi Pakalpojumam (piemēram, bloķēt vai iesaldēt Jūsu lietotāja kontu).

6.3          Iepriekš 6.2. punktā aprakstītos automatizētos lēmumus parasti pieņem bez cilvēka līdzdalības. Jums ir tiesības pieprasīt cilvēka līdzdalību saistībā ar  6.2.3. un 6.2.4. apakšpunktos minēto lēmumu pieņemšanu, kā arī izteikt savu viedokli attiecībā uz šādu lēmumu un apstrīdēt to.

7              Personas datu glabāšanas TERMIŅŠ

7.1          Jūsu Personas dati (visas 4.1. apakšpunktā minētās datu kategorijas, izņemot Sīkdatņu datus) tiks glabāti tik ilgi, cik ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu šā Paziņojuma 4. un 5. punktos noteiktos mērķus, vai tik ilgi, cik likums nosaka mums to darīt. Turpmāk sniegts kopsavilkums, kas nav izsmeļošs, ietverot piemērus par Jūsu Personas datu glabāšanu.

7.1.1      NILLTPFN datu glabāšanas termiņš ir līdz 5 gadiem no brīža, kad tika izbeigtas mūsu un Jūsu Pakalpojuma sniegšanas attiecības;

7.1.2      Reģistrācijas datu, Verifikācijas datu un Azartspēļu datu glabāšanas termiņš ir līdz  5 gadiem no brīža, kad pēdējo reizi pieteicāties Tīmekļa vietnē;

7.1.3      Nodošanas dati tiks glabāti 7 gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad darījums tika reģistrēts grāmatvedības dokumentos;

7.1.4      Mārketinga datu glabāšanas termiņš ir 1 gads no minēto Personas datu vākšanas brīža;

7.1.5      Uzņēmējdarbības datu glabāšanas termiņš ir līdz 7 gadiem no Personas datu vākšanas brīža;

7.1.6      Saziņas datu glabāšanas termiņš ir 7 gadiem no minēto Personas datu vākšanas brīža;

7.1.7      Tehnisko datu glabāšanas termiņš ir 30 dienas no minēto datu vākšanas brīža;

7.1.8      Administratīvo datu glabāšanas termiņš ir 10 gadi no minēto datu vākšanas brīža.

7.2          Pēc šajā Paziņojumā par privātumu 7.1. punktā minētā glabāšanas termiņa mēs varam saglabāt Jūsu Personas datus ilgāku laiku, ja tas ir nepieciešams, lai mēs izpildītu likumā noteiktās saistības, ievērotu reglamentējošās prasības, atrisinātu strīdus un izpildītu līgumu, kas noslēgts starp Jums un OLYBET, vai arī anonimizēt Jūsu Personas datus un saglabāt minēto anonimizēto informāciju nenoteiktu laiku.

7.3          Pēc šā Paziņojuma par privātumu 7.1. punktā minētā saglabāšanas termiņa vai pēc apstrādes mērķu likumīgā pamata izbeigšanās OLYBET saglabā materiālus, kuri satur Personas datus rezerves kopiju sistēmās, no kurām atbilstošie materiāli tiks dzēsti pēc rezerves kopijas cikla beigām. OLYBET nodrošina, lai rezerves kopijas perioda laikā rezerves kopijas materiāliem tiktu piemērotas atbilstošas garantijas. Rezerves kopijas netiek izmantotas, t.i., tās netiek apstrādātas citiem mērķiem, un OLYBET tās izdzēš, cik drīz vien iespējams, t.i., pēc OLYBET rezerves kopijas cikla beigām Personas dati tiks iznīcināti. 

8              Jūsu kā datu subjekta tiesības

8.1          Mums ir likumā noteiktas saistības nodrošināt, lai mūsu glabātie Jūsu Personas dati būtu pareizi un atjaunināti. Mēs lūdzam Jums palīdzēt mums izpildīt šīs saistības, informējot mūs par jebkādām izmaiņām, kuras jāveic attiecībā uz jebkuru Jūsu Personas datu apstrādi.

8.2          Jūs jebkurā brīdī varat izmantot turpmāk minētās tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā minēto kontaktinformāciju:

8.2.1      Tiesības piekļūt: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kurus var uzskatīt par Jūsu Personas datiem. Tas ietver tiesības tikt informētam par to, vai mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, mūsu apstrādāto Personas datu kategoriju veidi un mūsu datu apstrādes nolūks;

8.2.2      Tiesības veikt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu Jūsu Personas datus, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;

8.2.3      Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz Jūsu Personas datiem, vai gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm;

8.2.4      Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu Personas datu apstrādi, ja vēlaties: (i) iebilst pret datu apstrādes likumību; (ii) sakārtot Personas datu nelikumīgu apstrādi; (iii) saņemt Personas datus vai izvairīties no to dzēšanas, lai izveidotu vai aizstāvētos pret juridiskām prasībām; vai (iv) pieprasīt apstrādes ierobežošanu līdz brīdim, kamēr tiks izvērtētas OLYBET leģitīmās intereses attiecībā uz konkrēto apstrādes darbību;

8.2.5      Tiesības dzēst: Turklāt Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas dati tiktu izdzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde nav likumīga, vai ja uzskatāt, ka Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu likumā noteiktu prasību;

8.2.6      Tiesības uz datu pārnesamību: Ja Jūsu Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat pieprasīt, lai mēs sniegtu Jums šos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jūs varat pieprasīt Personas datu nosūtīšanu citam datu pārzinim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka to būs iespējams izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams;

8.2.7      Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Gadījumos, kad apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu minētajai apstrādei;

8.2.8      Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde uz Jūsu pieprasījumu saistībā ar Personas datiem vai ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu Personas datus neatbilstoši likumam, Jūs varat iesniegt savu prasību Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai [email protected]  (www.dvi.gov.lv).

8.3          Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums būs jāsniedz pietiekama informācija, lai mēs varētu izskatīt Jūsu pieprasījumu attiecībā uz Jūsu tiesībām, kas ir izklāstītas Paziņojuma 8.2. punktā. Pirms mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt Jūs sniegt papildu informāciju, lai autentificētu Jūs un izvērtētu Jūsu pieprasījumu.

9              Personas datu IZPAUŠANA un datu NODOŠANA

9.1          OLYBET izpauž Jūsu Personas datus trešajām personām tikai saskaņā ar šo Paziņojumu un personām, kuras ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus un kuras ir apņēmušās ievērot konfidencialitātes saistības vai kurām ir jāievēro konfidencialitātes saistības saskaņā ar likumu. Atsevišķos gadījumos OLYBET nodos Jūsu Personas datus trešajām personām, ja būsiet devis savu piekrišanu šādai izpaušanai.

9.2          Tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai pildītu likumā vai līgumā noteiktās saistības, OLYBET var izpaust Jūsu Personas datus šādiem saņēmējiem (tostarp datu apstrādātājiem), veicot datu apstrādi (ja nepieciešams):

Saņēmēja veids

Izpaušanas mērķis

Adresāta atrašanās vieta

Tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniedzēji

Nodrošināt Jums tiešsaistes spēļu vidi (ņemiet vērā, ka Personas datus galvenokārt izpauž apkopotā veidā, kas neidentificē Jūs konkrēti).

Eiropas Savienības dalībvalstis

Verifikācijas un autentifikācijas pakalpojumu sniedzēji

Sniegt verifikācijas un autentifikācijas pakalpojumus, lai nodrošinātu Jums piekļuvi pakalpojumam; un novērstu un atklātu krāpšanu.

Eiropas Savienība

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji (tostarp maksājumu iestādes, piemēram, bankas) un citi naudas pārvedumu pakalpojumu sniedzēji

Pārskaitīt naudas līdzekļus no maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai bankas uz Jūsu tiešsaistes pakalpojuma kontu un laimesta summas ieskaitīšana Jūsu bankas kontā.

Eiropas Savienības dalībvalstis, bet arī Gērnsija

Tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādes

OLYBET izpauž Jūsu Personas datus tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādēm tikai tad, ja mums ir pienākums atklāt minētos Personas datus vai izpaust tos, izpildot likumā noteiktās saistības (piemēram, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, tiesas rīkojums vai krāpšanas vai citu noziegumu novēršanas nolūkā).

Eiropas Savienības dalībvalstis

Darbības (operacionālo) pakalpojumu sniedzēji (juridiskie konsultanti, grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniedzēji u.c., kas ir uzņēmušies konfidencialitātes saistības)

Leģitīmās intereses, nodrošinot Tīmekļa vietnes un Pakalpojuma darbību; veicot regulāru uzņēmējdarbību.

Eiropas Savienības dalībvalstis

IT pakalpojumu sniedzēji

Nodrošināt IT risinājumus, kas nepieciešami Tīmekļa vietnes un Pakalpojuma darbībai.

Eiropas Savienības dalībvalstis

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji

Nodrošinot jums iespēju savienot savu lietotāja kontu ar sociālo tīklu kontiem.

Eiropas Savienības dalībvalstis

OLYBET grupas uzņēmumi

Dalītu administratīvās infrastruktūras izmantošanas mērķiem.

Eiropas Savienības dalībvalstis un Kanādā


9.3          
Atsevišķos gadījumos mēs varam nodot Jūsu Personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, ja attiecīgie darbības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm. Mēs varam izvēlēties izmantot īpašus Personas datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu drošību. Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par Jūsu Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas un to ietvertajām garantijām, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

10.       Informācija par Olympic Casino un OlyBet klientu personas datu apstrādi tiešā mārketinga un analīzes vajadzībām

10.1. Personas datu apstrādes kopīgi pārziņi ir Olympic Entertainment Group AS, kas ir  Olympic Casino operators Igaunijā, SIA Olympic Casino Latvijā, kas ir Olympic Casino operators Latvijā, Olybet Latvia SIA, kas ir OlyBet operators Latvijā, un OB Holding 1 OÜ, kas ir OlyBet operators Igaunijā.

Personas datu apstrādes pārziņu kontaktinformācija:

Olympic Entertainment Group AS

Reģistrācijas numurs 14437516,

adrese Pronksi tn 19, 10124 Tallina, Igaunija

E-pasts [email protected]

OB Holding 1 OÜ

Reģistrācijas numurs 14975047

adrese Pronksi tn 19, 10124 Tallina, Igaunija

E-mail [email protected]

Olympic Casino Latvia SIA

Registry code 40003264397

Address Kronvalda bulvāris 3, Rīga, Latvia, LV-1010

E-pasts [email protected]

Olybet Latvia SIA

Reģistrācijas numurs 44103143645

Adrese Kronvalda bulvāris 3 - 4, Rīga, Latvija LV-1010

E-pasts [email protected]

10.2. Mēs izmantojam jūsu sniegto elektronisko kontaktinformāciju, lai nosūtītu jums informāciju un īpašus piedāvājumus par izvēlētajiem jautājumiem, lai veicinātu Olympic Casino un OLYBET biznesu. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

10.3. Ja piekrītat, informācija un īpašie piedāvājumi tiks personalizēti, t.i., jums tiks nosūtīti, pamatojoties uz mūsu labāko izpratni par jūsu interesēm un uzvedību. Veicot šos piedāvājumus, mēs varam sazināties ar jums, pamatojoties, piemēram, uz to, kā izmantojat Olympic Casino un OLYBET pakalpojumus (piemēram, ja vēlaties konkrētās spēles Olympic Casino, mēs varam jums paziņot, ja šādas spēles kļūst pieejamas OLYBET; ja iepriekš esat piedalījies noteiktos pasākumos vai piedāvājumos, tie tiks piedāvāti jums vēlreiz; sniegt īpašus piedāvājumus spēlētājiem, kuri ir piesaistījuši noteiktu summu utt.). Mērķis ir labāk jūs pazīt, lai mudinātu jūs izmantot mūsu pakalpojumus. To darot, mēs izmantojam gan profilēšanu, gan automatizētu lēmumu pieņemšanu. Automatizētie lēmumi parasti notiek bez cilvēka iejaukšanās. Tomēr tie jums nerada nekādas juridiskas sekas vai citādi līdzīgi būtiski ietekmē jūs. Sliktākajā gadījumā mēs varam jums nosūtīt piedāvājumus, kas jūs neinteresē. Personalizētie piedāvājumi var nedaudz palielināt atkarīgo spēlmaņu atkarību; tomēr mēs esam veikuši nepieciešamos drošības pasākumus un nekad nevienu tādu spēlētāju nenovēršam apzināti un stingri veicinām atbildīgas spēles. Jums ir tiesības saņemt cilvēka iejaukšanos lēmumu pieņemšanā, izteikt savu viedokli par šādiem lēmumiem un apstrīdēt lēmumus. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

10.4. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, līdz jūs atsaucat savu (-ās) piekrišanu (-as), lūdzot laiku pa laikam atjaunināt savas preferences.

10.5. Mēs arī sniedzam jums informāciju un īpašos piedāvājumus pa tālruni vai apmeklējot Olympic Casino vai OLYBET. Šie piedāvājumi parasti tiek personalizēti, t.i., pamatojoties uz mūsu labāko izpratni par jūsu interesēm un uzvedību, kā paskaidrots iepriekš. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses veicināt Olympic Casino un OLYBET uzņēmējdarbību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šādā gadījumā mēs esam secinājuši, ka, ņemot vērā apstākļus, mūsu likumīgās intereses neaizskar jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

10.6. Mēs izmantojam personas datus, kurus esat mums iesniedzis vai kas ir izveidoti, pamatojoties uz Olympic Casino un OLYBET pakalpojumu izmantošanu analīzei apkopotā līmenī, t.i., lai labāk izprastu mūsu klientus, viņu vajadzības un uzvedību, lai veiktu labāku mārketingu un biznesa lēmumus. Jūsu personas datus nosūta uz Igauniju, un analīzi veic kopīgi pārziņi Olympic Entertainment Group AS un OB Holding 1 OÜ. Mēs analizējam jūsu datus, piemēram, lai saprastu, kuras Olympic Casino spēles ir populāras, un tām vajadzētu būt pieejamām arī OLYBET, lai palielinātu to izmantošanu; kādā secībā spēles jāuzskaita, lai palielinātu to popularitāti; kuri OLYBET sporta pasākumi ir populāri un tie būtu jāapraida Olympic Casino; kādas ir klientu iezīmes, kas aktīvi darbojas tikai vai nu tiešsaistē, gan bezsaistē; utt. Kaut arī šāda analīze sākotnēji var būt balstīta uz dažiem jūsu personas datiem, dati tiek apkopoti, un nevienā ziņojumā netiek izmantoti personas dati.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses pieņemt labākus mārketinga un biznesa lēmumus un veicināt Olympic Casino un OLYBET uzņēmējdarbību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šādā gadījumā mēs esam secinājuši, ka, ņemot vērā apstākļus, mūsu likumīgās intereses neaizskar jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Tādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus analīzes nolūkos, ja vien mēs nepierādīsim pārliecinošus pamatotus apstrādes pamatus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām.

10.7. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, līdz jūs iebildīsit pret tiem un mums nebūs tiesību turpināt apstrādi vai līdz brīdim, kad jums būs spēkā esošs līgums ar Olympic Casino Latvia SIA vai Olybet Latvia SIA

10.8. Ņemiet vērā, ka citas mūsu personas datu apstrādes prakses ir aprakstītas mūsu attiecīgajās privātuma politikās, kas pieejamas mūsu attiecīgajās vietnēs (www.olympic-casino.lv attiecībā uz Olympic Casino un www.olybet.lv attiecībā uz OLYBET). Olympic Casino konfidencialitātes politika ir pieejama arī Olympic Casino reģistratūrā. Ņemiet vērā arī to, ka piekrišanas (-u) atsaukšana vai atteikšanās no mārketinga un analīzes mērķiem neliedz mums apstrādāt jūsu personas datus citiem nolūkiem, kas aprakstīti konfidencialitātes politikā.

11           Šā Paziņojuma grozījumi

11.1        Laiku pa laikam šis paziņojums var tikt grozīts vai mainīts, lai atspoguļotu izmaiņas attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Personas datus, un šādā gadījumā jaunākā šā Paziņojuma redakcija būs redzama šajā lapā. Lūdzu, periodiski to pārbaudiet, jo īpaši pirms jaunas personiski identificējamas informācijas sniegšanas.

Pēdējoreiz atjaunināts 30.03.2021.