Privātuma politika

Šajā sadaļā aprakstīts veids, kādā mēs apstrādājam Jūsu sniegtos datus, uz kā balstās OlyBet attiecības ar Jums.

Mēs apstrādājam visus mums sniegtos vai citādi mūsu rīcībā nonākušos personas datus šajā sadaļā norādītajā veidā. Iesniedzot mums savus personas datus un lietojot OlyBet vietni, Jūs apstiprināt savu piekrišanu tam, ka Jūsu personas dati tiks izmantoti šajā Privātuma politikas sadaļā noteiktajā kārtībā.

Iegūtā informācija un veids, kādā tā tiek izmantota.

Jūsu personas datus un citu informāciju mēs varam izmantot, lai:

  • Apstrādātu Jūsu likmes;
  • Apstrādātu jebkurus Jūsu informācijas pieprasījumus;
  • Izveidotu un vadītu Jūsu spēlētāja kontu;
  • Izpildītu mūsu normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus;
  • Veidotu personīgos profilus;
  • Sniegtu Jums informāciju par īpašajiem piedāvājumiem;
  • Sniegtu Jums azartspēļu pakalpojumu;
  • Sniegtu Jums spēlētāju atbalsta pakalpojumus;
  • Piedāvātu Jums savus produktus un pakalpojumus
  • Informētu Jūs par programmatūras un/vai pakalpojumu atjauninājumiem;

Informācijas uzglabāšana

Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību un uzglabāšanu slepenībā. Mēs izpaudīsim personas datus tikai saistītajiem vai meitas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, mūsu uzņēmējdarbības pārņēmējiem un nodrošinātājiem, kuri mūsu vārdā apstrādā datus. Ja Jūs piesakāties spēlētāja konta izveidei mūsu vietnē, mēs varam piesaistīt trešās personas, ieskaitot kredītu aģentūras, kuras reģistrē visus informācijas pieprasījumus saistītus ar Jums, lai palīdzētu mums pieņemt ar Jums saistītus kredītu lēmumus, novērstu krāpšanos, pārbaudītu Jūsu vecumu un identitāti, kā arī novērstu nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu. Tāpat krāpšanās un nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas novēršanas nolūkā mēs varam pieprasīt informāciju drošības iestādēm un visām citām attiecīgajām trešajām personām un izpaust tām informāciju par to, kā Jūs pārvaldāt savu spēlētāja kontu. OlyBet nepārdod un nepārdos Jūsu lietotāja datus nevienai personai.

Saziņa caur tālruni

Tālruņa sarunas ar Klientu atbalsta dienestu var tikt ierakstītas apmācību un drošības nolūkā līdz ar lēmumu attiecībā uz jebkuriem Jūsu prasījumiem par saņemto pakalpojumu apkalpošanu.

Pieprasījumi pēc papildus informācijas

OlyBet laiku pa laikam var sazināties ar lietotāju un iegūt papildu informāciju, lai apstiprinātu tiešsaistes darījumus vai izmaksātu īpašajos piedāvājumos iegūtos naudas līdzekļus.

Sīkdatņu (cookies) izmantošana

Mēs varam izmantot sīkdatņus informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekš aprakstīto mērķu izpildes nolūkā, pamatojoties uz to, kā klients izmanto vietni.

Datu nosūtīšana internetā

Apzinoties to, ka internets ir globāla vide, interneta izmantošana personas datu ievākšanai un apstrādei ir saistīta ar datu starptautisku pārraidi. Daži personas datu apstrādē iesaistītie datu apstrādātāji var atrasties ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas. Šā iemesla dēļ, pārlūkojot mūsu vietni un sazinoties ar mums elektroniski, Jūs piekrītat un pieņemat, ka šādā veidā tiks apstrādāti Jūsu dati.

Informācijas izpaušana

Esam tiesīgi dalīties ar reglamentējošām, uzraudzības un citām iestādēm, tostarp policiju, mūsu rīcībā esošajā informācijā par Jums, kurā ietverti Jūsu personas dati un likmju veikšanas vēsture, lai izmeklētu krāpšanās, nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas vai godīguma jautājumus un izpildītu Latvijas Republikas regulētāj iestāžu prasības.

Lai izpildītu OlyBet juridiskās un reglamentējošās prasības un OlyBet iekšējā riska vadības procedūras, mēs glabājam Jūsu datus pēc Jūsu spēlētāja konta slēgšanas (parasti ne ilgāk kā sešus gadus). Visa šāda informācija tiek uzglabāta saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Bērnu aizsardzība pret azartspēļu spēlēšanu tiešsaistē

OlyBet piešķir īpaši lielu nozīmi gados ļoti jauno cilvēku tiesību aizsardzībai. OlyBet neļauj bērniem, kuri nav sasnieguši pilngadību (nepilngadīgajiem), piedalīties azartspēlēs. Ja pēc reģistrācijas mēs saņemam paziņojumu, ka dalībnieks reģistrējoties norādījis nepareizus dzimšanas datus un patiesībā nav sasniedzis 18 gada vecumu/pilngadību, mēs nekavējoties slēdzam tā spēlētāja kontu un dzēšam viņa personas datus.

OlyBet rosina vecākiem un aizbildņiem pavadīt laiku tiešsaistē kopā ar saviem bērniem un aizbilstamajiem, kā arī iesaistīties dažādu interaktīvo darbību internetā izskaidrošanu un ierobežojumus un konkrēti arī par mūsu vietni.

Tiesības mainīt interneta Privātuma politiku

OlyBet patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Vispārēja informācija

1. Olympic Casino Latvia SIA (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”), adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, +371 67892975, [email protected], ir personas datu apstrādes pārzinis.

2. Uzņēmuma datu aizsardzības speciālists – Elīna Freimane-Maslo (Kronvalda bulvāris 3, Rīga, +371 67892975, [email protected]).

3. Klientam ir tiesības iegūt Uzņēmuma apstiprinājumu, ka viņa(-as) personas dati tiek vai netiek apstrādāti un ka notiek vai nenotiek piekļuve viņa(-as) personas datiem.

4. Ja personas dati nav ievākti no datu subjekta, viņam(-ai) ir tiesības zināt, kas bija personas datu avots.

5. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai neprecīzi personas dati tiktu laboti.

6. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, neietekmējot apstrādes likumīgumu uz piekrišanas pamata pirms atsaukšanas.

7. Klientam ir tiesības apturēt savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

8. Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu.

9. Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežojumu un noraidījumu.

10. Klientam ir tiesības saņemt personas datus, kurus viņš vai viņa ir sniegusi pārzinim, strukturētā, koplietojamā un mašīnlasāmā formātā.

11. Lai sniegtu pakalpojumu, uzņēmums var koplietot datus ar citiem Olympic Entertainment Group uzņēmumiem.

12. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, nosūtot pieteikumu [email protected] vai apmeklējot Blaumaņa ielu 11/13-15, Rīga, Latvija.