Drošības un ekoloģijas vienošanās

OlyBet / GGPoker DROŠĪBAS UN EKOLOĢIJAS LĪGUMS (“SEA”)

GGPoker drošības komandas (“Drošības komanda”) atbalstītais drošības un ekoloģijas līgums (“SEA”). Pirms sākat spēlēt GGPoker tīklā (“Tīkls”), aicinām Jūs (“lietotājs”) iepazīties ar GGPoker drošības komandas (“Drošības komanda”) atbalstītu Drošības un ekoloģijas līgumu (“SEA”). Jūsu lēmums uzsākt spēli GGPoker ir apstiprinājums tam, ka piekrītat visiem zemāk uzskatītajiem SEA noteikumu punktiem.
 
1. EKOLOĢIJA
1.1. GGNetwork uzskata, ka veselīga ekosistēma ir svarīga, lai nodrošinātu jautras un patīkamas pokera spēles. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret pokera spēles ekoloģiju, tāpēc esam ieviesuši dažādus drošības pasākumus, lai pārliecinātos, ka mūsu spēlētāji gūst solīto spēles pieredzi. Šajā norunā ir uzskaitīti visi drošības pasākumi, kas atklāj, ko mēs uzraugām, kā mēs uzraugām un kā mēs rīkojamies, lai nodrošinātu pokera vides ekoloģiju. GGNetwork bez iepriekšēja brīdinājuma izmeklēs jebkuru šīs norunas pārkāpumu.
​1.2. Šai norunai jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma var tikt piemērotas izmaiņas.

2. AGRESĪVA UZVEDĪBA
2.1. Agresīva uzvedība tiek definēta kā darbības, kas galvenokārt vērstas uz citu spēlētāju izmantošanu, lai gūtu priekšrocības naudas izteiksmē. Lai gan spokers ir spēle, kurā nepieciešamas prasmes, GGNetwork apņemas ikvienam spēlētājam nodrošināt drošu, jautru, izklaidējošu un patīkamu spēles pieredzi. Šāda agresīva uzvedība ir pretrunā ar mūsu solījumu spēlētājiem, tādēļ vadības komanda nepieļaus nekādas agresijas pazīmes.
2.2. Ja spēlētājs izrāda agresīvu uzvedību, GGNetwork pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz 60 dienām apturēt spēlētāja dalību pokera tīklā, līdz tiek pabeigta spēlētāja darbību izmeklēšana.
2.3. spēlētājam neatgriezenisku aizliegumu piedalīties spēlēs, kā arī konfiscēt visu uzkrāto kapitālu.

3. SLEPENA VIENOŠANĀS
3.1. Slepena vienošanās ir krāpšanas veids, kurā divi vai vairāki spēlētāji, vai nu apmainās ar informāciju par kombinācijām, vai kā citādi veido krāpnieciskas partnerattiecības, lai tiešā veidā un naudas izteiksmē kaitētu citiem spēlētājiem, spēlējot pie viena un tā paša spēles galda vai piedaloties vienā un tajā pašā turnīrā GGNetwork izmanto sarežģītu programmatūru, lai analizētu kāršu kombinācijas, spēles vēsturi un aizdomīgas darbības.
3.2. Mūsu sistēma pārrauga kāršu vēsturi, likmju veikšanas modeļus, spēlētāju vēsturi un viņu spēles stilu, ieskaitot visas likmju veikšanas, līdz pat pēdējam likmju veikšanas posmam, kas attiecas uz piekto neatklāto kārti (river card). Mēs aplūkojam arī dažādus citus informācijas avotus, kas ir daļa no mūsu pārbaudēm, lai novērstu slepenas vienošanās.
3.3.Ja mēs atklāsim nepārprotamus pierādījumus par slepenu vienošanos, spēlētājam/iem, kurš/i būs cietuši no slepenas vienošanās, tiks atgriezti visi līdzekļi.
3.4. Ja mēs atklāsim pierādījumus tam, ka spēlētāji ir mēģinājuši veikt vai ir veikuši slepenu vienošanos, viņiem tiks noteikts neatgriezenisks aizliegums piedalīties spēlēs un uzkrātie līdzekļi tiks konfiscēti.

4. VĀJU PRETINIEKU ATLASĪŠANA (BUM HUNTING)
4.1. Vāju pretinieku atlasīšana nozīmē to, ka spēlētājs apzināti spēlē ar ļoti vājiem pretiniekiem, par katru cenu izvairoties no spēlēšanas ar citiem spēlētājiem.
4.2. Ja rodas aizdomas par agresīvu spēlētāja uzvedību, GGNetwork pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz 60 dienām apturēt spēlētāja dalību pokera tīklā, līdz tiek pabeigta spēlētāja darbību izmeklēšana.
4.3. Turklāt pēc izmeklēšanas beigām GGNetwork patur tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt spēlētājam neatgriezenisku aizliegumu piedalīties spēlēs, kā arī konfiscēt visu uzkrāto kapitālu.

5. ŽETONU ATDOŠANA (CHIP DUMPING)
5.1. Par žetonu atdošanu var uzskatīt situāciju, kad spēlētājs apzināti zaudē savus žetonus.
5.2. Ja rodas aizdomas par apzinātu žetonu zaudēšanu, GGNetwork pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz 60 dienām apturēt spēlētāja dalību pokera tīklā, līdz tiek pabeigta spēlētāja darbību izmeklēšana.
5.3. Turklāt pēc izmeklēšanas beigām GGNetwork patur tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt spēlētājam neatgriezenisku aizliegumu piedalīties spēlēs, kā arī konfiscēt visu uzkrāto kapitālu.

6. MĀKSLĪGĀ INTELEKTA IZMANTOŠANA
6.1. GGNetwork programmatūras pakotne satur vairākas funkcijas, kas paredzētas, lai atklātu automatizēto programmu izmantošanu, kas ļauj mākslīgajam intelektam spēlēs piedalīties. Šādu "bot” programmatūru izmantošana ir pretrunā ar mūsu noteikumiem, kuri paredz, ka tās nodara kaitējumu citiem spēlētājiem.
6.2. Mūsu programmatūra var veikt jebkuru vai visas no turpmāk minētajām funkcijām, lai atklātu nelegālu automatizētu programmu izmantošanu, tādējādi nodrošinot godīgu spēles vidi visiem spēlētājiem:
6.2.1. noskenēt Jūsu aktīvi izmantoto programmatūru sarakstu, kamēr Jūs izmantojat pakalpojumu;
6.2.2. noskenēt Jūsu aktīvo darbību sarakstu, kamēr Jūs izmantojat pakalpojumu;
6.2.3. noskenēt Jūsu izmantotos failus un ar vietni saistīto programmu mapes, lai pārliecinātos, ka tiek izmantotas tikai autorizētas mūsu programmatūras versijas;
6.2.4. noskenēt visas darbības, kas var būt saistītas ar mākslīgā intelekta izmantošanu.
6.3. Ja jebkādu iepriekšminēto darbību laikā tiek atklātas aizdomīgas lietojumprogrammas vai darbības, mūsu programmatūra var skenēt failus, kuriem iespējama saistība ar aizdomīgu programmatūru vai darbībām un apkopot un izveidot īpašu filtru (piemēram, profilu, kas raksturo ar lietojumprogrammu vai procesu saistītos failus), kas tiek sasaistīts ar profiliem, lai atklātu nelikumīgas automatizētas programmas.
6.4. Gadījumā, ja mums rodas pamatotas aizdomas, ka ir izmantota kāda programmatūra, mēs paturam tiesības veikt jebkādas darbības, kuras uzskatām par atbilstošām, tostarp nekavējoties bloķēt noteikumus pārkāpušā lietotāja piekļuvi pakalpojumam, neatgriezeniski apturēt lietotāja kontu un konfiscēt visus uzkrātos līdzekļus.

7. ĀRĒJĀ ATBALSTA PROGRAMMAS
7.1. GGNetwork neatļauj izmantot noteiktus trešo personu rīkus (ārējās palīdzības programmas).
7.1.1. Trešo personu rīks ir aizliegts, ja tas:
7.1.1.1. spēlē bez cilvēka iejaukšanās vai samazina cilvēka nepieciešamību pieņemt lēmumus. Cilvēkam jāizlemj, kāda darbība jāveic, un precīzs jebkuras likmes lielums vai iepriekšējās likmes paaugstinājums. Jebkurš rīks vai pakalpojums, kas nolasa pašreizējo spēles stāvokli, tiek uzskatīts par pokera robotprogrammatūru;
7.1.1.2. datizraces: i) kombinācijas vai privāti rezultāti (spēļu novērošana, nespēlējot, lai izveidotu datubāzi par kombināciju vēsturi turpmākajām atsaucēm), un ii) masveidīga kombināciju, privāto rezultātu vai spēles statistikas kopīgošana pretinieku spēles analīzes nolūkā;
7.1.1.3. ir Heads-Up displejs (HUD), t. i., programma, kas parāda lietotājiem iepriekšējās tendences un likmju modeļus;
7.1.1.4. drošības komanda uzskata to par negodīgu priekšrocību salīdzinājumā ar citiem Lietotājiem;
7.1.1.5. palīdz automātiski izvēlēties vietu pie galda vai efektīvi izvēlēties spēles;
7.1.1.6. izmantojot simulācijas, piemēram, diapazona aprēķinu, Neša līdzsvaru, ICM kapitālu, risinātājus, analizē konkrētas kombināciju vēstures vai lietotāja definētas situācijas;
7.1.1.7. sniedz padomus par darbībām, kas jāveic dažādās pokera situācijās, piemēram, kombināciju diagrammas, lēmumu shēmas.
7.1.2. Trešo personu rīku ir atļauts lietot, ja tas:
7.1.2.1. palīdz tikai galdu izvietošanā/sakārtošanā;
7.1.2.2. palīdz izveidot makro un karstos taustiņus spēles efektivitātei, kas nemazina vajadzību lietotājam pieņemt lēmumu. Lietotājam ir jāizlemj, kāda darbība jāveic, un jānosaka precīzs jebkuras likmes vai iepriekšējās likmes palielinājums, ar makro vai karstajiem taustiņiem tikai izpildot šo lēmumu. Piemēram, ir atļauts izmantot karsto taustiņu, kas izdara likmi, kura ir puse no bankas apmēra. Karsto taustiņu, kas izdara likmi pēc nejaušības principa starp pusi un trīs ceturtdaļām no bankas apmēra, izmantot ir aizliegts.
7.1.2.3. Drošības komanda ir atzinusi, ka tam piemīt aizliegtu trešo personu rīku īpašības, bet tas uzskatāms par darboties nespējīgu savienojumā ar GGPoker pokera klientu.
7.2. Ja drošības komanda secina, ka lietotājs ir izmantojis trešo personu rīkus, tā patur tiesības veikt 17. sadaļā norādītās darbības.

8. VAIRĀKU KONTU IZMANTOŠANA
8.1.GGNetwork ļauj spēlētājiem reģistrēt kontus pie vairākiem pakalpojuma sniedzējiem.
8.2. Katram pakalpojuma sniedzējam ir sava politika attiecībā uz vairāku kontu izmantošanu. Tomēr mēs piemērojam arī vispārējo politiku, kas nosaka, ka persona var reģistrēties un spēlēt jebkurā turnīrā no viena konta.
8.3. Ikviens spēlētājs, kurš piedalās turnīrā no vairākiem spēlētāju kontiem, tik uzskatīts par pārkāpēju un viņam tiks piemēroti šādi soda mēri:
8.3.1. Ja pārkāpums tiks fiksēts tā izdarīšanas brīdī, spēlētāji tiks diskvalificēti no turnīra izspēles laikā.
8.3.2. Visa nauda, kas atrodas attiecīgo spēlētāju kontos, tiks konfiscēta.
8.3.3. Viņiem tiks piemērots neatgriezenisks aizliegums spēlēt GGNetwork sistēmā.

9. STARPNIEKSERVERU, VPN, TĀLDARBĪBAS, ATTĀLO DARBVIRSMU UN VIRTUĀLO MAŠĪNU LIETOŠANA
9.1. Kamēr mūsu programmatūra tiek izmantota, GGPoker stingri aizliedz izmantot starpniekserverus, VPN un attālās darbvirsmas no aizliegtajām/ierobežotajām valstīm.
9.2. Ja GGNetwork nosaka, ka 9.1. punkts tiek pārkāpts, mēs varam ierobežot spēlētāju starpniekserveru, VPN un attālo darbvirsmu izmantošanu, kamēr mūsu izmeklēšana tiek pabeigta. Ja spēlētāji nesadarbosies ar mums, palīdzot izmeklēšanā, viņu konti var tikt bloķēti.
9.3. Ja GGNetwork konstatē, ka spēlētāji ir iesaistījušies krāpšanā, slepenā norunā vai citos mūsu drošības un ekoloģijas līguma pārkāpumos, izmantojot starpniekserveri, VPN vai attālo darbvirsmu, viņu konti var tikt bloķēti un līdzekļi var tikt konfiscēti bez iepriekšēja brīdinājuma.

10. PRIEKŠLAICĪGA ŽETONU IZŅEMŠANA (RATHOLING)
10.1. Priekšlaicīga žetonu izņemšana ir situācija, kad spēlētājs atrodas pie spēles galda ar mazu žetonu skaitu, un, nonākot noteiktā situācijā, apzināti pamet galdu un uzsāk citu spēli ar nelielu žetonu skaitu.
10.2. Ja GGNetwork radīsies aizdomas, ka spēlētājs ir apzināti pametis spēles galdu, spēlētājs par to saņems brīdinājumu.
10.3. Atkārtota pārkāpuma gadījumā GGNetwork patur tiesības pēc saviem ieskatiem uz 30 dienām atņemt spēlētājam tiesības piedalīties spēlēs.

11. SPĒLES GALDU BLOĶĒŠANA (BLOCKING TABLES)
11.1. Par spēles galdu bloķēšanu var uzskatīt situāciju, kad spēlētājs atrodas pie spēles galdiem ar mērķi nespēlēt vai atturēt no spēlēšanas citus spēlētājus.
11.2. Ja GGNetwork radīsies aizdomas, ka spēlētājs apzināti bloķē spēles galdus, spēlētājs par to saņems brīdinājumu.
11.3. Atkārtota pārkāpuma gadījumā GGNetwork patur tiesības pēc saviem ieskatiem uz 30 dienām atņemt spēlētājam tiesības piedalīties spēlēs.

12. KRĀPNIECĪBA
12.1. GGNetwork ir izstrādājis un izmanto sarežģītu patentētu tehnoloģiju ar mērķi meklēt un identificēt lietotājus, kuri programmatūru izmanto krāpniecisku un nelikumīgu darbību veikšanai.
12.2. Spēlētāji nedrīkst iejaukties, piekļūt vai mēģināt iejaukties vai kā citādi apiet GGNetwork drošības pasākumus.
12.3. Gadījumā, ja mums rodas pamatotas aizdomas, ka tiek veiktas šādas darbības, mēs paturam tiesības veikt jebkādas darbības, kuras uzskatām par atbilstošām, tostarp nekavējoties bloķēt noteikumus pārkāpušā lietotāja piekļuvi pakalpojumam, neatgriezeniski apturēt lietotāja kontu un konfiscēt visus uzkrātos līdzekļus.

13. DOKUMENTI AR MANIPULĀCIJAS UN VILTOŠANAS PAZĪMĒM
13.1. GGNetwork patur tiesības jebkurā brīdī veikt drošības pārbaudi par jebkādu potenciālu "Drošības un ekoloģijas noteikumu” pārkāpumu.
13.2. Ar dokumentiem, ko nosūtāt GGNetwork, nedrīkst manipulēt un tos nekādā veidā nedrīkst viltot, tostarp izmantot citu personu citu personu dokumentus.
13.3. Mainītu vai viltotu dokumentu iesniegšana ir ļoti nopietns pārkāpums, un pēc tam, kad būs saņemti visi ar izmeklēšanu saistītie dokumenti, GGNetwork pēc saviem ieskatiem pieņems galīgo lēmumu.  
13.4. Jebkāda šī noteikuma pārkāpuma rezultātā, spēlētājs tiks neatgriezeniski izslēgts no tīkla un visi līdzekļi tiks konfiscēti.

14. TĒRZĒŠANAS NOTEIKUMI
14.1. Tērzēšanas funkcija ir jautra tiešsaistes pokera pieredzes sastāvdaļa, tādēļ mēs sagaidām, ka visi spēlētāji ievēros standarta pokera etiķeti attiecībā uz tērzēšanu, atrodoties pie pokera galdiem.
14.2. Ja GG Network ir nepieciešams noņemt tērzēšanas opciju no spēlētāja konta, spēlētājs saņems paziņojumu, kurā būs sīki izklāstīts noņemšanas iemesls.
14.3. Uz tērzēšanu pie pokera galdiem attiecas šādi noteikumi:
14.3.1. Aizskaroša valoda / agresīva izturēšanās: Ja spēlētājs, atrodoties pie spēles galdiem, lieto aizskarošu valodu, situācija tiks izvērtēta pēc saprātīguma principa. Spēlētājiem ir jāsaprot, ka pokera istaba ir pieaugušo vide, un daži spēlētāji pēc zaudēšanas neizbēgami izlādēs savas negatīvās emocijas pie spēles galdiem. Atbalsta komanda uz 7 dienām atņems pārkāpējiem tērzēšanas iespēju un izteiks brīdinājumu attiecībā uz uzvedību nākotnē. Vienam un tam pašam spēlētājam veicot vairākus pārkāpumus, var tikt noteikts aizlieguma pagarinājums vai pastāvīgs aizliegums.
14.3.2. Rasistiska valoda: Jebkuram spēlētājiem, kurš pie spēles galdiem lietos rasistisku valodu, uz vienu mēnesi tiks atņemta tērzēšanas iespēja, un spēlētājs savā kontā saņems paziņojumu un stingru brīdinājumu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā tērzēšanas iespēja tiks neatgriezeniski noņemta.
14.3.3. Surogātpasta izplatīšana: Jebkuram spēlētājam, kurš pie spēles galdiem veiks surogātpasta izplatīšanu citiem spēlētājiem ar detalizētu informāciju par ārējām tīmekļa vietnēm, reklāmām vai produktiem, tiks neatgriezeniski atņemta tērzēšanas opcija.
14.3.4. Diedelēšana Jebkuram spēlētājam, kurš tiks pieķerts diedelējot pie spēles galdiem, tiks noņemta tērzēšanas iespēja uz vienu mēnesi un izsūtīts brīdinājums. Atkārtota pārkāpuma gadījumā tērzēšanas iespēja tiks neatgriezeniski noņemta.
14.3.5. Kombināciju apspriešana spēles laikā: Jebkuram spēlētājam, kurš spēles laikā apspriedīs kombinācijas, uz vienu mēnesi tiks noņemta tērzēšanas iespēja. Atkārtota pārkāpuma gadījumā tērzēšanas iespēja tiks neatgriezeniski noņemta. Lai gan GGNetwork rīkojas saskaņā ar iepriekš minētajām vadlīnijām, to piemērošanā tiks izmantots saprātīguma princips. Gadījumā, ja GGNetwork būs jāizmeklē kāds ar tērzēšanu saistīts jautājums, mēs izpētīsim saraksti starp noteikumu pārkāpēju un sūdzības iesniedzēju, lai pilnībā izprastu situācijas kontekstu.

15. SEGVĀRDS UN AVATĀRS
15.1. GGNetwork patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt labojumus attiecībā uz jebkura spēlētāja segvārdu un avatāru.
15.2. Segvārda un avatāra atbilstība mūsu programmatūrai tiks izvērtēta pēc saprātīguma principa:
15.1.1. Politiska rakstura nozīme
15.1.2. Rasistiskas piezīmes
15.1.3. Aizskaroša nozīme
15.1.4. Personificēšanās ar slavenību
15.1.5. Seksuāla rakstura nozīme
15.3. Spēlētāji tiks brīdināti par savu izvēli un tiks novirzīti uz segvārda un avatāra iestatījumu lapu jaunas izvēles veikšanai.
15.4. Ja ir veikti vairāki mērķtiecīgi mēģinājumi, GGNetwork var pēc saviem ieskatiem uz 30 dienām atspējot konta darbību.

16. MĪTNES VALSTS
Pirmo reizi piesakoties GGNetwork sistēmā, mēs lūgsim Jūs izvēlēties savu mītnes valsti. Šī informācija būs redzama programmā, un citi to varēs apskatīt. Mītnes valstij nav jāsaskan ar Jūsu pašreizējo IP adresi. GGNetwork var jebkurā laikā Jums pieprasīt apliecināt savu dzīvesvietu. GGNetwork pēc saviem ieskatiem var atspējot Jūsu konta darbību uz 30 dienām, ja Jūs neatsaucaties uz informācijas pieprasījumu vai ja Jūs apzināti esat izraudzījies valsti ar nolūku nodarboties ar slēpšanu, krāpšanu vai maldināšanu un ne tikai.

17. PRIVĀTUMA POLITIKA
17.1. GGNetwork apņemas nodrošināt spēlētāja personiskās informācijas aizsardzību. Šajā privātuma politikā ir aprakstīts, kādu informāciju mēs ievācam, kādēļ mēs to ievācam un kā mēs šo informāciju izmantojam.
17.2. Mēs varam automātiski ievākt noteiktus datus un saņemt personisko informāciju, kuru spēlētāji mums sniedz. Mēs varam saņemt personisko informāciju arī no operatoriem, pakalpojumu sniedzējiem un klientu sarakstiem, tos likumīgā ceļā iegūstot no citiem piegādātājiem.
17.3. Mums būs piekļuve jebkurai informācijai, ko spēlētāji sniedz šādām kompānijām, pakalpojumu sniedzējiem un e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, un šo personisko informāciju mēs izmantosim privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
17.4. Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mūsu vienošanās ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes pakalpojumu piegādātājiem aizsargā spēlētāja privātumu.
17.5. Mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju, ja to pieprasa likums vai:
17.5.1. rīkoties saskaņā likuma normām, kas attiecas uz mums, jebkuru no mūsu vietnēm vai pakalpojumiem, vai gadījumos, kad uz mums attiecas kādi juridiski pienākumi
17.5.2. aizsargāt un aizstāvēt mūsu tiesības vai īpašumu;
17.5.3. ja mēs uzskatīsim, ka ir nepieciešams veikt pasākumus mūsu iekšējās politikās ievērošanai, lai aizsargātu mūsu uzņēmumu, klientus vai citas personas
17.5.4. personai, kuru ir pamats uzskatīt par Jūsu pārstāvi;
17.5.5. ja nepieciešama Jūsu informācijas kopīgošana vai atklāšana, lai piedāvātu jums vēlamos produktus vai pakalpojumus;
17.5.6. trešajai personai vai personām, ja informācijas atklāšanu prasa vai pieļauj likums;
17.5.7. jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kas iegādājas visu vai daļu no mūsu organizācijas, veicot apvienošanos, reorganizāciju, likumiskas darbība vai dažu vai visu mūsu aktīvu pārdošanu.
 
18. DAŽĀDI
18.1. Ja lietotāji ir pārkāpuši vairākus SEA noteikumus, varam veikt vēl papildu darbības, izņemot tās, kas atbilst katram atsevišķam pārkāpumam.
18.2. Brīdinājumi un sodi, kas noteikti lietotājam, attieksies uz visiem kontiem neatkarīgi no operatora, kas attiecināms uz šo lietotāju.
18.3. Gadījumā, kad lietotājs izvairās vai nesadarbojas ar mūsu izmeklēšanu, GGPoker nebūs citas izvēles, kā paļauties uz izmeklēšanas rezultātiem, lai izdarītu secinājumus un piemērotu sodus (kā noteikts 17. punktā).
18.4. GGNetwork patur tiesības atturēties atklāt sīkāku informāciju par to, kā tiek veikta ar drošību saistīta izmeklēšana, lai turpmāk nenotiktu ļaunprātīga mūsu izmeklēšanas metožu izmantošana un apiešana.
18.5. GGNetwork nodrošina augstu normatīvo aktu ievērošanas līmeni saistībā ar novēršanu, lai tā pakalpojumi netiktu saistīti ar noziegumiem un nekārtībām. GGPoker ievieš atbilstīgus aizsardzības pasākumus, lai samazinātu risku, ka tā spēļu platformu izmanto naudas atmazgāšanai, palīdzot finansēt terorismu vai izdarīt noziegumu. GGNetwork nodrošina, ka vadība un personāls zina savus pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem un procedūrām, kas jāievēro.
 
19. SANKCIJAS PAR SEA PĀRKĀPŠANU
19.1. Drošības komandas svarīgākais mērķis ir nodrošināt drošu un veselīgu pokera vidi, izglītojot lietotājus. Gadījumos, kad notiek nopietns pārkāpums (un ilgstoši pārkāpumi), spēlētāja kontu var bloķēt, lai iespējamo pārkāpumu varētu izmeklēt. Bloķēšanas laikā nav iespējams piekļūt lietotāja kontam, lietotājvārdam, spēlei, depozītam, naudas izņemšanas iespējai un iespējai veikt inter-wallet pārskaitījumus.
19.2. Pasākumi, ko var veikt pret lietotājiem par apstiprinātiem pārkāpumiem, pamatojoties uz pieejamo uzkrāto informāciju, var būt viens no turpmāk minētajiem vai to kombinācija:
a) rakstisks brīdinājums;
b) lietotāja konta apturēšana uz laiku;
c) pastāvīgs lietotāja konta izmantošanas aizliegums;
d) depozītu/naudas izņemšanas/inter-wallet pārskaitījumu bloķēšana;
e) līdzekļu arests, lai kompensētu pārkāpumu sekas cietušajiem (līdzekļu zaudēšana robotu vai citu trešo personu programmu izmantošanas, slepenas vienošanās vai krāpšanas dēļ); var arestēt ne tikai līdzekļus lietotāja pokera makā, bet arī kopējā makā, kā arī līdzekļus, kas tiek izņemti no GGPoker;
f) spēlētāju/veicināšanas balvu atņemšana/samazināšana;
19.3. Drošības komandas lēmums ir galīgs, un tā patur tiesības noteikt, vai ir noticis SEA pārkāpums. Lietotājs piekrīt minētajām Drošības komandas lēmumu un izvēles tiesībām.
 
20. KONTA KOPLIETOŠANA
20.1. GGNetwork aizliedz kontu koplietošanu. Katram kontam vienmēr var piekļūt tikai lietotājs, kas to reģistrējis.
20.2. GGNetwork aizliedz koplietot pietiekamu daudzumu kombināciju/rezultātu ar jebkuru lietotāju, lai analizētu vai medītu citus lietotājus.