Sporta likmju noteikumi

OlyBet totalizatora noteikumi


1. Vispārējā informācija

1.1. Azartspēļu organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs:

SIA „OlyBet Latvia”, Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975

1.2. Spēles nosaukums un veids:

Spēles nosaukums

Totalizators (“Sports”, “Live likmes”)

Spēles veids

Derības uz sporta, politiskajiem un izklaides notikumiem

Azartspēļu ražotāja nosaukumu

Orakulas

 

1.3. Spēles dalības maksa (likme):

Min likmes vērtība (€)

0.30

Max likmes vērtība (€)

5 000 (var tikt samazināta atkarībā no notikuma un koeficienta, kā arī palielināta, individuāli vienojoties ar organizētāju)

 

1.4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē:

 • Dalībniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv
 • Dalībniekam jāpieslēdzas savam OlyBet spēles kontam.
 • Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā ir jābūt vismaz 0.30€, kas ir vienas minimālas likmes apmērs).

 2. LIKMJU PIEDĀVĀJUMA UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Lietotie termini

2.1.1. Dalībnieks (turpmāk tekstā "klients") – dalībnieks, kas ir veicis likmi (noslēdzis derības) pie organizētāja.

2.1.2. Likme – dalība spēlē, kuras iznākums atkarīgs no tā, vai notikums, uz kuru klients ir veicis likmi, notiek vai nenotiek, vai arī kā tas notiek, ievērojot to, ka notikums, uz kuru klients ir veicis likmi, ir ārpus likmju operatora kontroles, laimesta iegūšana ir atkarīga no tā, vai likme izrādījās pareiza vai nepareiza, laimesta lielums ir atkarīgs no likmes summas un uzvarētāja koeficienta, kas tika noteikts pirms likmes izdarīšanas („Totalizators" Azartspēļu un izložu likumā).

2.1.3. Totalizators – azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta, prognozes. 

2.1.4. Live Likmes – likmes, kas tiek izdarītas notikuma laikā, kur likmju koeficienti tiek nepārtraukti atjaunoti notikuma gaitā saskaņā ar notikuma pašreizējo situāciju.

2.1.5. Likmes izdarīšana – līgums, kas noslēgts starp organizētāju un klientu, kur par līguma priekšmetu tiek uzskatīta likme, kuru veica klients pret organizētāju, saskaņā, ar kuru zaudētāja puse pilda savas saistības. Klientam tas nozīmē izdarīt likmi un piekrist izvēlētā notikuma gala rezultātam (zaudēt vai uzvarēt). Organizētājam tas nozīmē izmaksāt likmes laimestu, pamatojoties uz noteikumiem. Likmes tiek izdarītas, pieņemot likmes summas no klientiem uz organizētāja piedāvātajiem nosacījumiem.

2.1.6. Likmes summa – naudas summa, kas garantē dalībnieka saistību izpildi pret organizētāju, kuru apmaksā klients kā dalības maksu spēlē, kurā prognozē viena vai vairāku notikumu iznākumu (rezultātu).

2.1.7. Iznākums – sporta vai citu notikumu rezultāts/-i, uz kuriem organizētājs tika piedāvājis uzvaras koeficientus un uz kuriem tika noslēgtas derības.

2.1.8. Piedāvājums – notikumu saraksts ar iznākuma koeficientiem, ko piedāvā organizētājs klientiem likmju veikšanai.

2.1.9. Notikumi – sporta, politikas un izklaides notikumi, kas norisinās reālajā dzīvē, uz kuriem organizētājs piedāvā uzvaras koeficientus. 

2.2. PAMATNOTEIKUMI

2.2.1. Organizētājs pieņem likmes uz sporta, politikas un izklaides notikumiem. Visas likmes tiek pieņemtas, balstoties uz spēkā esošiem noteikumiem, un likmes veikšanas fakts ir apstiprinājums tam, ka klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

2.2.2. Ja rodas neskaidrības vai strīdi saistībā ar atšķirībām vārdu nozīmē noteikumu tulkojumā dažādās valodās, noteikumu versija latviešu valodā būs noteicošā.

2.2.3. Likmju veikšana vietnē www.olybet.lv notiks, kā aprakstīts zemāk. Vispirms, klientam ir jāreģistrē personīgais konts interneta vietnē OlyBet un jāveic naudas pārskaitījums uz jaunizveidoto kontu. Lai izdarītu likmi, klientam ir jāizvēlas notikums no pieejamo notikumu saraksta un jāuzklikšķina uz koeficienta, uz kura viņš/viņa vēlas izdarīt likmi. Ir iespēja izdarīt likmes uz vienu vai vairākiem notikumiem. Pēc notikuma un likmju koeficienta izvēles, klientam ir jāievada vēlamā likmes summa un jāapstiprina likme. Tad likme tiek noslēgta, un pēc notikuma beigšanās un gala iznākuma paziņošanas, laimests tiks ieskaitīts klienta spēļu kontā. Visas izdarītās likmes tiks uzglabātas organizētāja serverī vismaz 5 gadus pēc notikumu beigšanās. Pēc likmju apstiprināšanas, tās vairs nav iespējams mainīt vai atcelt. Gadījumā, ja rodas problēmas ar savienojumu vai citas tehniskas problēmas, likme netiks uzskatīta par anulētu, ja tā jau tika piereģistrēta un apstiprināta organizētāja serverī. Pēc likmes izdarīšanas attiecīga naudas summa tiek atskaitīta no klienta konta bilances. Katru likmi organizētājs numurē un arhivē. Likmes, kas tika izdarītas pēc notikuma sākuma, tiks atgrieztas ar koeficientu "1" (izņemot Live likmes).

2.2.4. Organizētājs garantē klienta OlyBet tiešsaistes konta reģistrācijas datu konfidencialitāti un apņemas aizsargāt klientu personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un normatīvajiem aktiem.

2.2.5. Klients ir atbildīgs par pareizu personas un kontaktinformācijas datu uzrādīšanu (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.). Organizētājs patur tiesības pieprasīt papildinformāciju pat pēc klienta konta reģistrēšanas, lai novērstu konta, kredītkartes, bankas vai elektroniskā naudas maka konta ļaunprātīgu, vai nesankcionētu izmantošanu. Ja tiks atklāts, ka konts tika atvērts izmantojot nepareizus personas datus, visas izdarītās likmes un visi saņemtie laimesti tiks anulēti, naudas iemaksa kontā tiks atgriezta un klienta konts tiks slēgts. Nepareizu personas datu lietošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir krimināls noziegums un šādi pārkāpumi tiks iesniegti izskatīšanai policijā.

2.2.6. Klienta OlyBet konts ir personīgs, un tikai konta īpašnieks ir tiesīgs pieslēgties šim kontam. OlyBet nenes atbildību, ja klienta likmju kontu nesankcionēti izmanto trešās personas. Klientam ir rūpīgi jāuzglabā lietotājvārds un parole un nedrīkst pieļaut citām personām piekļūt šādai informācijai. Visas izdarītas likmes, veicot pareizu drošības pārbaudes procedūru, tiks noskaitītas no klienta konta. Gadījumā, ja klientam rodas aizdomas, ka viņa lietotājvārds un parole ir kļuvuši pieejami kādai citai personai, klientam par to nekavējoties jāinformē OlyBet.

2.2.7. Klientam ir aizliegts izdarīt likmes citu personu vārdā. Organizētājs patur tiesības atcelt jebkādu likmi, kuru izdarījusi trešā persona kāda cita interesēs.

2.2.8. Dažādu klientu kontu īpašniekiem, kuri ir radinieki un/vai dzīvo kopā nav atļauts veikt likmes uz vieniem un tiem pašiem notikumiem, ieskaitot viena un tā paša notikuma izmantošanu dažādās kombinācijās, ar nolūku izvairīties no noteikumiem un/vai pārsniegt noteiktos likmju limitus. 

2.2.9. Organizētājs patur tiesības atteikt jebkuru likmi, arī jau pieņemtā likme var tikt anulēta, ja tā neatbilst noteikumiem vai tā ir drukas vai tehniska kļūda no organizētāja puses. Šādos apstākļos likme var tikt anulēta pat pēc gala rezultāta apstiprināšanas.

2.2.10. Nedrīkst izdarīt likmes uz vienu un to pašu notikumu identiskās vai dažādās kombinācijās, ar mērķi pārsniegt OlyBet noteiktos notikuma limitus. Ja likme tiek anulēta, Organizētājs pieliks visas pūles, lai par to izdarīšanas iemesliem informētu dalībnieku, tai skaitā, ar e-pasta starpniecību vai norādot to savā mājaslapā.

2.2.11. Likmju pieņemšanas nosacījumi (handikapi, koeficienti, Virs/Zem likmes, kombinēto likmju ierobežojumi utt.) var tikt mainīti pēc jebkuras likmes. Koeficienti iepriekš izdarītām likmēm paliks nemainīgi. Pirms izdarīt likmi, klientiem ir jāiepazīstas ar visām izmaiņām likmju piedāvājumā un koeficientos.

2.2.12. Organizētājs patur tiesības atteikt likmi no jebkuras personas, nepaskaidrojot tā iemeslus, kā arī nosaka valstis, no kurām tiešsaistes klienti netiek apkalpoti.

2.2.13. Atkārtotu likmju pieņemšana uz vienu un to pašu iznākumu kombināciju(ām) no jebkura klienta var tikt ierobežota ar organizētāja lēmumu.

2.2.14. OlyBet nepieņem likmes, kur divi vai vairāki notikumi var ietekmēt viens otru. Pat, ja šāda likme kļūdas pēc tiks pieņemta, OlyBet ir tiesības to anulēt. Šādos apstākļos likmes var tikt anulētas arī pēc rezultātu piereģistrēšanas. Kad anulē šāda veida likmes, OlyBet anulēs visu likmi, pat ja daļa no tās ir derīga.

2.2.15. Organizētājs neatļauj jebkāda veida sadarbību starp spēlētājiem un veiks visus nepieciešamus pasākumus, lai neļautu izmantot skriptus, botus vai citas ierīces, kas apgrūtina godīgas spēles principus. Organizētājs patur tiesības atcelt atkārtotās likmes, kas tika veiktas no vienas un tās pašas IP adreses, vienas ģimenes ietvaros (1. pakāpes radniecība) vai arī vienas un tās pašas mājsaimniecības ietvaros (viena dzīvojamā adrese).

2.2.16. Organizētājs patur tiesības apturēt spēlētāja konta darbību un aizkavēt maksājumus, ja organizētājam ir radušās aizdomas, ka klienta kontu izmanto cita persona, līdz brīdim, kamēr situācija tiks pilnīgi noskaidrota. Šajā gadījumā klients tiks rakstiski informēts par Organizētāja veiktajām darbībām un derību konta īpašniekam būs personīgi jāsazinās ar Organizētāju un jāsniedz pierādījumi, ka likmes izdarīja tieši viņš/a. Derību konta statusa maiņas, laimestu izmaksas u.c., apspriešanas laikā drīkst iesaistīties tikai konta īpašnieks. Gadījumā, kad organizētājam rodas aizdomas par identitātes zādzību, organizētājs patur tiesības iesniegt informāciju policijai.

2.2.17. Organizētājs patur tiesības anulēt jebkādu likmi no klientiem, kuri izdara naudas likmes uz notikumu, kur viņi ir iesaistīti kā dalībnieki, tiesneši, treneri utt.

2.2.18. Ja kāds no notikumiem, tā iznākums izraisa šaubas un liek domāt par negodīgu rīcību, OlyBet patur tiesības aizturēt jebkuru izmaksas pieprasījumu līdz 30 dienām. Ja negodīga notikuma faktu izdodas pamatot, OlyBet patur tiesības anulēt likmes, kas tika izdarītas uz attiecīgo notikumu. Aizdomu gadījumā par negodīgu rīcību, OlyBet patur tiesības bloķēt klienta piekļuvi OlyBet pakalpojumiem, izņemot iespēju veikt naudas izmaksu no klienta OlyBet konta.

2.2.19. Organizētājs patur tiesības atzīt likmes (vai to daļu) par anulētām (izmaksas koeficients "1") vai apturēt izmaksas līdz pārbaudes beigām (ieskaitot tiesu) šādos gadījumos: 

2.2.19.1. Tika pieļautas kļūdas pieņemot likmes;

2.2.19.2. Tika konstatēta programmatūras/mājas lapas kļūda (drukas vai tehniskās kļūdas piedāvāto notikumu sarakstā, koeficientu nesaskaņa/pretruna dažādās pozīcijās, neparasti vai nepareizi koeficienti, utt.);

2.2.19.3. Ja ir pierādījumi par negodīgu rīcību;

2.2.19.4. Novirze no spēkā esošajiem noteikumiem likmes pieņemšanas laikā;

2.2.19.5. Ir citi apstākļi, kas apliecina likmes nepareizību.

2.2.20. Programmatūras vai tulkojumu kļūdu ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta. Klientam, kurš atklāj programmatūras kļūdu ir nekavējoties par to jāpaziņo Organizētājam pa e-pastu [email protected]. Ja klients ļaunprātīgi izmanto kļūdas spēļu programmatūrā, Organizētājs patur tiesības apturēt derību kontu, iesaldēt līdzekļus un atcelt jau veiktās un/vai jau aprēķinātas likmes.

Piemērs N1: Par tulkojuma kļūdu tiek uzskatīta sekojoša situācija. Notikuma piedāvājuma teksts “Vairāk kā 5.5 dzeltenas kartītes spēles puslaikā” un “Mazāk kā 5.5 stūra sitieni spēles puslaikā”. Šajā gadījumā sporta entuziasts, kas veic likmes uz šo sporta veidu, spēs noteikt, ka kartīšu skaits (5-6) spēles puslaikā ir pārāk augsts (vidējais statistiskais ir 1.5-2.5 kartītes puslaikā). Tajā pašā brīdī stūra sitienu skaits spēles puslaikā var sasniegt 5 līdz 7.

Piemērs N2: Koeficienta kļūda ir situācija, kad izteiktam spēles favorītam tiek piedāvāta neizdevīga uzvaras iespējamība. Tipiska koeficientu kļūda Latvijas Basketbola līgā būtu, ja uzvaras koeficients uz izteiktu līgas favorīti Rīgas VEF būtu 5.75, bet viesu komandas LU koeficients būtu 1.1. Tāds pats princips attiecas uz handikapa, punktu skaita un citām likmēm.

Piemērs N3: No izdarītas likmes klients saņem dubultlaimestu vai saņem laimestu no zaudētas likmes un cenšas ātri veikt iegūto līdzekļu izmaksu.

2.2.21. Organizētājs patur tiesības grozīt šos noteikumus, lai:

- Uzlabotu/atjaunotu pakalpojumu un bonusu piedāvājumu

- atbilstu likumiem

- ierobežotu krāpšanu

Organizētājs apņemas informēt klientu par jebkādām būtiskām noteikumu izmaiņām. Klientam ir tiesības nepiekrist izmaiņām, šajā gadījumā klientam ir jāpārtrauc izmantot Organizētāja piedāvātos pakalpojumus un viņa/viņas derību konts tiks slēgts.

2.2.22. Šo noteikumu kādas daļas atzīšana par spēkā neesošu, pamatojoties uz jauna likuma, administratīvā vai tiesas lēmuma ieviešanu, neietekmē šo noteikumu atlikušās daļas un abu pušu pienākumus.

2.2.23. Visi protesti un strīdi, kas ir saistīti ar likmju izdarīšanu, ir jānosūta OlyBet 14 dienu laikā pēc konkrēta notikuma sākuma. Sūdzības, kas tika iesniegtas vēlāk nekā 14 dienu laikā no notikuma sākuma, netiks izskatītas. Sūdzības un citi jautājumi jāsūta uz [email protected].

2.3. TEHNISKĀ INTERPRETĀCIJA

2.3.1. Komandu sacensībās tiek lietots "Mājas" (laukuma saimnieku komanda) un "Viesi" (laukuma viesu komanda) jēdziens. Mājas komanda piedāvājuma līnijā tiek rādīta pirmā (atzīmē ar "1") un viesu komanda ir otrajā vietā (atzīmē ar "2"). Pārējos gadījumos sacensību dalībnieku numerācija piedāvājuma sarakstā ir nosacīta un datiem par sacensību un tās norises vietu ir informatīvs raksturs.

2.3.2. "Mājas" (laukuma saimnieku komanda) un "Viesi" (laukuma viesu komanda) jēdziens netiek lietots sekojošos gadījumos:

2.3.2.1. Notikumi tiek organizēti neitrālā teritorijā, vienā pilsētā vai valstī (starptautisku turnīru gadījumā);

2.3.2.2. Notikums ir kādas kausa sacensības fināls un sastāv no vienas spēles (sacīkstes).

2.3.2.3. Amerikas Savienotajās Valstīs notiekošajās sacensībās viesu komanda tiek norādīta kā pirmā un mājinieku komanda tiek norādīta kā otrā (Komanda 2 @ Komanda 1). Līgas, kuras tiek norādītas pēc šī principa ir sekojošas, bet ne tikai: NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL un QMJHL

2.3.3. Lai noteiktu likmju rezultātus, tikai sacensību sporta faktori tiek ņemti vērā. Politikas un izklaides notikumiem tiek ņemti vērā tikai šo notikumu faktiskie rezultāti.

2.3.4. Šie noteikumi var tikt mainīti ar organizatora ierosinājumu pēc saskaņošanas ar azartspēles uzraugošo institūciju. Izmaiņas un papildinājumi noteikumiem stāsies spēkā no datuma, kad tos apstiprinās azartspēles uzraugošā institūcija. Likmes, kas tiks pieņemtas norādītajā dienā, tiks veiktas pēc jauniem noteikumiem. Iepriekš veiktām likmēm nosacījumi paliek nemainīgi.

2.3.5. Nepareiza aprēķina gadījumā (sakarā ar tehniskām kļūdām, nepareizi ievadītiem rezultātiem, utt.) likmes tiks pakļautas pārrēķinam. Likmes, kas tika izdarītas laikā no nepareiza aprēķina līdz pārrēķinam (ieskaitot tās, kas tika izdarītas ar summu iegūtu sakarā ar organizētāja kļūdu) tiks uzskatītas par derīgām. Gadījumā ja pārrēķinā ietvertie notikumi vēl nav sākušies, klientam ir tiesības atteikties no šīs likmes, pirms tam informējot organizētāju ar e-pasta starpniecību. Ja klientam ir negatīva bilance kā rezultāts likmju veikšanai no naudas summas, kas tika iegūta organizētāja kļūdas un pārrēķina dēļ, klientam ir jākompensē iztrūkstošā summa, lai varētu turpināt lietot savu kontu. Pirms tas netiks izdarīts, organizētājs nepieņems jaunas likmes no šāda klienta.

2.3.6. Organizētājs, uz kādu laika posmu, var pasludināt papildus 1-10% laimesta bonusu noteiktiem notikumiem vai papildus uzvaras iespēju kombinētām likmēm: ja notikumu skaits kombinētajā likmē nav mazāks par 6 un katrs no likmju koeficientiem nav mazāks par 1.6 un ja tikai viens notikums ir zaudējis un pārējie bija prognozēti pareizi (atlīdzinātās likmes ar koeficientu "1" šeit netiek ņemtas vērā), tad šāda likme netiks uzskatīta par zaudētu un tiks atmaksāta ar koeficientu "1".

2.3.7. Iepriekšējā punktā minētie bonusi ir derīgi tikai pasludinātajos termiņos.

2.3.8. Ja tehnisku apstākļu dēļ (t.i., interneta vai elektrības izslēgšanas gadījumā) informācija par izdarītām likmēm organizētāja serverī netiek nekavējoties piereģistrēta, bet parādās ar kavējumu (kā faktiskais laiks, kas tiek uzrādīts uz likmju kvīts), tad likmes paliek derīgas.

2.3.9. Apdrošinātā likme

2.3.9.1. Apdrošinātā likme ļauj klientam, veicot likmi uz OlyBet speciāli izvēlētiem notikumiem, ja klienta paredzētais iznākums nepiepildās, saņemt atpakaļ zaudēto likmes summu līdz OlyBet noteiktajam likmes apmēra limitam, kas katram piedāvātajam akcijas notikumam var atšķirties. 

2.3.9.2. Apdrošinātā likme var tikt piemērota notikumiem un to visiem vai atsevišķiem iznākumiem.

2.3.9.3. Apdrošinātā likme var tikt piemērota tikai vienkāršajai likmei un tikai līdz spēles sākumam (LIVE likmes netiek apdrošinātas).

2.3.9.4. Uz katru notikumu apdrošināta tiek tikai pirmā likme un tikai viena likme no vienas IP adreses.

2.3.9.5. Apdrošinātās likmes zaudējuma gadījumā klients saņem atpakaļ zaudēto likmes summu divu darba dienu laikā no notikuma noslēgšanās brīža.

2.4. LIKMJU VEIDI

2.4.1. Organizētājs piedāvā sekojošus likmju veidus: vienkārša likme, kombinēta likme, sistēma, ķēdīte. 

2.4.1.1. 2.4.1.1. Vienkārša likme –  likme, kas tiek izdarīta uz viena notikuma iznākumu. Vienkāršas likmes laimests ir vienāds ar likmes summu pareizinātu ar likmes koeficientu.

2.4.1.2. Kombinēta likme – likme uz vairāku savā starpā nesaistītu notikumu iznākumiem. Kombinēta likmē, nedrīkst iekļaut notikumu un tā iznākumu vairāk par vienu reizi, kā arī nedrīkst iekļaut savstarpēji saistītus notikumus. Kombinēta likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja visi notikumi un to iznākumi ir pareizi uzminēti (rezultāti sakrīt ar prognozēm). Ja vismaz viens notikums nav uzminēts, kombinēta likme tiks zaudēta, izņemot gadījumus, kad organizētājs ir noteicis attiecīgu papildus laimesta iespēju. Kombinētas likmes laimests ir vienāds ar likmes summu pareizinātu ar visiem likmes koeficientiem, kas ir iekļauti šajā likmē. Piemēram, ja kombinēta likme sastāv no trīs notikumiem ar koeficientiem 1.6, 1.5 un 1.4 un likmes summa ir 50 €, tad koeficientu reizinājums būs 3.36 un šo skaitli ir jāreizina ar 50, lai izrēķinātu laimētās kartītes gala summu: 3.36 x 50 = 168 €. Ja kombinētā likmē tiek iekļauti savstarpēji saistīti notikumi, tad, reizinot laimesta summu, tiks ņemts vērā tikai notikums ar augstāku koeficientu un visi pārējie tiks rēķināti ar koeficientu "1".

2.4.1.3. Sistēmas likme – kad tiek izvēlētas vismaz trīs un vairāk likmes ir iespējams veikt sistēmas likmi. Iespējamo sistēmas likmju skaits ir atkarīgs no izvēlēto notikumu daudzuma un sistēmas parametriem (2, 3, 4 likmju sistēma utt.). Piemēram, ja ir izvēlēti četri dažādi notikumi un sistēmas likme 2/4 (tātad tiks izvēlētas visas iespējamās 2 likmju kombinācijas no četriem izvēlētajiem notikumiem), tad kopsummā tiks veiktas sešas likmes.

Laimesta izmaksas summa veidojas sadalot likmes summu vienādās daļās, pareizinot tās ar notikumu koeficientiem un saskaitot kopā. Kopējais sistēmas likmes koeficients veidojas izdalot iegūto kopējo laimesta summu ar likmes summu. Sistēmas likmes gadījumā laimestu var saņemt arī, ja divi no četriem notikumiem ir prognozēti pareizi.  Kopējā laimesta summa ir atkarīga no uzminēto notikumu summas, tāpat tas ietekmē ari likmes koeficientu. 

Galvenā sistēma likmes atšķirība no kombinētās likmes ir, ka laimestu var saņemt arī tad, ja kāds no notikumu iznākumiem nav uzminēts. 

2.4.1.4. Ķēdīte – savā starpā nesaistītu vienkāršu likmju kombinācija. Ķēdītes likmes uzvaras priekšnoteikums ir pirmās likmes uzvara. Pirmā likme tiek uzskatīta par aritmētisko pirmo likmi ķēdītē, nevis tā, kas notiek ātrāk par citiem. Tādā veidā likmju kārtību nosaka klients. No ķēdītes pirmā posma laimesta tiek veidota otrā posma likme un atlikusī nauda tiek ieskaitīta ķēdītes pamata kontā. Ja otra likme tiek zaudēta, tad likmes summa uz trešo posmu tiek atskaitīta no ķēdītes pamata konta. Gadījumā, ja ķēdītes pamata konta bilance sasniedz nulli, visa ķēdītes likme tiek zaudēta. Pretējā gadījumā, ja ķēdītes posmi uzvar, ķēdītes pamata konts nepārtraukti pieaug. Noslēgumā klients saņems ķēdītes pamata konta bilanci kā laimestu no izdarītas ķēdītes likmes.

Notikums        Likmes summa            Koeficients      Laimests          Ķēdītes bilance

Notikums 1      3 €                               2                      6                      3

Notikums 2      3 €                               1.5                   4.5                   4.5

Notikums 3      3 €                               2                      0                      1.5

Notikums 4      3 €                               3                      9                      7.5

Notikums 5      3 €                               1.5                   0                      7.5

Piemērs (skatīt tabulu augšā): Pirmā notikuma rezultātā likmes laimests sastāda 6 €, tā kā sākuma likmes summa bija 3 € un koeficients 2, no kuriem 3 € tiks ieskaitīti ķēdītes pamata kontā un 3 € kā nākamās likmes summa. Pēc uzvaras otrajā notikumā, līdzīgi kā iepriekš, 1.5 € tiek ieskaitīti ķēdītes pamata kontā un 3 € kā nākamās likmes summa. Tādējādi, pēc otrā notikuma ķēdītes pamata kontā atrodas 4.5 €. Pēc trešās likmes zaudējuma, 3 € tiek atskaitīti no ķēdītes pamata konta kā likme uz ceturto notikumu. Pēc uzvaras ceturtajā notikumā 6 € tiks ieskaitīti ķēdītes pamata kontā, un 3 € tiks pārvietoti kā likmes summa piektajam notikumam. Zaudējums piektajā notikumā nenes laimestu, tādēļ kopējais ķēdītes likmes laimests sastāda 7.5 €.

Nosakot gala uzvaras koeficientus visiem likmju veidiem, dažu iznākumu īpatnības tiek ņemtas vērā (t.i., likmes, kas tika izdarītas uz dalībnieka uzvaru sacensībās, kur uzvarētāju skaits ir lielāks par vienu; likmes ar handikapu uz dalībnieka uzvaru sacensībās, kur handikapa vērtība sakrīt ar sacensības rezultātu). 

2.5. CASH OUT

2.5.1. Cashout

“Cashout” piedāvā spēlētājiem plašākas iespējas likmju kontrolei notikumu gaitā un iegūt laimestu pirms notikuma beigām. Kad ir pieejama “cashout” opcija, likmes laimestu ir iespējams izņemt pilnā apmērā vai arī daļēji. Daļējs “cashout” klientam ļauj samazināt likmes lielumu vai arī iegūt priekšlaicīgu peļņu, tādējādi palielinot laimestu summu.

“Cashout” spēlētājiem paver iespēju kontrolēt likmes notikumu gaitā, nevis gaidīt notikuma beigas, lai saņemtu iespējamo laimestu. “Cashout” opcijai ir spēkā laika aizture. “Cashout” var tikt atteikts, ja pieprasījuma brīdī tiek mainīti likmju koeficienti vai tiek apturēts likmju piedāvājums.

“Cashout” ir pieejams dažādos veidos gan “prematch”, gan arī “Live” likmēm, vienkāršām likmēm vai arī kombinētām likmēm visu veida sporta notikumos, ieskaitot Futbolu, Tenisu, Basketbolu un citus sporta veidus. OlyBet vienmēr centīsies piedāvāt “cashout” opciju, taču atkarībā no notikumiem spēļu laikā, tā ne vienmēr būs pieejama.

Ja spēlētājs vēlas izmantot “cashout”, viss, kas viņam/viņai ir nepieciešams, ir jāuzklikšķina uz “Cashout” pogas, kas atrodas zem likmes statusa informācijas, sadaļā “Manas likmes”. “Cashout” opcijas pieejamība ir viegli pamanāma, pateicoties zaļai dolāra zīmei, kas redzama zem likmes statusa. Ja spēlētājs izvēlēsies izmaksāt pilnu likmes summu, tad pilna likmes summa tiks reģistrēta izmaksai un šai likmei vairs nebūs nekāda sakara ar turpmāko derību notikumu gaitu.

Summa, kas tiek piedāvāta ar “cashout” opciju, vienmēr būs atkarīga no izvēlēto notikumu gaitas un tā var būt lielāka vai mazāka par sākotnējo likmi, tādējādi ļaujot spēlētājam gūt peļņu vai arī mazināt iespējamos zaudējumus.

2.5.2. Daļējs “Cash Out”

Ja klients vēlas veikt daļēju likmes izmaksu (Cashout), jāizmanto slīdni “Cashout” uznirstošajā logā, lai mainītu sākotnēju likmes summu uz to summu, kuru klients vēlas izmaksāt (Cashout). Kad ir izvēlēta pareiza summa, jāklikšķina “Cashout”. Atlikusī likmes summa tiks aprēķināta saskaņā ar likmes gala rezultātu.

Automātisks “Cash Out”

Pēc likmes izdarīšanas ir iespēja izvēlēties automātisku “Cashout” pieprasījumu. Ja klients nolemj veikt izmaksu pie noteiktas summas, tad tas tiks izdarīts automātiski, tiklīdz šī summa tiks sasniegta. Atliek tikai izveidot šādu noteikumu. Kad laimesta summas slieksnis tiks sasniegts, automātiski tiks aktivizēts izveidotais noteikums, likme tiks automātiski piereģistrēta un līdzekļi pievienoti derību konta bilancei.

Lai iestatītu Automātisku “Cashout” pieprasījumu, jāklikšķina uz ikonas “Automātiski” uzreiz pēc zaļās dolāra zīmes nospiešanas, jāievada vēlamo summu “Ja laimesta summa sasniedz” lodziņā un tad jāklikšķina uz “Izveidot noteikumu”.

Tiklīdz ir izveidots Automātisks “Cashout” noteikums, klients var to apskatīt vai mainīt tajā pašā “Automātiski” sadaļā. Lai atceltu esošo Automātisko “Cashout” noteikumu, jāklikšķina “Cashout” un zem tā pogu “Automātiski”, un tad “Atcelt”. Kad iepriekšējais noteikums ir atcelts, klientam atkal būs iespēja uzstādīt jaunu Automātisku “Cashout” noteikumu ar jaunu laimesta summas slieksni. Alternatīvi, ja klients manuāli izmantoja “Cashout” vai daļēju “Cashout” opciju, tad aktīvais Automātiskais “Cashout” pieprasījums no likmes tiks noņemts.

2.5.3. “Cashout” opcijas izmantošana uz personālā datora vai mobilā telefona

Ir vairākas iespējas, lai pārraudzītu iespējamās “Cashout” summas.

Ja klients izmanto OlyBet uz personālā datora, vispirms ir jāautorizējas savā kontā un jāatver lapas “prematch” vai “Live” sadaļu. Kad autorizēja ir veikta, klients vienmēr atradīs “cashout” opcijas uz likmju kartiņas, sadaļā “Manas likmes”. Jāklikšķina uz “Manas likmes”, lai redzētu likmes ar tekošām “Cashout” summām, tās būs redzamas zem likmju statusa teksta “Nenoteikts”.

Klientam ir iespēja izmantot “Cashout” opciju arī uz mobilā telefona vai planšetdatora – jāklikšķina uz labajā augšējā pusē esošo izvēlni un jāizvēlas “Nenoteiktas likmes”, lai redzētu visas “Cashout” opcijas. “Cash Out” būs redzams zem likmes informācijas un būs atzīmēts ar sarkanu lodziņu, piedāvātā “cashout” summa būs norādīta šajā lodziņā. Uzklikšķinot uz ierāmētu lodziņu, tiks parādīta likmes ID un tiks pieprasīts piedāvātās “Cashout” summas izmaksas apstiprinājums.

Noteikumi un nosacījumi

1. “Cashout” funkcija ir pieejama dažādos sporta un citos notikumos gan “pre-match”, gan arī “Live” likmju sadaļā, uz vienkāršām vai kombinētam likmēm

2. “Cashout” vai daļējam “Cashout” pastāv laika aizkavēšanas funkcija. Ja likmes koeficients tiek mainīts vai arī spēle tiek apturēta, tad likmes izmaksas (cashout) pieprasījums var būt neveiksmīgs.

3. Ja “Cashout” (vai daļēja “Cashout”) pieprasījums ir veiksmīgs, tas tiks norādīts un likme tiks nekavējoties piereģistrēta, izņemot gadījumus, kad tika izdarīta daļēja likmju izmaksa (cashout). Attiecīgā likmju veida faktiskais rezultāts neietekmēs “Cashout” vai daļēja “Cashout” summu.

4. “Cashout” (vai daļēja “Cashout”) piedāvātā summa ir kopējā summa, kas tiks izmaksāta derību kontā, ja pieprasījums būs veiksmīgs.

5. Ja manuāli tiek pieprasīts “Cashout” vai daļējs “Cashout”, tad jebkurš esošais Automātiskais “Cashout”, kas attiecas uz šo likmi, tiks automātiski noņemts un vairs netiks piemērots.

6. Bezmaksas likmes nav pieejamas “Cashout” (vai daļējā “Cashout”) opcijā.

7. Visas likmes, kas tika aprēķinātas ar “Cashout” (vai daļēju “Cashout”) funkciju, netiks ņemtas vērā jebkura piedāvājuma apgrozījuma prasībām.

8. OlyBet nevar garantēt, ka “Cashout” funkcija būs pieejama Jūsu izvēlētajai likmei. Ja “Cashout” ir pieejams pirms notikuma sākuma, bet tas netiek piedāvāts notikuma gaitā (Live), tad pēc notikuma sākuma “Cashout” vairs nebūs pieejams.

9. OlyBet patur tiesības jebkuram klientam vai klientu grupai pilnīgi vai daļēji slēgt “Cashout” funkciju, ja pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka klients vai klientu grupa ļaunprātīgi izmanto “Cashout” opciju.

10. OlyBet nebūs atbildīgs, ja tehnisku iemeslu dēļ “Cashout” funkcija nav pieejama un likmes paliks sākotnējā stāvoklī.

11. Ja ir veikts Automātisks “Cashout” pieprasījums, taču uz to notikumu “Cashout” nav pieejams, un netika piedāvāts arī notikuma gaitā līdz pat notikuma beigām. Tad likmes tiks reģistrētas, pamatojoties uz notikuma gala rezultātu.

11. OlyBet patur tiesības pieņemt vai noraidīt jebkuru likmi, kas tika pieprasīta uz jebkuru sporta veidu, sacensībām vai likmju veidu, kas ir iekļauti “Cashout” funkcijā

12. OlyBet patur tiesības jebkurā laika grozīt, apturēt vai izņemt “Cashout” funkciju jebkuram notikumam vai likmju veidam. Visas likmes, kas tika izdarītas uz šādiem notikumiem paliks sākotnējā stāvoklī.

13. OlyBet patur tiesības atgriezt “Cashout” (vai daļēja “Cashout” ) izmaksu, ja likme vai likmes veids tika kļūdaini piereģistrēts.

2.6. LIKMJU IZNĀKUMU PIEMĒRI

2.6.1. Pirmās komandas uzvara – piedāvājuma sarakstā ir apzīmēta ar simbolu "1".

2.6.2. Neizšķirts – ir apzīmēta ar simbolu "Х".

2.6.3. Otrās komandas uzvara – ir apzīmēta ar simbolu "2".

2.6.4. Pirmās komandas uzvara vai neizšķirts – ir apzīmēta ar simbolu "1X". Lai šāds iznākums uzvarētu ir nepieciešams, lai uzvar pirmā komanda vai spēle noslēdzas ar neizšķirtu.         

2.6.5. Pirmās vai Otrās komandas uzvara – ir apzīmēta ar simbolu "12". ". Lai šāds iznākums   uzvarētu ir nepieciešams, lai spēlē uzvar pirmā vai otrā komanda, spēle nedrīkst noslēgties ar neizšķirtu         

2.6.6. Otrās komandas uzvara vai neizšķirts – ir apzīmēta ar simbolu "Х2". Lai šāds iznākums uzvarētu ir nepieciešams, lai uzvar otrā komanda vai spēle noslēdzas ar neizšķirtu.         

2.6.7. Mača Rezultāts – spēles pamatlaika rezultāts. “Mača rezultāts” likmēs ir sekojoši iespējamie iznākumi: “1”, “2” vai “X”. Papildlaiks, pēcspēļu bullīšu metienu sērija u.c. netiek ņemti vērā šajā likmju piedāvājumā. Ja tiek izvēlēta pirmās (“1”) vai otrās (“2”) komandas uzvara, bet spēles pamatlaiks noslēdzas ar neizšķirtu, tad likme būs zaudēta.

2.6.8. Money Line/Mača Uzvarētājs – mača gala iznākums, ieskaitot papildlaiku, pēcspēļu 11m sitienu sēriju, bullīšu metienu sēriju u.c. “Mača Uzvarētājs” likmēs ir sekojoši iespējamie iznākumi: “1” un “2”.  “Neizšķirts” (“X”) nav pieejams, tāpēc ka neizšķirts pamatlaika beigās nenorāda mača gala iznākumu.

2.6.9. Handikaps – dalībnieka uzvara sacensībās, ņemot vērā handikapu. Piedāvājuma sarakstā handikapi tiek piedāvāti kopā ar uzvaras koeficientiem kā "Handikaps 1" "Koeficients 1". Handikaps – tā ir priekšrocība sacensību dalībniekam, kuru piešķir organizētājs un tas tiek izteikts vārtos/punktos/setos/sekundēs, utt. Handikaps var būt pozitīvs, negatīvs vai nulle. 

2.6.9.1. Handikapi, kurus piešķir dalībniekiem/komandām, tiek pieskaitīti pie dalībnieka gala rezultāta. Ja šādā veidā iegūts rezultāts ir labvēlīgs izvēlētajam dalībniekam/komandai, viņi tiek pasludināti par uzvarētājiem, un likmes ar handikapu uz viņu uzvaru atnes laimestu. Ja rezultāts ir labvēlīgs pretiniekam, likmes tiek zaudētas. Ja iegūtais ar handikapu rezultāts ir neizšķirts, tad uzvaras koeficients šādai likmei būs vienāds ar "1".

2.6.9.2. Piemēram, ja mājas komandas handikaps ir +3.5 un viesu komandas handikaps ir – 3.5, un spēles gala rezultāts ir 76-79, tad, ja likme tika izdarīta uz mājas komandu, tad tā tiks uzvarēta, jo 76 + 3.5 = 79.5 un 79.5 > 79. Ja likme tika izdarīta uz viesu komandu, tad tā tiks zaudēta, jo 79 – 3.5 = 75.5 un 75.5 < 76.         

2.6.9.3. Handikaps ar “Neizšķirta” iespēju. Izdari likmi uz uzvaru vai mača rezultātu, ņemot vērā handikapu vērtības: 0, 1, 2, utt. Klientam tiek piedāvātas trīs izvēles: veikt likmi ar handikapu uz mājinieku komandas uzvaru (-1), veikt likmi ar handikapu uz neizšķirtu (-1/+1) vai veikt likmi ar handikapu uz viesu komandas uzvaru. Šajā piemērā mājinieku komandai ar handikapu “-1” ir spēles favorīte.

Piemērs: Lūk piedāvājums:

– Veic likmi uz mājinieku komandu ar handikapu +1

– Veic likmi uz viesu komandu ar handikapu -1

– Veic likmi uz neizšķirtu ar handikapu (-1/+1)

Ja klients izvēlēsies veikt likmi uz Viesu komandu ar handikapu (-1) un spēle noslēgsies ar rezultātu 1:2, tad likme būs zaudēta, tā kā pieskaitot handikapu mača rezultāts būs neizšķirts 2 + (-1) = 1, 1=1. Šajā piemērā likme uz neizšķirtu būtu uzvarējusi tā kā X(+1/-1).

2.6.9.4. Āzijas handikaps. Likme uz uzvaru vai gala rezultātu ar handikapu, kuram piešķir 0.25 intervālus (nevis 0.5 intervālu kā to dara ar parastu handikapu). Šādas likmes tiek rēķinātas kā divas pus summu likmes: abas ar vienādu koeficientu un viena no likmēm uz pilnu handikapu vai gala rezultātu, t.i. 0, 1, 2, utt. Otra likmes puse tiek izdarīta uz, tā saukto, pus handikapu vai pus gala rezultātu, t.i. 0.5, 1.5, 2.5, utt., kur "puse" jābūt tieši blakus "pilnam", t.i. -1 un – 0.5 vai – 0.75.

Gadījumā, ja Āzijas handikaps tiek iekļauts sistēmas vai kombinētajā likmē, tas tiek rēķināts tādā pašā veidā, kā tiktu rēķināts vienkāršajā likmē. Ja abas Āzijas handikapa likmes būs uzvarējušas, tad laimests tiks izmaksāts pēc kvītī uzrādītā koeficienta, t.i. 1.85 x 50 €. Bet, ja tikai puse no handikapa iz uzvarējusi, t.i., likme bija uz +0.25 un gala rezultāts bija 0-0, tad laimests likmei ar +0 tiks izmaksāts ar koeficientu "1" un otrā likmes puse tiks pareizināta ar koeficientu, kas redzams uz likmes kvīts, t.i. 25 € + 1.85 x 25 €. Ja abas likmes ir zaudētas, tad arī visa likme tiek pasludināta par zaudētu. 

Komanda Āzijas Handikaps Koeficients

Real Madrid H=-0.25 (H1=0, H2=-0.5) 2.0

Barcelona H=+0.25 (H1=0, H=+0.5) 1.8

Piemērs N1: Ja 200 € likme tika izdarīta uz Real Madrid un Real uzvarēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir uzvarējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 2.0 + 100 x 2.0 = 400 €.

Piemērs N2: Spēle ir noslēgusies neizšķirti: viena no kopīgām likmēm ar pus summu zaudēja un otra uzvarēja ar koeficientu "1" un laimests ir vienāds ar 100 x 0.0 + 100 x 1.0 = 100 €.

Piemērs N3: Real zaudēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir zaudējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 €.

Piemērs N4: Ja 200 € likme tika izdarīta uz Barselona, un šī komanda uzvarēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir uzvarējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 €.

Piemērs N5: Spēle ir noslēgusies neizšķirti: viena no kopīgām likmēm ar pus summu uzvarēja un otra uzvarēja ar koeficientu "1" un laimests ir vienāds ar 100 x 1.8 + 100 x 1.0 = 280 €.

Piemērs N6: Barselona zaudēja: divas kopīgas likmes, katra pa pus summai, ir zaudējušas un laimests ir vienāds ar 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 €.     

2.6.10. Virs/Zem (Vairāk/Mazāk) – likme uz vārtu/punktu/geimu daudzumu, ko guva/iemeta/izspēlēja utt. notikuma dalībnieks. Piedāvājuma sarakstā šo likmes veidu sauc par Virs/Zem. Lai uzvarētu šādu likmi ir nepieciešams pareizi noteikt vai tiks gūti vairāk vai mazāk vārti/punkti nekā norādītajā kopējo vārtu/punktu vērtībā (vai dažos gadījumos tieša vērtība). Lai noteiktu šādas likmes rezultātu, vērā tiek ņemts normāls spēles laiks, ja vien nav norādīts citādi.

2.6.10.1. Divi likmju izdarīšanas varianti tiek piedāvāti: divas izvēles (zem vai virs) vai trīs izvēles (zem, virs vai vienāds) kā iespējamie iznākumi. Pirmajā versijā, ja gala rezultāts sakrīt ar vērtību, kuru piešķīra organizētājs, tad abas “virs” un “zem” likmes tiek izmaksātas ar koeficientu "1". Ja likmes uz gala rezultātu tiek piedāvātas trīs izvēlēs un rezultāts sakrīt ar piedāvājumā uzrādīto, tad abas "virs" un "zem" likmes būs pasludinātas par zaudētām un likme uz "vienāds" būs uzvarējusi.

2.6.10.2. Āzijas handikaps arī tiek piedāvāts gala rezultāta likmēm, tam piešķir 0.25 intervālus, bet ne ar 0.5 (t.i. 2.25, 2.75, 3.25, utt.). Šāda likme tiek uzskatīta par divām (kopīgām) likmēm ar vienādiem koeficientiem un tuvāku kopīgo vērtību (T1 = T-0,25, T2 = T+0,25). Katras kopējās likmes summa ir vienāda ar pusi no dubultlikmes summas.

Piemērs: 

Likme Notikums

Dubultlikme uz Virs/Zem    Koeficienti     Likme

1 Real Madrid - Barcelona Virs 2.25 (2, 2.5) 2.0 200

2 Real Madrid – Barcelona Zem 2.25 (2, 2.5) 1.8 200

3 Real Madrid – Barcelona Virs 2.75 (2.5, 3) 1.9 200

4 Real Madrid - Barcelona Zem 2.75 (2.5, 3 ) 1.9 200

Piemērs N1: Ja spēlē tika gūti divi vārti, tad laimests tiks rēķināts šādā veidā:

Likme 1. Viena no kopīgām likmēm (Virs 2) ir uzvarējusi ar koeficientu "1" un otrā likme (Virs 2.5) ir zaudējusi. Laimests ir vienāds ar 100 x 1.0 + 100 x 0 =100 €.

Likme 2. Viena no kopīgām likmēm (Zem 2) ir uzvarējusi ar koeficientu "1" un otrā likme (Zem 2.5) ir uzvarējusi. Laimests ir vienāds ar 100 x 1.0 + 100 x 1.8 = 280 €.

Likme 3. Abas kopīgas likmes (Virs 2.5) un (Virs 3) ir zaudētas. Laimests ir vienāds ar 100 x 0 + 100 x 0 = 0 €.

Likme 4. Abas kopīgas likmes (Zem 2.5) un (Zem 3) ir uzvarētas Laimests ir vienāds ar 100 x 1.9 + 100 x 1.9 = 380 €.

2.6.11. Spēles rezultāts. Nepieciešams prognozēt spēles pamatlaika gala rezultātu.

2.6.12. Pirmā puslaika un Pamatlaika rezultāts. Nepieciešams pareizi prognozēt spēles puslaika rezultātu un spēles pamatlaika rezultātu. Sekojošie apzīmējumi tiek lietoti piedāvājuma sarakstā: U – uzvara, N – neizšķirts. Pirmajā vietā atrodas pirmā puslaika rezultāts un otrajā vietā atrodas pamatlaika rezultāts, t.i. U2U1 nozīmē, ka otrā komanda ir vadībā pēc pirmā puslaika un pirmā komanda ir uzvarējusi spēli. Ir iespējamas 9 versijas: U1U1, U1N, U1U2, NU1, NN, NU2, U2U1, U2N, U2U2.

2.6.13. Likmes uz katra perioda produktivitāti (ceturtdaļa, geims, sets, innings). Nepieciešams prognozēt, kurš no periodiem (ceturtdaļām, geimiem, setiem, inningiem) būs produktīvāks (kad tiks gūti visvairāk punktu, vārti, utt.) vai kāds no viņiem būs vienlīdz produktīvs.

2.6.14. Puslaika rezultāts (vai citu periodu). Piedāvājumā dotā kolonna tiek parādīta kā 3:0, 3:1 utt.

2.6.15. Vārtu gūšanas veids (no tiešā brīvsitiena, 11 metru soda sitiena, sitiena ar galvu, cita veida sitienu vai sitienu savos vārtos). Likmes "No Tiešā Brīvsitiena" tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārtus guva spēlētājs, kas ir izpildījis šo sitienu. Likmes "No 11 metru soda sitiena " tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārti tika gūti no 11 metru soda sitiena. Likmes "No sitiena ar galvu" tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārti tika gūti no sitiena ar spēlētāja galvu. Likmēs "No sitiena" neietilpst sekojošie vārtu gūšanas veidi: "No Tiešā Brīvsitiena", "No 11 metru soda sitiena ", "No sitiena ar galvu" un "Sitiens savos vārtos". Likme "Sitiens savos vārtos" tiek uzskatīts par uzvarētu, ja tiek reģistrēti vārti, kurus guva vārtu zaudējošas komandas spēlētājs (iesita savos vārtos).

2.6.16. "Gūs divus vārtus". Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs divus vai vairākus vārtus.

2.6.17. "Būs hattrick". Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs trīs vai vairākus vārtus.

2.6.18. "Gūs četrus vārtus". Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs četrus vai vairākus vārtus.

2.6.19. Mājas – Viesi.

Mājas (laukuma saimnieki) vai viesu komandu uzvara, ievērojot handikapus. Uzvara tiek noteikta ar mājas un viesu komandu vārtu (punktu) starpību palīdzību, ievērojot handikapus. Likmju izdarīšana uz neizšķirtu daudzumu, mājas komandu uzvarām un viesu komandu uzvarām vienā turnīra spēļu kārtā.

2.6.20. Pāra/Nepāra. – likme uz pāra vai nepāra vārtu, kartīšu, sodu skaitu utt. Ja rezultāts ir nulle, “0” tiek skaitīts kā pāra un uzvarēs biļete ar likmi uz pāra skaitli.

2.6.21. Dalībnieka rezultāts. Šī likme tiks uzskatīta par uzvarētu, ja dalībnieks sasniegs noteiktu sacensības kārtu (t.i., fināls, 1/8 fināls, 1/4 fināls, pusfināls, utt.), vai kāda būs tā galīgā vieta sacensībās (grupu posmā, utt.), vai viņš sasniegs nākamo kārtu (raundu). Ja nākamās kārtas sasniegšana dalībniekam, jebkādu iemeslu pēc, tiek atcelta, tas netiks ņemts vērā, un laimests tiks izmaksāts saskaņā ar jau notikušiem sacensību rezultātiem.

2.6.22. Likmēm par nākamās kārtas sasniegšanu, kad dalībnieki tiekas vairākas reizes un dalībnieku(komandu) starpā būs mājas priekšrocību izmaiņas, likmes paliks nemainīgas. Ja viena no spēlēm nav notikusi, vai tika pārtraukta, vai tika mainīts pirmās spēles rezultāts, tad nākamās kārtas sasniegšana tiek noteikta pēc fakta, kura komanda(dalībnieks) ir, to sasniedzis. Ja neviena no spēlēm nav notikusi, tad šādas likmes tiks rēķinātas ar koeficientu "1".

2.6.23. Sasniegts vai nesasniegts rezultāts. Ja spēles dalībnieks nespēj to pabeigt vai jebkādu iemeslu dēļ (trauma, atteikums, utt.) piedalīties tajā un ja spēle netika tajā momenta apstādināta, tad likmes, kas tika veiktas uz šo dalībnieku, būs spēkā. Likmes tiks uzvarētas, ja tiks sasniegts rezultāts, un zaudētas ja rezultāts netiks sasniegts (ja vien nav citādi norādīts piedāvājuma sarakstā). T.i. Piemērs: Dalībnieks traumas dēļ izstājās no turnīra pēc 1/8 fināla. Likme par spēlētāja uzvaru turnīrā būs zaudēta, bet likme par to, ka spēlētājs sasniegs 1/8 finālu būs uzvarēta.

2.6.24. Organizētājs var piedāvāt arī citus likmju veidus.

2.7. KOMBINĒTO LIKMJU IEROBEŽOJUMI.

2.7.1. Sekojošie iznākumi nevar tikt iekļauti kombinētajā likmē vairāk par vienu reizi:

2.7.1.1. Futbola spēles rezultāts

2.7.1.2. Tenisa spēles (seta) rezultāts

2.7.1.3. Futbola spēles Pirmā puslaika un Pamatlaika rezultāts.

2.7.2. Tikai viens no savstarpēji saistītiem notikumiem var tikt iekļauts kombinētajā likmē. .

2.8. MINIMĀLĀ LIKME UN MAKSIMĀLĀ LAIMESTA LIELUMS

2.8.1. Likmēm minimālā vērtība ir 0.3€. Par maksimālās likmes summu var vienoties ar organizētāju. Standarta gadījumā maksimālais laimesta lielums vienai biļetei visos likmju veidos ir 20,000 €. Bez tā, maksimālā laimesta summa vienā dienā ir 35,000 € un vienā nedēļā 65,000 €. Ja laimesta summa ir lielāka, tad maksimālās izmaksas būs attiecīgi 20,000 €, 35,000 € un 65,000 €. Maksimālais uzvaras koeficients ir 10000. Ja koeficienti pārsniedz 10000, tad laimests tiks izrēķināts tā, kad koeficients būtu tieši 10000. Izdarītās likmes lielums nevar pārsniegt klienta konta bilanci, ņemot vērā likmes, kas vēl netika noteiktas, kā arī izmaksai pieprasīto summu.

2.9. REZULTĀTI, NOTIKUMU SARAKSTS, STRĪDU JAUTĀJUMI

2.9.1. Ja notikuma (kas jau ir beidzies) rezultāts vēlāk ir anulēts vai, jebkādu iemeslu dēļ, mainīts (komandas vai spēlētāju, tienešu utt. diskvalifikācija), tad likmes tiks izrēķinātas ņemot vērā sākotnējos (faktiskus) rezultātus.

2.9.2. Likmju rēķināšanai tiks izmantoti tikai derīgi (faktiski) rezultāti, kuri tiek publicēti oficiālajos protokolos vai citos informācijas avotos tieši pēc notikuma beigām. 

2.9.3. Organizētājs lieto sekojošus oficiālus avotus: 

www.uefa.com – Čempionu Līga, UEFA Kauss, Eiropas Čempionāts  www.fifa.com – Konfederāciju Kauss, Izvēles spēles un Pasaules Kauss (futbols) www.beto.gr – Futbols Grieķija www.bundesliga.at – Futbols Austrija www.turkish-soccer.com – Futbols Turcija www.rfpl.org – Futbols Krievija www.premierleague.com – Futbols Anglija www.sportinglife.com – Futbols Anglija www.gazzetta.it – Futbols Itālija www.bundesliga.de – Futbols Vācija www.marca.com – Futbols Spānija

www.lfp.es – Futbols Spānija www.lfp.fr – Futbols Francija www.mlsnet.com – Futbols ASV www.goalzz.com – Futbols www.nfl.com – Amerikāņu futbols (NFL) www.basket.ru – Basketbols Krievija www.nba.com – Basketbols (NBA) www.euroleague.com – Basketbols Eiropas Līga www.ulebcup.com – Basketbols (ULEB) www.nhl.com – Hokejs (NHL) www.fhr.ru – Hokejs Krievija www.rusbandy.ru – Bendijs Krievija www.atptennis.com – Tenis (ATP) www.wtatour.com – Teniss (WTA) www.mlb.com – Beisbols www.eurohandball.com – Handbols  www.fide.com – Šahs www.volley.ru – Volejbols Krievija

2.9.4. Nepieciešamības gadījumā organizētājs var izmantot arī citus oficiālus avotus. Izņēmuma gadījumos, organizētājs patur tiesības izmantot videoatkārtojumus, lai noteiktu pareizu rezultātu. 

2.9.5. Klientu prasības, kas attiecas uz notikumu rezultātiem, tiek pieņemtas 14 dienu laikā pēc notikuma beigšanas. Sūdzības un jautājumi, kas tika atsūtīti vēlāk ka 14 dienas pēc notikuma beigām netiks izskatīti. Sūdzības un jautajums sūtīt ar e-pasta vai pasta starpniecību uz adresi [email protected] vai Kronvalda bulvāris 3, Rīga, Latvija.     

3.  DAŽĀDU SPORTA VEIDU LIKMJU NOTEIKUMI

 1. Likmes uz jebkuru tirgu, izņemot "1. puslaiks/spēle", "uzvaras rezultāta starpība", "4. ceturtdaļas iznākums", ietver papildlaiku
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kas jau noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmās ceturtdaļas iznākums, pirmā puslaika iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, tad visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 4. Likmju likšanai uz amerikāņu futbolu tiek piedāvāti šādi tirgi:

Amerikāņu futbols

4.1. Spēles uzvarētājs

Likmes uz spēles uzvarētāju. Likmes šajā tirgū ietver papildlaiku.

4.2. Punktu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto piezemējumu (punktu) kopskaits atbilst tirgū norādītajam spēlē gūto piezemējumu (punktu) kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandas vai atsevišķa spēlētāja gūto punktu kopskaitu. Visas likmes uz kopskaitu ietver papildlaiku.

4.3. Handikaps

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu.

4.4. "1. puslaiks/spēle"

 1. puslaika (2 ceturtdaļu) un spēles rezultāts, izņemot papildlaiku.

4.5. Likmes uz ceturtdaļu

Likmes uz ceturtdaļu ietver: likmes kategorijās "Uzvarētājs", "Uzvarētājs ar handikapu" vai "Punktu kopskaits" ceturtdaļā; netiek ņemts vērā, kura komanda turpmāk spēlē ir vadībā pēc atbilstošās ceturtdaļas. Papildlaiks ir izslēgts.

4.6. Pirmā/pēdējā piezemējuma guvējs.

Likmes uz spēles pirmā vai pēdējā piezemējuma guvēju. Likmes tirgū tiek uzskatītas par derīgām, ja spēlētājs bija laukumā vismaz vienu sekundi, pretējā gadījumā likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

4.7. Likmes uz 1. puslaiku.

Likmes uz spēles 1. puslaika uzvarētāju. Ja spēle tika pārtraukta pirms 1. puslaika beigām un tas netika pabeigts, visas likmes šajā tirgū tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

4.8. Pirmā/nākamā efektīvā spēles epizode.

Uzvarošās likmes paredz pirmo/nākamo efektīvo darbību/rezultatīvo darbību: piezemējums (touchdown), gūtie vārti (field goal) vai drošības situācija (safety). Ja spēle tika pārtraukta pirms piezemējuma, gūtajiem vārtiem vai drošības situācijas, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

4.9. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Austrāliešu futbols

 1. Likmes uz jebkuru tirgu, izņemot "1. puslaiks/spēle", "uzvaras rezultāta starpība", "4. ceturtdaļas iznākums", ietver papildlaiku
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmās ceturtdaļas iznākums, pirmā puslaika iznākums utt.), ir pamats likmju aprēķināšanai.
 3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 4. Likmju likšanai uz austrāliešu futbolu tiek piedāvāti šādi tirgi:

4.1. Spēles uzvarētājs

Likmes uz notikuma (spēles) uzvarētāju. Likmes šajā tirgū ietver papildlaiku.

4.2. Punktu kopskaits.

Likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu (punktu) kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandas vai atsevišķa spēlētāja gūto punktu kopskaitu. Visas likmes uz kopskaitu ietver papildlaiku.

4.3. Handikaps.

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu.

4.4. "1. puslaiks/spēle"

 1. puslaika (2 ceturtdaļu) un spēles rezultāts, izņemot papildlaiku.

4.5. Likmes uz ceturtdaļu.

Likmes uz ceturtdaļu ietver: likmes kategorijās "Uzvarētājs", "Uzvarētājs ar handikapu" vai "Vārtu kopskaits" (punktu kopskaits) ceturtdaļā. Netiek ņemts vērā, kura komanda turpmāk spēlē ir vadībā pēc atbilstošās ceturtdaļas. Papildlaiks ir izslēgts.

4.6. Likmes uz 1. puslaiku.

Likmes uz spēles 1. puslaika uzvarētāju. Ja spēle tika pārtraukta pirms 1. puslaika beigām un tas netika pabeigts, visas likmes šajā tirgū tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

4.7. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Badmintons

 1. Visas likmes uz spēli tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja pirms spēles sākuma viens dalībnieks ir nomainīts ar citu.
 2. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1". Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. Visas likmes uz "Iekļūšana nākamajā kārtā" paliek spēkā, ja spēle tika pārtraukta viena dalībnieka savainojuma vai diskvalifikācijas dēļ.
 3. Likmju likšanai uz badmintonu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi

3.1. Spēles uzvarētājs

Uzvarošās likmes paredz spēles uzvarētāju.

3.2. Seta uzvarētājs

Uzvarošās likmes paredz seta uzvarētāju.

3.3. Turnīra uzvarētājs

Ja tirgus kategorijā norādītais spēlētājs nepiedalījās turnīrā, visas likmes uz šo spēlētāju tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

3.4. Nākamās serves uzvarētājs

Ja nav turpmāko servju, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

3.5. Precīzs rezultāts.

Ja spēle tika pārtraukta vai netika nospēlēts noteiktais setu skaits, visas likmes šajā tirgus kategorijā tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

3.6. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Bendijs

 1. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika (90 minūtes: 2 puslaiki pa 45 minūtēm vai 3 trešdaļas pa 30 minūtēm) rezultātiem, ja nav norādīts citādi.
 2. Papildlaiks (2 periodi pa 15 minūtēm) tiek ņemts vērā šādās tirgus kategorijās: Iekļūšana nākamajā kārtā, iekļūšana nākamajā līgā, turnīra uzvarētājs utt.
 3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 4. Spēle tiek uzskatīta par notikušu, ja "spēles laiks" bija vismaz 80 minūtes. Ja spēle tika pārtraukta un netika atsākta 24 stundu laikā, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz protokolā ierakstīto rezultātu spēles pārtraukšanas brīdī.
 5. Ja komanda neiekļūst nākamajā kārtā, visas likmes uz tirgus kategoriju "Labāks rezultāts turnīrā" tiek aprēķinātas, pamatojoties uz gūtajiem punktiem. Ja punktu skaits ir vienāds, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz noslēguma protokola rezultātiem.
 6. Rīkotājs neatbild par jebkādām spēles laika neatbilstībām. Tirgus kategorijās norādītie dati ir tikai informatīvi, un klientam jāvadās pēc spēles noteikumu oficiālajiem avotiem.
 7. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmā puslaika iznākums, pirmie gūtie vārti utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

Beisbols

 1. Ja divu to pašu komandu divas spēles notiek vienā dienā un rīkotājs piedāvājis likmes tikai uz vienu spēli, visu likmju aprēķini pamatojas uz pirmās spēles rezultātu.
 2. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 3. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Visas likmes paliks spēkā, ja spēle tiks pabeigta 24 stundu laikā.
 4. Visi likmju aprēķini pamatojas uz oficiālo avotu publicētajiem rezultātiem, ieskaitot visus papildu iningus (ja nav norādīts citādi).

Ja spēle var noslēgties neizšķirti, taču par "X" (neizšķirts) nebija piedāvāts koeficients, visas likmes uz uzvarētāju tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

 1. Spēle tiek oficiāli uzskatīta par notikušu, tiklīdz ir pabeigti 5 iningi (4½, ja vadībā ir mājinieku komanda).

Komanda, kurai ir vairāk skrējienu pēc pēdējā pilnā ininga, tiek uzskatīta par uzvarētāju (ja vien spēle nav tikusi pārtraukta ininga pirmajā daļā (sākumā), kad vadībā bijusi mājinieku komanda. Šādos gadījumos par uzvarētāju tiek uzskatīta mājinieku komanda). Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta pirms iepriekš minētā laika, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. 

Šis noteikums attiecas uz visām likmēm, ja nav norādīts citādi.

Izņēmumi ir šādi:

5.1. "Live likmes".

Spēlei ir jābūt pabeigtai, lai koeficienti būtu spēkā un likmes tiktu aprēķinātas. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. 

5.2. Vairāk/mazāk, skrējieni (runs) + atsitieni (hits) + kļūdas (errors) vairāk/mazāk, handikaps.

Likmes ir spēkā, ja tika pabeigti vismaz 9 iningi (8½, ja vadībā ir mājinieku komanda). Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atzītas par nederīgām (atgrieztas ar koeficientu "1").

5.3. "Savā laukumā – pretinieka laukumā" (mājinieki-viesi) koncepcija

Norādītajā tirgū piedāvātās likmes tiek pamatotas uz visām noteiktajā dienā notikušajām spēlēm.

Ja vismaz viena spēle noslēdzas pirms 8½ - 9 iningu pabeigšanas, visas likmes tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Likmes tiek aprēķinātas kā mājinieku vai viesu komandu visu veikto skrējienu summa. Ja ir neizšķirts, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

 1. Likmju likšanai uz beisbolu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

6.1. Spēles uzvarētājs

Likmes uz spēles rezultātu, ieskaitot papildu iningus.

6.2. Punktu/skrējienu kopskaits – vairāk/mazāk

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē veikto skrējienu kopskaits atbilst veiktajā likmē norādītajam skrējienu kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandu/spēlētāju atsevišķi veikto skrējienu kopskaitu. Visas likmes uz (kopskaitu) vairāk/mazāk ieskaita papildu iningus.

6.3. Handikaps.

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 8½ – 9 iningiem.

Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Izņēmums: Visas likmes paliek spēkā, ja spēle ir beigusies, kad vienai komandai ir liels pārsvars rezultātā

Likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu (netiek ņemts vērā spēles periods, kurā likme tika veikta).

6.4. Tirgū norādītās komandas skrējienu kopskaits vairāk/mazāk

Likmes uz piedāvātā tirgū minētās komandas veikto skrējienu kopskaitu.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja komandas spēlē veikto skrējienu kopskaits atbilst veiktajā likmē norādītajam skrējienu kopskaitam.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 8½ – 9 iningiem.

Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

6.5. Skrējieni + Atsitieni + Kļūdas vairāk/mazāk.

Likmes uz abu komandu veikto skrējienu, atsitienu un pieļauto kļūdu skaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē veikto skrējienu, atsitienu un pieļauto kļūdu kopskaits atbilst veiktajā likmē norādītajam skrējienu, atsitienu un kļūdu kopskaitam.

Likmju iznākums tiek noteikts, tikai pamatojoties uz tiesnešu vai notikuma rīkotāju publicētajiem rezultātiem.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 9 iningiem (8½, ja vadībā ir mājinieku komanda). Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

6.6. Skrējienu+atsitienu+kļūdu kopskaits pāra/nepāra skaitlis

Uzvarošajām likmēm ir jāparedz, vai abu komandu veikto skrējienu, atsitienu un pieļauto kļūdu kopskaits ir pāra vai nepāra skaitlis.

Likmju iznākums tiek noteikts, tikai pamatojoties uz tiesnešu vai notikuma rīkotāju publicētajiem rezultātiem.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 9 iningiem (8½, ja vadībā ir mājinieku komanda). Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Ja veikto skrējienu, atsitienu un pieļauto kļūdu kopskaits ir "0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāra" skaitlis.

6.7. Punktu/skrējienu kopskaits pāra/nepāra skaitlis

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 9 iningiem (8½, ja vadībā ir mājinieku komanda).

Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāris".

6.8. Komanda, kas pirmā veiks skrējienu

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēles rezultāts ir "0:0".

6.9. Komanda, kas pēdējā veiks skrējienu

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēles rezultāts ir "0:0".

6.10. Komanda, kas nākamā veiks skrējienu

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē (ieskaitot pārtraukumus) vairs netiks veikts neviens skrējiens. Visas likmes paliek spēkā, ja nākamais skrējiens tika veikts un tūlīt pēc tam spēle tika pārtraukta.

6.11. Spēles pirmais inings: Vairāk/mazāk (0,5)

Likmes ir spēkā un tiek atbilstoši aprēķinātas, ja spēles pirmais inings tika pabeigts.

6.12. Pirmā ininga iznākums.

Likmes ir spēkā un tiek atbilstoši aprēķinātas, ja spēles pirmais inings tika pabeigts.

6.13. Pirmā mājupskrējiena (home run) veids

Uzvarošajām likmēm ir jāparedz, vai pirmajā mājupskrējienā tiks nopelnīts viens skrējiens (1 punkts), 2 skrējieni (2 punkti), 3 skrējieni (3 punkti), "Grand Slam" (4 punkti) vai mājupskrējienu vispār nebūs.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 9 iningiem (8½, ja vadībā ir mājinieku komanda).

Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

6.14. Lielākā mājupskrējienu skaita veikšanas periods

Uzvarošajām likmēm ir jāparedz spēles periods, kurā tiks veikts lielāks mājupskrējienu skaits: pirmajos 4½ iningos (ieskaitot 5. ininga pirmo daļu (sākumu)) vai nākamajos 5 iningos (no 5. ininga otrās daļas (beigām), kad noslēgusies 5. ininga pirmā daļa,

ieskaitot spēles beigas) vai šīs spēles daļas noslēgsies neizšķirti.

Ja spēlē ir papildu iningi, rezultāts pēc 5. ininga pirmās daļas ietver visu papildu iningu rezultātu.

6.15. Pirmo skrējienu veikusī komanda uzvar spēlē

Ir iespējami šādi rezultāti:

"Jā" – šāda rezultāta likme uzvar, ja pirmo skrējienu veikusī komanda uzvar spēlē.

"Nē" – šāda rezultāta likme uzvar, ja pirmo skrējienu veikusī komanda zaudē spēlē.

Ja rezultāts ir neizšķirts, visas likmes tiek aprēķinātas ar koeficientu "1".

Ja spēle beidzas pirms oficiālā spēles laika beigām, visas likmes tiks aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 5 iningiem (4½, ja vadībā ir mājinieku komanda).

Par uzvarētāju tiek uzskatīta komanda, kura ir veikusi vairāk skrējienu pēc pēdējā pilnībā nospēlētā ininga. Iepriekš minētais noteikums nav attiecināms, ja spēle ir pārtraukta ininga pirmajā daļā (sākumā) un mājinieku komanda ir vadībā (mājinieku komanda tiks uzskatīta par uzvarētāju).

6.16. Nākamā ininga pirmās daļas pirmā metiena rezultāts: bumba vai jebkāds cits iznākums?

Uzvarošajām likmēm ir jāparedz, vai pirmā metiena rezultāts būs bumba (ball), trāpījums (strike), atsitiens (hit), skrējiens (run), mājupskrējiens (home run), kļūda (error) vai "Jebkāds cits iznākums".

6.17. Pirmā komanda, kura veiks 3 skrējienus

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu pēc 9 iningiem (8½, ja vadībā ir mājinieku komanda).

Ja uzvarētāja noteikšanai ir nepieciešami papildu iningi, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem. Ja spēle beidzas pirms iepriekš norādītā laika, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Izņēmums: Viena no komandām veic 3 skrējienus, pirms spēle tika pārtraukta/apturēta.

6.18. "Savā laukumā – pretinieka laukumā" (mājinieki-viesi) koncepcija

Norādītajā tirgū piedāvātās likmes tiek pamatotas uz visām noteiktajā dienā notikušajām spēlēm.

Ja vismaz viena spēle noslēdzas pirms 8½ - 9 iningu pabeigšanas, visas likmes tiek atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Likmes tiek aprēķinātas kā mājinieku vai viesu komandu visu veikto skrējienu summa. Ja ir neizšķirts, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

6.19. Divīzijas čempioni.

Ja jebkāda iemesla dēļ spēļu sezona tiek saīsināta, visas likmes par divīzijas čempionu tiek aprēķinātas, pamatojoties uz galīgajiem oficiālajiem rezultātiem.

6.20. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Basketbols

 1. Likmes uz spēles uzvarētāju, kad ir neizšķirta iespēja, attiecas tikai uz pamatlaiku.
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes (izņemot šīs sadaļas 16. punktā norādītos gadījumus) uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmās ceturtdaļas iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 3. Visas likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja spēle tika pārtraukta mazāk nekā 5 minūtes pirms pamatlaika beigām.

Ja spēle tika pārtraukta vai apturēta vairāk nekā 5 minūtes pirms pamatlaika beigām apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmās ceturtdaļas iznākums, pirmā puslaika iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. 

Reāllaika likmes tiek uzskatītas par derīgām, ja likmes rezultāts jau tika noteikts pirms spēles pārtraukšanas brīža. Visas pārējās šī notikuma reāllaika likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

 1. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1". Visas likmes ir spēkā, ja spēle tiek atsākta un pabeigta 24 stundu laikā.
 2. Likmes uz spēles kategorijām "2. puslaiks" un "4. ceturtdaļa" tiek noteiktas, ņemot vērā tikai pamatlaiku.
 3. Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam. Tāds pats noteikums attiecas uz ceturtdaļas/puslaika punktu kopskaitu, komandas vai atsevišķu spēlētāju gūto punktu kopskaitu (ieskaitot vairāk/mazāk likmes, kas attiecas uz komandas vai noteikta spēlētāja izcīnītajām atlēkušajām bumbām, piespēlēm, saņemtajām personiskajām piezīmēm, bloķētajiem metieniem, pārtvertajām piespēlēm), kā arī handikapa likmēm par spēli/puslaiku/ceturtdaļu, spēlētāju statistikas salīdzinājumu un citiem tirgiem, kur nav noteikts precīzs handikapa/kopskaita skaitlis.
 4. Likmes par spēlētāja statistiku (Vairāk/mazāk likmes, kas attiecas uz izcīnītajām atlēkušajām bumbām, piespēlēm, saņemtajām personiskajām piezīmēm, bloķētajiem metieniem) tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja piedāvājumā norādītais spēlētājs nepiedalījās spēlē. Likmes par spēlētāju statistikas salīdzināšanu (kurš izcīnīs vairāk atlēkušo bumbu, izdarīs vairāk piespēļu, saņems vairāk personisko piezīmju, nobloķēs vairāk metienu) tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viens no piedāvājumā norādītajiem spēlētājiem nepiedalījās spēlē.
 5. Likmes uz spēlētāju spēles rādītāju kopskaitu/spēlētāju statistikas salīdzinājumu iekļauj papildlaiku, ja nav norādīts savādāk.
 6. "Savā laukumā – viesos" (mājinieki-viesi) likmes, kuras piedāvā tirgū, tiek pamatotas uz visām noteiktajā dienā notikušajām spēlēm. "Savā laukumā – viesos" likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viena vai vairākas spēles noteiktajā dienā tiek atliktas vai atceltas.
 7. Ja saskaņā ar turnīra noteikumiem spēle noslēdzas neizšķirti bez spēlēta papildlaika un nebija piedāvāta likme uz neizšķirtu, visas šī notikuma likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1". Visas pārējās likmes (handikapi, kopskaiti utt.) tiek aprēķinātas, vadoties pēc spēles faktiskā rezultāta.
 8. Ja turnīra noteikumi ļauj divu kārtu savstarpējo spēļu uzvarētāju noteikt pēc punktiem papildlaikā (kausa izcīņas spēle divās kārtās ar neizšķirtu kopsummā), tad visas likmes tiek aprēķinātas, vadoties tikai pēc pamatlaika rezultāta (ja likme tika veikta uz otro spēli, tad vērā tiks ņemts tikai otrās spēles pamatlaika rezultāts). Otrās spēles beigās spēlētais papildlaiks ietekmēs tikai likmes, kas attiecas uz iekļūšanu nākamajos posmos/kārtās/grupu posmos.

Piemērs 1. kārtas rezultāts 85:80, 2. kārtas rezultāts 70:75). Visas likmes tiek aprēķinātas, ņemot vērā tikai pamatlaika rezultātu.

 1. Likmju likšanai uz basketbolu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

12.1. Spēles uzvarētājs.

Likmes uz spēles rezultātu. Likmes ar piedāvātajiem rezultāta variantiem 1. komanda, 2. komanda un neizšķirts (X) tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku. Visas pārējās likmes tiek aprēķinātas, ņemot vērā papildlaiku.

12.2. Punktu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandas vai atsevišķa spēlētāja gūto punktu kopskaitu. Visas likmes uz kopskaitu ietver papildlaiku.

12.3. Handikaps.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits (ņemot vērā handikapu) ir vienāds ar noteiktajā tirgū norādīto punktu kopskaitu.

Tāds pats noteikums attiecas uz likmēm par komandas vai spēlētāja statistiku (gūtie punkti/saņemtās personiskās piezīmes, bloķētie metieni utt.).

12.4. Papildlaiks jā/nē?

Likmes paliek spēkā, ja spēle tiek pārtraukta papildlaikā.

12.5. Individuāls punktu kopskaits

Uzvarošās likmes paredz, vai komandas gūto punktu skaits būs vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto kopskaitu.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

12.6. Rezultatīvākais puslaiks?

Likmes uz spēles kategoriju "2. puslaiks" tiek noteiktas, ņemot vērā tikai pamatlaiku.

Lai koeficienti būtu derīgi un likmes tiktu aprēķinātas, pamatlaikam ir jābūt pilnībā nospēlētam.

12.7. Rezultatīvākā ceturtdaļa?

Lai koeficienti būtu derīgi un likmes tiktu aprēķinātas, visām spēles 4 ceturtdaļām ir jābūt pilnībā nospēlētām. Papildlaiks netiek ņemts vērā.

12.8. Uzvaras rezultāta starpība?

Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

12.9. Punktu kopskaits pāra/nepāra skaitlis.

Uzvarošā likme paredz, vai visas spēles gūto punktu kopskaits vai noteikta perioda (puslaiks/ceturtdaļa/spēle) gūto punktu kopskaits ir pāra vai nepāra skaitlis.

12.10. Komandas izcīnītās atlēkušās bumbas (piespēles/bloķētie metieni) vairāk/mazāk?

Likmes uz abu komandu izcīnīto atlikušo bumbu (piespēļu/bloķēto metienu) skaita rādītāju vairāk/mazāk.

Atsevišķu spēlētāju atteikums piedalīties spēlē/diskvalifikācija/savainojumi neietekmē likmes aprēķināšanu. Likmēs tiek iekļauts papildlaiks.

12.11. Spēlētāju izcīnītās atlēkušās bumbas (piespēles/bloķētie metieni/punkti) vairāk/mazāk?

Likmes uz piedāvājumā norādītā spēlētāja izcīnīto atlikušo bumbu (piespēļu/bloķēto metienu/punktu) skaita rādītāju vairāk/mazāk.

Blakus spēlētājam norādītais komandas saīsinātais nosaukums ir

tikai informatīvs. Jebkādas spēlētāja saīsinātā vārda neprecizitātes vai kļūdas neietekmē likmes aprēķinu — visas likmes paliek spēkā. Likmes tiek atgrieztas, ja piedāvājumā norādītais spēlētājs nepiedalās spēlē. Visas likmes uz iepriekš minētajiem piedāvājumiem ietver papildlaiku.

12.12. Visvairāk atlēkušās bumbas (pārtvertās piespēles/bloķētos metienus utt.) izcīnījusī komanda?

Ja spēle tikusi pārtraukta vai atlikta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Komandu salīdzinājums tiek veikts tikai spēlēs, kas norādītas turnīra kalendārā. Visas likmes uz iepriekš minētajiem piedāvājumiem ietver papildlaiku.

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēlētāji izcīna vienādu atlēkušo bumbu (piespēles/pārtvertās piespēles/gūtie punkti/bloķētie metieni utt.). Visas likmes šajā tirgū ietver papildlaiku, ja nav norādīts citādi.

12.13. Visvairāk atlēkušās bumbas (piespēles/pārtvertās piespēles/bloķētos metienus/punktus) izcīnījušais spēlētājs

Ja spēle tikusi pārtraukta vai atlikta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Dalībnieku salīdzinājums tiek veikts tikai spēlēs, kas norādītas turnīra kalendārā. Likmes tiek atgrieztas, ja piedāvājumā norādītais dalībnieks nepiedalās spēlē.

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēlētāji izcīna vienādu atlēkušo bumbu (piespēles/pārtvertās piespēles/gūtie punkti/bloķētie metieni utt.) skaitu. Visas likmes šajā tirgū ietver papildlaiku, ja nav norādīts citādi.

12.14. Komanda, kas pirmā gūs 10 (20 utt.) punktus spēlē/puslaikā/ceturtdaļā

Uzvarošās likmes paredz, kura komanda pirmā gūs 10 (20 utt.) punktu spēlē/puslaikā/ceturtdaļā.

Likmēs uz ceturtdaļām netiek ņemts vērā papildlaiks.

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja neviena komanda negūst tirgū norādīto punktu skaitu.

12.15. Grupu posma (konferences/divīzijas) uzvarētājs.

Lai likmes būtu derīgas, ir jānospēlē visas grupu posma (konferences/divīzijas) spēles. Pretējā gadījumā likmes šajā tirgū tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

Izņēmums: Par zaudētām tiek uzskatītas likmes uz komandu, kurai nav pat teorētisku izredžu uzvarēt grupu posmā neatkarīgi no jebkādu neizspēlēto spēļu rezultāta (ieskaitot komandai vislabvēlīgāko rezultātu).

12.16. Izslēgšanas spēļu (līdz 2 uzvarām/līdz 3 uzvarām/līdz 4 uzvarām) rezultāts.

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja netiek nospēlēts likmes uzvarai nepieciešamais spēļu skaits (norādīts turnīra oficiālajā kalendārā).

12.17. Turnīra rezultāts.

Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

12.18. Pirmais spēlētājs, kurš spēlē atstāj laukumu, pārsniedzot personisko piezīmju normu.

Uzvarošās likmes paredz pirmo spēlētāju, kurš atstāj laukumu saņemto personisko piezīmju normas pārsniegšanas rezultātā (saņemot 5-6 personiskās piezīmes atkarībā no turnīra noteikumiem).

Netiek ņemtas vērā tehniskās piezīmes un piezīmes par nesportisku uzvedību.

12.19. Iekļūšana nākamajā kārtā.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas noteikti uzreiz pēc norādītās sērijas pēdējās spēles beigām. Netiek ņemts vērā, ja jebkāda iemesla dēļ (diskvalifikācija, atteikšanās utt.) komanda nespēja piedalīties kārtā (disciplināri vai jebkādi citi tiesneša lēmumi) pēc sērijas pēdējās spēles nospēlēšanas. Pretinieka komanda tiks uzskatīta par uzvarētāju un visas likmes šajā tirgū paliks spēkā.

12.20. Komanda, kas pirmā gūs punktus spēlē/puslaikā/ceturtdaļā

Uzvarošā likme paredz punktus, kurus komanda ir guvusi noteiktajā laika posmā.

12.21. Komanda, kas gūs pēdējos punktus spēlē/puslaikā/ceturtdaļā

Uzvarošā likme paredz komandu, kas gūs pēdējo punktu noteiktajā laika posmā.

12.22. Pirmais punkts spēlē: 3 punkti/2 punkti/soda metiens (1 punkts)

Likmes aprēķinos tiek izmantoti tikai tiesneša oficiāli ieskaitītie metieni.

12.23. Papildus jau iepriekš minētajiem, rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Pludmales futbols

 1. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (36 minūtes: 3 trešdaļas pa 12 minūtēm), ja nav norādīts citādi.
 2. Papildlaiks un pēcspēles sitieni tiek ņemti vērā šādos tirgos: Spēles uzvarētājs, iekļūšana nākamajā kārtā, turnīra uzvarētājs utt.
 3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 4. Spēle tiek uzskatīta par notikušu, ja "spēles laiks" bija vismaz 24 minūtes. Ja spēle tika pārtraukta un netika atsākta 24 stundu laikā, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz protokolā ierakstīto rezultātu spēles pārtraukšanas brīdī.
 5. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmā perioda iznākums, pirmie gūtie vārti utt.), ir pamats likmju aprēķināšanai.

 1. http://www.beachsoccer.com/ kalpo par informācijas, statistikas rādītāju un rezultātu oficiālu avotu.

Pludmales volejbols

 1. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmās ceturtdaļas iznākums, pirmā puslaika iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 2. Ja spēle ir tikusi atlikta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".
 3. Ja mainās spēles norises vieta vai spēles laukuma virsma, visas likmes tiek uzskatītas par derīgām.
 4. Visas likmes uz spēli tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viens dalībnieks ir nomainīts ar citu.
 5. Ja pēc tiesneša lēmuma vienai komandai ir atņemts punkts, visas likmes paliek spēkā un tiesneša lēmums netiek ņemts vērā likmju aprēķināšanā.

Izņēmumi ir šādi:

Live likme uz "Pirmais, kurš gūs 5/10/15/20 punktus" tirgu.

Komanda, kura gūs nākamo punktu

Izņēmumi ir Live likmes uz "kura komanda pirmā gūs 5/10/15/20 punktus", kā arī Live likmes uz "kura komanda gūs nākamo punktu". Šādas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, kura komanda pirmā gūs norādīto punktu skaitu, un tad, ja komanda ir guvusi nepieciešamo punktu skaitu, tiesneša turpmāk veiktā punktu atņemšana neietekmē norādītās pozīcijas sākotnējo rezultātu. Analoģiski tiek aprēķinātas Live likmes uz komandu, kura gūs nākamo punktu.
Likmju likšanai uz pludmales volejbolu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

6.1. Spēles uzvarētājs.

Likmes uz spēles uzvarētāju.

6.2. Punktu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

6.3. Atsevišķas komandas punktu kopskaits

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja 1. komandas/2. komandas spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

6.4. Setu kopskaits: Vairāk/mazāk.

Uzvarošās likmes paredz setu skaitu kategorijā "Vairāk/mazāk"

Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēle tika pārtraukta un/vai netika pabeigta.

6.5. Komanda, kas pirmā gūs 5 (10/15) punktus spēlē?

Ja rezultāts tika paziņots, taču vēlāk to grozīja tiesnesis, tad visas likmes šajā tirgū paliek spēkā.

6.6. Setu kopskaits

Likmju iznākuma noteikšanai tiek ņemts vērā nospēlēto setu skaits spēlē. Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

6.7. Setu handikaps.

Likmes tiek aprēķinātas neatkarīgi no seta galarezultāta (ja sets tiek uzskatīts par noslēgtu un to uzvarējusi kāda no komandām).

6.8. Setu precīzs rezultāts.

Uzvarošās likmes paredz precīzu noteiktā seta rezultātu. Uzvarošās likmes paredz precīzu spēlē aizvadīto setu skaitu (rezultātu).

6.9. Turnīra uzvarētājs.

Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

6.10. Spēles punktu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis.

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlē gūto punktu kopskaits ir pāra vai nepāra skaitlis.

6.11. Setu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis.

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlē aizvadīto setu kopskaits ir pāra vai nepāra skaitlis.

6.12.  Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Bokss/MMA/UFC

 1. Derības uz atliktajām cīņām būs spēkā 30 dienas. Ja kāds no cīnītājiem tiek aizstāts ar citu cīnītāju, visas derības tiek anulētas un likmes atmaksātas.
 2. Derību nolūkos cīņu uzskata par sāktu, kad tiek atskaņots zvans pirmajam raundam.
 3. Ja kāds no cīnītājiem nespēj atbildēt uz nākamā raunda zvanu, tiks uzskatīts, ka viņa pretinieks ir uzvarējis iepriekšējā kārtā.
 4. Ja paziņots lēmums “cīņas atcelšana”, tad visas derības tiks anulētas, likmes atmaksātas, izņemot tos tirgus, kur rezultāts jau ir noteikts.
5.     Cīņas Uzvarētājs

5.1. Ja cīņas rezultāts ir pasludināts par neizšķirtu, visas derības tiks anulētas un likmes tiek atmaksātas, ieskaitot arī gadījumus, kad vairākums tiesnešu izlemj par neizšķirtu. Derības būs nokārtotas pēc ringā paziņotā oficiālā rezultāta. Turpmākās pārsūdzības/grozījumi neietekmē atrisinājumu (izņemot gadījumus, kad rezultāta paziņošanas laikā grozījums tika izdarīts cilvēciskas kļūdas dēļ).

5.2. Visām derībām būs konkrēts iznākums neatkarīgi no izmaiņām raundu skaitā.

5.3.  Cīņas iznākums 5 – virzienu / precīzs uzvaras veids

5.4. Derību iznākums tiks noteikts atbilstoši oficiālajam rezultātam.

5.5. Neizšķirts vai tehniskais neizšķirts – par neizšķirtu tiek uzskatīts neizšķirts pēc punktiem. Tiek pieņemts tehniskais neizšķirts, ja tiesnesis pārtrauc cīņu pirms piektā raunda jebkura iemesla dēļ, izņemot nokautu, tehnisko nokautu vai diskvalifikāciju.

5.6. Individuālais cīnītājs A vai B, ar KO vai TKO – nokauts (KO) ir tad, kad pēc skaitīšanas līdz desmit bokseris nepieceļas augšā. Rezultāts par tehnisko nokautu (TKO) tiek pieņemts tad, ja dalībnieks raunda laikā (ir bijis trīs reizes nokautēts) trīs reizes ticis nokdaunā vai ja tiesnesis kādu iemeslu dēļ ir bijis spiests apturēt cīņu. Ja dalībnieks atsakās atstāt savu stūri, lai turpinātu cīņu nākamajā raundā, tad stājas spēkā tehniskais nokauts (TKO), izņemot gadījumus, kad iznākumu vēlāk nosaka tiesnešu balsojums vai tiek paziņots par “cīņas atcelšanu”.

5.7. Individuālais cīnītājs A vai B ar tiesnešu lēmumu/ pēc punktiem
To nosaka pēc jebkura no šādiem rezultātiem: tehniskais, vairākuma, dalīts vai vienbalsīgs lēmums. Tas ietver arī diskvalifikāciju

5.8. Tehniskais lēmums – lēmums par cīņas iznākumu tiek pieņemts atbilstoši tiesnešu dotajiem punktiem. Tehniskais lēmums līdz ar tiesnešu balsošanu ar rezultātu kartiņām stājas spēkā jebkurā laikā, izņemot plānoto raundu beigas.

5.9. Vairākuma lēmums – lēmums tiek pieņemts atbilstoši tiesnešu piešķirtajiem punktiem. Vairākuma lēmums nozīmē to, ka, izmantojot rezultātu kartiņas, divi tiesneši piešķir vienam cīnītājam vairāk punktu nekā otram, bet trešais tiesnesis piešķir abiem cīnītājiem vienādu punktu skaitu (neizšķirts).

5.10. Dalītais lēmums – lēmums tiek pieņemts atbilstoši tiesnešu piešķirtajiem punktiem. Dalītais lēmums nozīmē to, ka, izmantojot rezultātu kartiņas, divi tiesneši piešķir vienam cīnītājam vairāk punktu nekā otram, bet trešais tiesnesis pasludina otro cīnītāju par uzvarētāju.

5.11. Vienbalsīgais lēmums – lēmums tiek pieņemts atbilstoši tiesnešu piešķirtajiem punktiem. Vienbalsīgais lēmums nozīmē to, ka, izmantojot rezultātu kartiņas, visi tiesneši piešķir vienam cīnītājam vairāk punktu nekā otram.

5.12. Diskvalificētais pretinieks – nozīmē to, ka cīņa tiek pārtraukta bez KO, TKO vai tiesnešu lēmuma, jo viens vai abi konkursa dalībnieki ir tīšuprāt atkārtoti pārkāpuši citus noteikumus, un ringa galvenais tiesnesis pasludina diskvalificēto bokseri, kurš līdz ar to automātiski zaudē cīņu pret pretinieku.

5.13. Visām derībām būs konkrēts iznākums neatkarīgi no izmaiņām raundu skaitā.

 6.     Raundu skaits

6.1. Ja boksā (3 minūšu raundi) (iznākuma) ir norādīti pusraundi, tad attiecīgā raunda 1 minūte un 30 sekundes ir puse, pēc kuras nosaka "zem" vai "virs". Piemēram, Likme uz Vairāk par 1.5 Raundu boksā uzvarēs, kad 2. Raundā tiks aizvadīta 1 minūte un 31 sekunde.

6.2. Ja UFC (5 minūšu raundi) ir norādīti pusraundi, tad attiecīgā raunda 2 minūtes un 30 sekundes ir puse, pēc kuras nosaka "zem" vai "virs". Piemēram, Likme uz Vairāk par 1.5 Raundu UFC uzvarēs, kad 2. Raundā tiks aizvadītas 2 minūtes un 31 sekunde.

6.3. Ja pēc šī tirgus noteikšanas cīņas raundu skaits tiek mainīts, tad visas derības joprojām būs spēkā, izņemot gadījumus, ja līdz ar jauno raundu skaitu piedāvājums ir lielāks par paredzēto cīņas raundu kopskaitu.

6.4. Derības par uzvaru noteiktajā raundā vai raundu grupās/intervālos 

6.5. Ja kāda iemesla dēļ cīņas raundu skaits tiek mainīts, tad jau veiktās derības par raundiem tiks anulētas un likmes atmaksātas.

6.6. Derību nolūkos derības par uzvaru noteiktajā raundā vai raundu grupā/intervālā attiecas uz cīnītāja uzvaru ar KO, TKO vai diskvalifikāciju šajā raundā vai raundu grupā/intervālā. Ja pirms cīņas beigām tiek pieņemts tehniskais lēmums (izmantojot rezultātu kartiņas), visu derību iznākums ir uzvara ar tiesnešu lēmumu.
7.     LIVE likmes

7.1. Cīņas iznākums, 3 - Virzienu – ietver piedāvājumu neizšķirtam.

7.2. Neizšķirts – nav likmes – ja cīņas rezultāts tiek pasludināts par neizšķirtu, visas derības tiks anulētas un likmes atmaksātas, tostarp gadījumos, ja vairākums tiesnešu izlemj par neizšķirtu.

7.3. Cīņas uzvarētājs, 2 – Virzienu  – piedāvā cīņām, kurās nav iespējams neizšķirts, piemēram, cīņa par balvu.

7.4. Cīņas iznākums, 5 - Virzienu – skatīt pirmsspēles cīņas iznākumu.

7.5. Cīņas iznākums, 4- Virzienu – piedāvā cīņām, kurās nav iespējams neizšķirts, piemēram, cīņa par balvu.

7.6. Raundu Skaits, 2 - Virzienu – izmanto pilnu raundu piedāvājumu. Iznākuma nolūkos izmanto raundu, kurā beidzas cīņa. Gadījumā, ja cīnītājs izstājas, esot savā stūrī, starp, piemēram, 9. un 10. raundu, iznākuma nolūkos tas tiek skaitīts kā 9. raunds, tas ir, pēdējais līdz galam pabeigtais raunds.

7.7. Derības par uzvaru noteiktajā raunda vai raundu grupām/Intervāliem – iznākuma nolūkos derības par raundiem vai raundu grupām tiek vērtētas pēc cīnītāja uzvaras ar KO, TKO vai diskvalifikāciju šajā raundā vai raundu grupā. Ja pirms cīņas beigām tiek pieņemts tehniskais lēmums, visu derību iznākums ir uzvara ar tiesnešu lēmumu. Gadījumā, ja cīnītājs izstājas, esot savā stūrī, starp, piemēram, 9. un 10. raundu, iznākuma nolūkos tas tiek skaitīts kā 9. raunds, tas ir, pēdējais līdz galam pabeigtais raunds. Cīņām, kur neizšķirts nav iespējams, piemēram, cīņā par balvu, neizšķirts vai tehniskais neizšķirts netiek piedāvāts.

7.8. Vai Cīņā Notiks Pilns Raundu Skaits – iznākuma nolūkos, lai likmju iznākums būtu "jā", ir pilnībā jāpabeidz visi paredzētie raundi.

 8.     Īpašie cīņas piedāvājumi

8.1. Nokdauns. Iznākuma nolūkos nokdauns ir tādā gadījumā, kad cīnītājam ir KO vai tiek veikts obligātais skaits līdz astoņi (nekas, ko tiesnesis uzskata par paslīdēšanu, netiek skaitīts).

Šahs

 1. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 3. Likmes tiek aprēķinātas saskaņā ar turnīra oficiālajiem rezultātiem. Visas likmes uz notikumu tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viens dalībnieks ir nomainīts ar citu.
 4. Likmju likšanai uz šahu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:     

4.1. Spēles uzvarētājs.

Likmes uz notikuma (spēles) uzvarētāju. Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viens no dalībniekiem atsakās piedalīties vai tiek diskvalificēts pirms spēles noteiktā sākuma laika.

4.2. Turnīra uzvarētājs.

Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

Ja turnīra noslēgumā 2 vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra rīkotāju paziņotajiem rezultātiem.

4.3. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Riteņbraukšana

 1. Visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra tiesneša paziņotajiem rezultātiem apbalvošanas ceremonijā. Netiek ņemtas vērā vēlākas (pēc brauciena beigām) notikušās diskvalifikācijas un grozījumi protokolā.
 2. Ja sportists nepabeidza braucienu (izstājās), visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 3. Ja notikuma noteiktais posms tika pārtraukts vai apturēts, visas likmes, izņemot likmes ar jau noteiktu iznākumu, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 4. Ja brauciens tika pārtraukts vai apturēts, visas likmes, izņemot likmes ar jau noteiktu iznākumu, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 5. Ja brauciens vai tūre tika atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 6. Likmju likšanai uz riteņbraukšanu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

6.1. Brauciena uzvarētājs

Uzvarošās likmes paredz brauciena uzvarētāju.

Ja ir notikusi diskvalifikācija, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra tiesneša paziņotajiem rezultātiem apbalvošanas ceremonijā.

Likmēs uz kategoriju "Brauciena uzvarētājs" par uzvarētāju tiek uzskatīts sportists, kurš pirmais finišē braucienā.

Ja neviens sportists nepabeidz braucienu, par uzvarētāju tiek uzskatīts sportists, kurš pabeidzis visvairāk posmu.

Ja divi vai vairāk dalībnieku pabeidz vienādu posmu skaitu, tad visu likmju iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz oficiāliem klasifikācijas rezultātiem, kas paziņoti pēc pēdējā pabeigtā posma.

6.2. Posma uzvarētājs.

Uzvarošās likmes paredz posma uzvarētāju.

Likmes uz sportistiem, kuri nepiedalījās braucienā, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Ja ir notikusi jebkāda dalībnieka diskvalifikācija, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra tiesneša paziņotajiem rezultātiem apbalvošanas ceremonijā.

6.3. Kam ir augstāka vieta (pamatojoties uz posma rezultātiem)?

Uzvarošās likmes paredz, kurš braucējs finišēs augstākā vietā posma noslēguma tabulā.

Abiem sportistiem (norādītajā tirgū) ir jāstartē braucienā, lai šī tirgus likmes tiktu uzskatītas par derīgām. Vismaz vienam no norādītajiem sportistiem ir jāpabeidz brauciens, lai šī tirgus likmes tiktu uzskatītas par derīgām. Pretējā gadījumā visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1". Ja tikai viens no sportistiem (norādītajā tirgū) pabeigs braucienu, tad šis sportists tiek uzskatīts par braucienu noslēgušu augstākā vietā.

6.4. Kam ir augstāka vieta (pamatojoties uz posma rezultātiem)?

Uzvarošā likme paredz, kurš no dotajiem sportistiem pabeigs posmu augstākā vietā.

Ja viens no norādītajiem sportistiem nepiedalās posmā, tad visas likmes šajā tirgū tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

Vismaz vienam no norādītajiem sportistiem ir jāpabeidz posms, lai šī tirgus likmes tiktu uzskatītas par derīgām. Pretējā gadījumā visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1". Vismaz vienam no sportistiem ir jāsāk brauciens, lai šī tirgus likmes tiktu uzskatītas par derīgām. Ja tikai viens no sportistiem (norādītajā tirgū) pabeigs braucienu, tad šis sportists tiek uzskatīts par posmu noslēgušu augstākā vietā.

6.5. Kurai komandai ir augstāka vieta (pamatojoties uz brauciena rezultātiem)?

Uzvarošā likme paredz, kura no dotajām komandām pabeigs braucienu augstākā vietā.

Vismaz vienai no komandām dotajā tirgū ir jāsāk brauciens, lai šī tirgus likmes tiktu uzskatītas par derīgām. Vismaz vienai no komandām dotajā tirgū ir jāpabeidz brauciens, lai šī tirgus likme tiktu uzskatīta par derīgu. Pretējā gadījumā visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1". Ja tikai viena no komandām (norādītajā tirgū) pabeigs braucienu, tad šī komanda tiek uzskatīta par noslēgušu augstākā vietā.

6.6. Kurai komandai ir augstāka vieta (pamatojoties uz posma rezultātiem)?

Uzvarošā likme paredz, kura no dotajām komandām pabeigs posmu augstākā vietā.

Visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja komanda norādītajā tirgū nepiedalījās noteiktajā (tūres) posmā.

Vismaz vienai no komandām dotajā tirgū ir jāsāk posms, lai šī tirgus likmes tiktu uzskatītas par derīgām.

Vismaz vienai no komandām dotajā tirgū ir jāpabeidz posms, lai šī tirgus likme tiktu uzskatīta par derīgu. Pretējā gadījumā visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1". Ja tikai viena no komandām (norādītajā tirgū) pabeigs posmu, tad šī komanda tiek uzskatīta par noslēgušu augstākā vietā.

6.7. Kalna karalis.

Likmes aprēķināšana tiek veikta, pamatojoties uz regulatora/šo sacensību federācijas oficiālo paziņojumu. Jebkādas izmaiņas aprēķinos, kā arī diskvalifikācijas pēc brauciena/posma oficiālā paziņojuma sniegšanas neietekmē likmes aprēķināšanu.

6.8. Punktu klasifikācija.

Uzvarošās likmes paredz dalībnieku, kurš klasifikācijā iegūs maksimālo punktu skaitu.

Likmes aprēķināšana tiek veikta, pamatojoties uz regulatora/šo sacensību federācijas oficiālo paziņojumu. Jebkādas izmaiņas aprēķinos, kā arī diskvalifikācijas pēc brauciena/posma oficiālā paziņojuma sniegšanas neietekmē likmes aprēķināšanu.

6.9. Finišēšana labāko trijniekā.

Uzvarošās likmes paredz brauciena noslēguma trīs labākos dalībniekus.

Likmes aprēķināšana tiek veikta, pamatojoties uz regulatora/šo sacensību federācijas oficiālo paziņojumu. Jebkādas izmaiņas aprēķinos, kā arī diskvalifikācijas pēc brauciena/posma oficiālā paziņojuma sniegšanas neietekmē likmes aprēķināšanu.

6.10. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Šautriņu mešana

 1. Ja spēle tika atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1". Visas likmes paliek spēkā, ja spēle tiek atsākta un pabeigta 24 stundu laikā.
 2. Ja spēle tika pārtraukta vai apturēta, visas likmes, izņemot likmes ar jau noteiktu iznākumu, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 3. Ja spēle ir pārtraukta, tad par uzvarētāju oficiāli pasludinātais dalībnieks iekļūs turnīra nākamajā kārtā.
 4. Likmes uz atlikušajiem tirgiem tiks pasludinātas par nederīgām, ja nav paziņots citādi.
 5. Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 6. Likmju likšanai uz šautriņu mešanu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

6.1. Spēles uzvarētājs.

Uzvarošā likme paredz spēles iznākumu. Likmes, kurās piedāvātie iznākumi ir tikai 1. komanda vai 2. komanda, tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja abu rezultāts ir vienāds un spēle noslēdzas neizšķirti.

6.2. Vairāk/mazāk 180 punktu trāpījumu (vienā piegājienā) spēlē

Uzvarošā likme paredz, vai spēlē būs vairāk vai mazāk reižu, salīdzinot ar piedāvāto skaitu, kurās spēlētāji sasniedz 180 punktu trāpījumus (vienā piegājienā) spēlē. Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja 180 punktu trāpījumu (vienā piegājienā) kopskaits spēlē atbilst tirgū norādītajam kopskaitam. Ja spēle tika pārtraukta vai nepabeigta, visas likmes šajā tirgū tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

6.3. 1. spēlētājs/2. spēlētājs veic 180 punktu trāpījumus: Vairāk/mazāk

Uzvarošā likme paredz, vai spēlētāja veikto 180 punktu trāpījumu kopskaits visā spēlē ir vairāk vai mazāk, salīdzinot ar tirgus piedāvājumā norādīto 180 punktu trāpījumu kopskaitu. Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē veikto 180 punktu trāpījumu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

6.4. Kopējais legu handikaps (pamatojoties uz pilnu spēli)

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē aizvadīto legu kopskaits (ņemot vērā handikapu) ir vienāds ar noteiktajā tirgū norādīto legu kopskaitu.

6.5. Pēdējā piegājiena (checkout) noslēguma dubultais sektors sarkans/zaļš.

Uzvarošā likme paredz noteiktā lega pēdējā piegājiena noslēguma dubultā sektora krāsu.

Likmes ir spēkā, ja ir nospēlēts pilns legs.

6.6. Uzvara legā: Pēdējais piegājiens: Vairāk/mazāk 40,5 punkti.

Uzvarošās likmes paredz, vai noteiktajā legā pēdējā sekmīgajā piegājienā tiks gūts vairāk vai mazāk par 40,5 punktiem.

Likmes ir spēkā, ja ir nospēlēts pilns legs.

6.7. Turnīra uzvarētājs.

Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

Visas likmes tiek atgrieztas, ja spēlētājs/komanda nepiedalījās turnīrā.

6.8. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Kibersports

 1. Likmes tiek pieņemtas ar papildu kārtām, ja nav norādīts citādi. Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēle noslēdzas neizšķirti.
 2. Ja jebkāda iemesla dēļ dalībnieks atsakās turpināt spēli vai tiek diskvalificēts, visas uz šo spēlētāju veiktās likmes tiek uzskatītas par zaudējušām. Ja atteikšanās (diskvalifikācija) notiek pirms spēles sākuma vai tehniskais zaudējums tiek piešķirts 1. puslaikā, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 3. Ja spēle tika atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 4. Pārtrauktās spēles rezultāti netiek ņemti vērā, ja spēli pārtrauca tiesnesis vēlākai pārspēlei.

Likmes tiks aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālo rezultātu, ko paziņojusi norādīto sacensību pārvaldes organizācija, pārraide vai spēles API. Ja izvēlētais dalībnieks nepiedalās (non-runner) — likme anulēta. Uz turnīra uzvarētāju (outright) likmju un grupu likmju tirgiem var attiekties atvilkuma noteikums Rule 4 (laimesta samazinājums).

 1. Nenotikusī vai atliktā spēle aprēķināšanas vajadzībām tiks uzskatīta par nenotikušu, ja vien to nenospēlē 48 stundu laikā kopš sākotnēji paredzētā sākuma laika.

Likmes būs nederīgas, ja pasākums ir norādīts nepareizi.

Visas likmes paliks spēkā, ja notiek komandas oficiālā nosaukuma maiņa vai komandas nosaukums tika mainīts organizācijas maiņas dēļ.

Ja spēle sākās pirms paredzētā sākuma datuma/laika, tad visas likmes, kas veiktas pēc faktiskā sākuma laika, tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

Visas likmes, kas veikts pirms faktiskā sākuma laika, paliks spēkā.

 1. Uzvara spēlē/uzvara kartē (ieskaitot pašreizējo un nākamo)/divu iespēju iznākums — ja spēle vai karte tiek pārspēlēta neizšķirta dēļ, pārspēlētā spēle vai karte tiks uzskatīta par atsevišķu vienību.

Ja spēle vai karte ir uzsākta, bet nav pabeigta, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1", izņemot gadījumus, kad spēlētājs ticis diskvalificēts pēc spēles sākuma. Ja notikusi diskvalifikācija, nākamajā kārtā oficiāli iekļuvusī komanda vai spēlētājs tiek pasludināti par uzvarētājiem un visas likmes tiek atbilstoši aprēķinātas.

 1. Ja spēle vai karte tiek pārspēlēta atvienošanās dēļ, visas likmes uz norādīto tirgu tiks atgrieztas ar koeficientu "1", izņemot likmes, kuru iznākums jau bija noteikts. Pārspēlētā spēle vai karte tiks uzskatīta par atsevišķu vienību.
 2. Ja spēlētājam/komandai vismaz vienā kartē pretinieku trūkuma dēļ ir piešķirta uzvara pirms spēles sākuma, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".
 3. Ja karte tiek pārspēlēta sakarā ar tehniskām problēmām, kas nav saistītas ar spēlētājiem, tad visas pirms spēles veiktās likmes paliek spēkā un to iznākums tiek noteikts saskaņā ar protokola oficiālajiem rezultātiem. Visas reāllaika likmes uz ietekmēto karti tiks atgrieztas ar koeficientu "1", izņemot likmes, kuru iznākums jau bija noteikts.
 4. Likmes uz handikapu/karšu kopskaitu/precīzu rezultātu/"pirmais līdz" kartēm — likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja tiek mainīts noteiktais karšu skaits vai tas atšķiras no likmju veikšanai piedāvātā skaita.
 5. Ja spēle ir sākusies, taču nav pabeigta, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja vien likmes iznākums nav jau noteikts.
 6. "Uzvara vismaz vienā kartē" — Ja spēle ir sākusies, taču nav pabeigta, likmes tiks
 7. atgrieztas ar koeficientu "1", ja vien likmes iznākums nav jau noteikts.

14. StarCraft II

14.1. Likmes uz karti: Visas likmes uz "Uzvarēt kartē" tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja notikums noslēdzas neizšķirti.

14.2. Uzvarošā rase/uzvarošā spēlētāja valsts: Ja notikums ticis pārtraukts vai apturēts un nav pabeigts, visas likmes uz šo notikumu tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

15. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

15.1. Visas likmes uz CS:GO ietver papildlaiku, ja vien tirgus piedāvājumā nav norādīts neizšķirts (X). Likmes uz tirgu, kurā neizšķirts ir iespējamais iznākums, ietver tikai pamatlaiku.

15.2. Likmes uz kārtu – ja tiek mainīts oficiāli noteiktais karšu skaits vai tas atšķiras no likmju veikšanai piedāvātā skaita, tad visas likmes šajā tirgū tiks atgrieztas ar koeficientu "1". Ja notikums/karte/kārta tika pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta, tad visas likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

16. League of Legends (LOL)

16.1. Likmes uz karti: Visas likmes uz "Uzvarēt kartē" tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja notikums noslēdzas neizšķirti.

16.2. "Pirmās asinis" (First Blood) tirgi: Skaitīsies tikai pretinieka komandas/spēlētāja izdarītie nonāvējumi.

16.3. "Nonāvējums" (Kill) tirgi: Iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz oficiālo rezultāta tablo, pārraidi vai spēles API.

16.4.  "Briesmonis" (Monster) tirgi: Iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz oficiālo rezultāta tablo, pārraidi vai spēles API.

16.5. "Ēka" (Building) tirgi: Visas "Iznīcinātās ēkas" tiek uzskatītas par pretinieka komandas iznīcinātām neatkarīgi no tā, vai pēdējo triecienu deva varonis (champion) vai mošķis (minion), un vai pastāv atjaunojušās ēkas.

16.6. Padošanās gadījumā iznīcināto torņu un inhibitoru galīgo skaitu noteiks atbilstoši minimālajam torņu un inhibitoru skaitam, kas nepieciešams spēles uzvarēšanai padošanās brīdī.

16.7. Šīs papildu ēkas tiks uzskatītas kā uzvarošās komandas iznīcinātas, un to skaits ir ierobežots līdz pieciem torņiem un vienam inhibitoram.

16.8. Padošanās gadījumā nav spēkā likmes uz "Nākamā iznīcinātā ēka" tirgiem.

16.9. Visu ar laiku saistīto likmju rezultāts tiek noteikts, pamatojoties uz spēles iekšējo pulksteni un tajā nav iekļauts periods pirms mošķa rašanās. Ja notikums tika pārtraukts vai apturēts un netika pabeigts, tad visas likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

17. DOTA2

17.1. Likmes uz karti: Visas likmes uz "Uzvarēt kartē" tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja notikums noslēdzas neizšķirti.

17.2. "Pirmās asinis" (First Blood) tirgi: Skaitīsies tikai pretinieka komandas/spēlētāja izdarītie nonāvējumi.

17.3. "Nonāvējums" (Kill) tirgi: Iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz oficiālo rezultāta tablo, pārraidi vai spēles API.

17.4. "Mošķis" (Creep) tirgi: Iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz oficiālo rezultāta tablo, pārraidi vai spēles API. Likmju aprēķināšanu nosaka komanda, kas nogalināja Rošanu, nevis tā, kas paņēma Aegis of the Immortal.

17.5. "Ēka" (Building) tirgi: Visas "Iznīcinātās ēkas" tiek uzskatītas par pretinieka komandas iznīcinātām neatkarīgi no tā, vai pēdējo triecienu deva varonis (hero) vai mošķis (creep). Baraku skaitu nosaka pēc atsevišķām tālajā un tuvajā uzbrukumā iznīcinātām barakām. Padošanās gadījumā iznīcināto torņu un inhibitoru galīgo skaitu noteiks atbilstoši minimālajam torņu un inhibitoru skaitam, kas nepieciešams spēles uzvarēšanai padošanās brīdī. Šīs papildu ēkas tiks uzskatītas kā uzvarošās komandas iznīcinātas, un to skaits ir ierobežots līdz pieciem torņiem un vienam inhibitoram.

17.6. Padošanās gadījumā nav spēkā likmes uz "Nākamā iznīcinātā ēka" tirgiem.

17.7. Visu ar laiku saistīto likmju rezultāts tiek noteikts, pamatojoties uz spēles iekšējo pulksteni un tajā nav iekļauts periods pirms mošķa rašanās. Ja notikums tika pārtraukts vai apturēts un netika pabeigts, tad visas likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Lauka hokejs

1. Visas likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (70 minūšu spēles laiks: 2 puslaiki pa 35 minūtēm vai 4 ceturtdaļas pa 17 minūtēm un 24 sekundēm), ja nav norādīts citādi.

2. Papildlaiks un soda sitienu sērija tiek iekļauti likmju kategorijās "Iekļūšana nākamajā kārtā", "Turnīra uzvarētājs" un citos turnīra tirgos.

3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, tad visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".

4. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

5. Spēle tiek uzskatīta par notikušu, ja "spēles laiks" bija vismaz 60 minūtes. Ja spēle tika pārtraukta un netika atsākta 24 stundu laikā, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz protokolā ierakstīto rezultātu spēles pārtraukšanas brīdī.

6. Likmes uz kategoriju "Augstāka vieta turnīrā".

Ja komanda izstājas no turpmākām cīņām grupu posmā, tad likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra oficiālo protokolu.

Florbols

 1. Florbols ir hokeja paveids, ko spēlē telpās uz cietas virsmas ar dobu plastmasas bumbiņu.
 2. Papildlaiks un soda sitienu sērija tiek iekļauti likmju kategorijās "Iekļūšana nākamajā kārtā", "Turnīra uzvarētājs" un citos turnīra tirgos.
 3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, tad visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 4. Spēle tiek uzskatīta par notikušu, ja "spēles laiks" bija vismaz 50 minūtes. Ja spēle tika pārtraukta un netika atsākta 24 stundu laikā, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz protokolā ierakstīto rezultātu spēles pārtraukšanas brīdī.
 5. Visas florbola likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (60 minūšu spēles laiks: 3 periodi pa 20 minūtēm), ja nav paziņots citādi.
 6. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

Futbols

 1. Visas futbola likmes tiek pieņemtas par pamatlaiku (2 puslaiki pa 45 minūtēm). Papildlaiks un pēcspēles sitieni ir izslēgti, ja nav paziņots citādi. Tiesnesis var pielikt laiku katram puslaikam spēlētāju nomaiņas, savainojumu gadījumā utt. Tiesneša pieliktajā laikā gūtie un ieskaitītie vārti tiek uzskatīti par pamatlaikā gūtiem vārtiem.
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta pirms pamatlaika beigām un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes (izņemot šīs sadaļas 16. punktā norādītos gadījumus) uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 3. Mača laikā tiek ņemtas vērā tikai dzeltenās un sarkanās kartītes, kuras saņem laukumā esošie spēlētāji. Rezerves spēlētāju, treneru un komandas personāla saņemtās kartītes netiek ņemtas vērā.
 4. Visas kartītes, noraidījumi un jebkādi citi notikumi pēc spēles beigu svilpes netiek ņemti vērā likmju aprēķināšanā.
 5. Visas parādītās kartītes un noraidījumi starp 2 puslaikiem tiek izslēgtas no 1. puslaika un 2. puslaika rezultātiem, bet tiek ņemtas vērā spēles kopējā rezultātā.
 6. Likmju likšanai uz futbolu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

6.1. Spēles uzvarētājs.

Likmes uz spēles uzvarētāju. Likmes šajā tirgū ietver tikai pamatlaiku.

6.2. Vārtu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandas vai atsevišķa spēlētāja gūto punktu kopskaitu.

6.3. Handikaps.

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu. Noteikums attiecas neatkarīgi no likmju veikšanai piedāvātā perioda (1. puslaiks/2. puslaiks). Tas pats noteikums attiecas uz likmēm par kartītēm/stūra sitieniem un citām handikapa likmēm.

6.4. Dubultiespēja

Ir iespējami šādi rezultāti:

1X – Likme uzvar, ja uzvar 1. komanda vai spēle noslēdzas neizšķirti

X2 – Likme uzvar, ja uzvar 2. komanda vai spēle noslēdzas neizšķirti

12 – Likme uzvar, ja spēlē uzvar 1. komanda vai 2. komanda

6.5. Spēlētājs gūs vismaz 1 vārtus?

Šajā tirgū aprēķinos tiek izmantoti tikai tie, kas iemesti pretinieka vārtos un kurus oficiāli ieskaitījis tiesnesis. Visas likmes uz noteikto spēlētāju tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēlētājs nepiedalījās spēlē.

6.6. Iekļūs nākamajā kārtā?

Likmes tiek aprēķinātas pēc tam, kad pabeigta noteiktās komandas pēdējā spēle turnīra noteiktās kārtas sērijā. Likme uzvar, ja noteiktā komanda iekļūst turnīra nākamajā kārtā. Netiek ņemti vērā spēles starprezultāti vai jebkādu turnīra posmu rezultāti. Netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc spēles beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā..

6.7. Individuāls vārtu kopskaits

Uzvarošā likme paredz, vai noteiktās komandas gūto vārtu kopskaits būs vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto kopskaitu.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam. Šajā tirgū aprēķinos tiek izmantoti tikai tie, kas iemesti pretinieka vārtos un kurus oficiāli ieskaitījis tiesnesis. Visi raidījumi savos vārtos tiek uzskatīti par pretinieka komandas gūtajiem vārtiem.

6.8. Turnīra uzvarētājs.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra pēdējās spēles rezultātu.

Likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc spēles beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā.

Visas likmes tiek aprēķinātas kā zaudētas, ja tirgus piedāvājumā norādītā komanda nekvalificējas norādītajam turnīram, tika diskvalificēta vai atteicās piedalīties turnīrā.

6.9. Grupu posma uzvarētāja.

Likmes tiek aprēķinātas pēc noteiktās grupas pēdējās spēles pabeigšanas. Likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā vēlāk notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā.

6.10. Komanda, kas pirmā gūs vārtus

Ja pirmie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos, tad likmes šajā tirgū tiek aprēķinātas pa labu pretiniekiem.

6.11. Komanda, kas gūs nākamos vārtus

Ja nākamie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos, tad likmes šajā tirgū tiek aprēķinātas pa labu pretiniekiem.

6.12. Komanda, kas gūs pēdējos vārtus spēlē

Ja pēdējie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos, tad likmes šajā tirgū tiek aprēķinātas pa labu pretiniekiem.

Ja spēle tikusi pārtraukta un nav pabeigta 24 stundu laikā, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

6.13. Abas komandas gūs vārtus: Jā/nē

Uzvarošās likmes paredz, vai norādītajā spēlē abas komandas gūs vismaz vienus vārtus.

Visi raidījumi savos vārtos tiek uzskatīti par pretinieku gūtajiem vārtiem.

6.14. Vārtu kopskaits pāra/nepāra skaitlis.

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāra" skaitlis.

6.15. Spēles rezultāts (neskaitot neizšķirtu).

Ja pamatlaika beigās rezultāts ir neizšķirts, tad visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

6.16. Spēlē gūto vārtu kopskaits

Uzvarošās likmes paredz spēlē gūto vārtu kopskaitu.

Likmes aprēķinos tiek ņemti vērā tikai pamatlaikā gūtie vārti (ieskaitot tiesneša pielikto laiku katra puslaika beigās, taču izņemot papildlaiku un pēcspēles sitienus). Visi raidījumi savos vārtos tiek uzskatīti par pretinieka komandas gūtajiem vārtiem.

6.17. Noteiktās komandas gūto vārtu kopskaits

Uzvarošās likmes paredz tirgus piedāvājumā norādītās komandas gūto vārtu kopskaitu.

Likmes aprēķinos tiek ņemti vērā tikai pamatlaikā gūtie vārti (ieskaitot tiesneša pielikto laiku katra puslaika beigās, taču izņemot papildlaiku un pēcspēles sitienus). Visi raidījumi savos vārtos tiek uzskatīti par pretinieka komandas gūtajiem vārtiem.

6.17.1. Visu likmju par statistiku (aizmugures, pārkāpumi, stūra sitieni, sitieni pa vārtiem utt.) iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiāli paziņoto protokolu.

6.18. 1. puslaika/spēles iznākums.

Uzvarošās likmes paredz 1. puslaika un visas spēles iznākumu.

6.19. Spēlētājs, kurš gūs pirmos vārtus

Uzvarošās likmes paredz spēlētāju, kurš gūs spēles pirmos vārtus.

Visas likmes (norādītajā tirgū) uz spēlētāju, kurš nepiedalījās spēlē, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Ja pirmos vārtus guvis spēlētājs, kurš netika norādīts tirgus piedāvājumā, tad visas likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri pirmo vārtu gūšanas laikā vēl nebija iznākuši laukumā; šīs likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Ja pirmie spēlē gūtie vārti ir raidīti savos vārtos (pat ja tie ir tirgus piedāvājumā norādītā spēlētāja raidītie savos vārtos), tad likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri pirmo vārtu gūšanas laikā vēl nebija iznākuši laukumā; šīs likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

6.20. Spēlētājs, kurš gūs pēdējos vārtus spēlē

Uzvarošās likmes paredz spēlētāju, kurš gūs spēles pēdējos vārtus.

Visas likmes uz noteikto spēlētāju tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēlētājs nepiedalījās spēlē.

Ja pēdējos vārtus guvis spēlētājs, kurš netika norādīts tirgus piedāvājumā, tad visas likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri nepiedalījās spēlē, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Ja pēdējie spēlē gūtie vārti ir raidīti savos vārtos (pat ja tie ir tirgus piedāvājumā norādītā spēlētāja raidītie savos vārtos), tad likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri pēdējo vārtu gūšanas laikā vēl nebija iznākuši laukumā; šīs likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

6.21. Spēles precīzs rezultāts.

Uzvarošās likmes paredz precīzu spēles rezultātu.

Ja spēles galarezultāts neatbilst nevienam piedāvātajam variantam, tad par uzvarējušajām tiks uzskatītas likmes uz "Jebkāds cits" rezultātu.

6.22. Uzvaras rezultāta starpība

Paredz, ar cik vārtu starpību komanda uzvarēs, vai arī spēle noslēgsies neizšķirti.

6.23. Stūra sitieni: Vairāk/mazāk

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē veikto stūra sitienu kopskaits atbilst tirgū norādītajam stūra sitienu kopskaitam.

Tiek ņemti vērā tikai komandu izpildītie stūra sitieni (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienus bija piešķīris tiesnesis).

Piešķirtie, taču neizpildītie stūra sitieni netiek ņemti vērā likmes aprēķināšanā.

Ja jebkāda iemesla dēļ komanda bija spiesta atkārtot stūra sitienu, tad likmes aprēķināšanā tiek ņemts vērā tikai viens stūra sitiens.

6.24. Pirmais stūra sitiens spēlē

Uzvarošās likmes paredz pirmo stūra sitienu spēlē.

Visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja šajā spēlē nebija neviena stūra sitiena.

Tiek ņemti vērā tikai komandu izpildītie stūra sitieni (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienus bija piešķīris tiesnesis).

Piešķirtie, taču neizpildītie stūra sitieni netiek ņemti vērā likmes aprēķināšanā.

6.25. Pēdējais stūra sitiens spēlē.

Uzvarošās likmes paredz komandu, kura izpilda pēdējo stūra sitienu spēlē.

Visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja šajā spēlē nebija neviena stūra sitiena.

Tiek ņemti vērā tikai komandu izpildītie stūra sitieni (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienus bija piešķīris tiesnesis).

Piešķirtie, taču neizpildītie stūra sitieni netiek ņemti vērā likmes aprēķināšanā.

6.26. Pirmā stūra sitiena izpildes laiks.

Uzvarošās likmes paredz spēles pirmā stūra sitiena izpildes laika posmu.

Visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja šajā spēlē nebija neviena stūra sitiena.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz stūra sitiena izpildes laiku.

6.27. Komanda, kas izpildīs vairāk stūra sitienu

Tiek ņemti vērā tikai komandu izpildītie stūra sitieni (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienus bija piešķīris tiesnesis).

Piešķirtie, taču neizpildītie stūra sitieni netiek ņemti vērā likmes aprēķināšanā.

Ja jebkāda iemesla dēļ komanda bija spiesta atkārtot stūra sitienu, tad likmes aprēķināšanā tiek ņemts vērā tikai viens stūra sitiens.

Neizšķirts iznākums tiek uzskatīts par uzvarējušu, ja spēlē netika izpildīts neviens stūra sitiens.

6.28. Stūra sitienu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis.

Ja spēlē netika izpildīts neviens stūra sitiens, "Pāra" skaitļa likmes tiek uzskatītas par uzvarējušām.

Tiek ņemti vērā tikai komandu izpildītie stūra sitieni (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienus bija piešķīris tiesnesis).

Piešķirtie, taču neizpildītie stūra sitieni netiek ņemti vērā likmes aprēķināšanā.

Ja jebkāda iemesla dēļ komanda bija spiesta atkārtot stūra sitienu, tad likmes aprēķināšanā tiek ņemts vērā tikai viens stūra sitiens.

6.29. Komanda, kura uzvarēs vienā puslaikā

Uzvarētās likmes paredz, vai tirgus piedāvājumā norādītā komanda uzvarēs vismaz vienā puslaikā.

Ir iespējami šādi rezultāti:

"Jā" — tirgus piedāvājumā norādītā komanda uzvarēs spēles 1. puslaikā vai 2. puslaikā. Likme zaudē, ja iznākums ir neizšķirts vai zaudējums

"Nē" — tirgus piedāvājumā norādītā komanda neuzvarēs nevienā puslaikā.

6.30. Komanda, kura uzvarēs abos puslaikos

Uzvarošās likmes paredz, vai norādītā komanda uzvarēs spēles abos puslaikos.

Ir iespējami šādi rezultāti:

"Jā" — tirgus piedāvājumā norādītā komanda uzvarēs gan spēles 1. puslaikā, gan 2. puslaikā. Likme zaudē, ja iznākums jebkurā puslaikā ir neizšķirts vai zaudējums.

"Nē" — tirgus piedāvājumā norādītā komanda neuzvarēs spēles abos puslaikos.

6.31. Pirmo vārtu gūšanas laiks.

Uzvarošās likmes paredz spēles pirmo gūto vārtu laika posmu.

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad likme tiek uzskatīta par zaudējušu.

6.32. Pēdējo vārtu gūšanas laiks.

Uzvarošās likmes paredz spēles pēdējo gūto vārtu laika posmu.

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad likme tiek uzskatīta par zaudējušu.

6.33. Rezultatīvākais puslaiks

Uzvarošās likmes paredz, vai vairāk vārtu tiks gūts pirmajā puslaikā vai otrajā puslaikā, vai abos puslaikos būs vienāds gūto vārtu skaits. Papildlaiks netiek ņemts vērā likmes aprēķināšanā.

6.34. Komandas rezultatīvākais puslaiks

Uzvarošās likmes paredz, vai abos puslaikos komandas gūto vārtu skaits būs vienāds vai 1. puslaikā gūto vārtu skaits būs lielāks nekā 2. puslaikā (vai otrādi).

Papildlaiks netiek ņemts vērā likmes aprēķināšanā.

Visi raidījumi savos vārtos tiek pieskaitīti pie pretinieka komandas gūtajiem vārtiem.

6.35. Pirmo gūto vārtu veids

Uzvarošās likmes paredz pirmo gūto vārtu veidu.

Ir iespējami šādi rezultāti:

 • Sitiens ar kāju
 • Sitiens ar galvu
 • 11 metru soda sitiens
 • Tiešais brīvsitiens
 • Savos vārtos
 • Nebūs gūto vārtu

Ja vārti ir gūti (izmantojot jebkuru ķermeņa daļu) ar 11 metru soda sitienu, tad "11 metru soda sitiens" ir vienīgais uzvarošais variants. Likmes uz citiem iznākumiem tiks uzskatītas par zaudējušām.

Ja vārti ir gūti ar galvu, tad "Sitiens ar galvu" ir vienīgais uzvarošais variants. Likmes uz citiem iznākumiem tiks uzskatītas par zaudējušām.

Ja spēles pirmie gūtie vārti ir raidījums savos vārtos, tad "Savos vārtos" ir vienīgais uzvarošais variants. Likmes uz citiem iznākumiem tiks uzskatītas par zaudējušām.

6.36. Komanda, kas saņems pirmo dzelteno kartīti spēlē

Uzvarošās likmes paredz, kuras komandas spēlētājs pirmais saņems dzelteno kartīti.

Ja saskaņā ar spēles protokolu pirmās dzeltenās kartītes tika uzreiz parādītas diviem vai vairākiem dažādu komandu spēlētājiem, tad vienīgais uzvarošais tirgus piedāvājums ir "Abas komandas vienlaikus". Ja tirgū nav šāda piedāvājuma, visas pārējās likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

Ja spēlē netika parādītas dzeltenās kartītes, uzvarošās ir tikai tirgus piedāvājuma "Spēlē nav dzelteno kartīšu" likmes. Ja tirgū nav šāda piedāvājuma, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

6.37. Komanda, kas spēlē gūs vairāk dzelteno kartīšu

Otrā dzeltenā kartīte, kas izraisa spēlētāja noraidīšanu, tiek uzskatīta par sarkano kartīti.

Situācijas, kas spēlētājs ir saņēmis 2 dzeltenās kartītes un tādējādi sarkano kartīti, tiek uzskatītas kā 1 dzeltenā kartīte un 1 sarkanā kartīte. 

Tiek ņemtas vērā tikai dzeltenās kartītes, kas tieši parādītas spēlētājiem laukumā. Kartītes, kas parādītas spēlētājiem uz rezervistu soliņa, treneriem vai citiem personāla darbiniekiem, netiek ņemtas vērā likmes aprēķinos.

Kartītes, kas parādītas pēc tiesneša spēles beigu svilpes, netiek ņemtas vērā likmju aprēķināšanā.

Visas kartītes, kas parādītas pārtraukumā starp pirmo un otro puslaiku, tiek ņemtas vērā

visas spēles kopskaita likmju aprēķinos, taču netiek ņemtas vērā pirmā un otrā puslaika likmju aprēķinos.

6.38. Komandas dzelteno kartīšu skaits: Vairāk/mazāk

Uzvarošās likmes paredz, vai noteiktās komandas spēlētājiem spēles laikā parādīto dzelteno kartīšu kopskaits ir vairāk vai mazāk salīdzinājumā ar tirgus piedāvājumā norādīto dzelteno kartīšu kopskaitu.

Otrā dzeltenā kartīte, kas izraisa spēlētāja noraidīšanu, tiek uzskatīta par sarkano kartīti. Situācijas, kas spēlētājs ir saņēmis 2 dzeltenās kartītes un tādējādi sarkano kartīti, tiek uzskatītas kā 1 dzeltenā kartīte un 1 sarkanā kartīte. 

Tiek ņemtas vērā tikai dzeltenās kartītes, kas tieši parādītas spēlētājiem laukumā. Kartītes, kas parādītas spēlētājiem uz rezervistu soliņa, treneriem vai citiem personāla darbiniekiem, netiek ņemtas vērā likmes aprēķinos.

Kartītes, kas parādītas pēc tiesneša spēles beigu svilpes, netiek ņemtas vērā likmju aprēķināšanā.

Visas kartītes, kas parādītas pārtraukumā starp pirmo un otro puslaiku, tiek ņemtas vērā visas spēles kopskaita likmju aprēķinos, taču netiek ņemtas vērā pirmā un otrā puslaika likmju aprēķinos.

6.39. Pirmā dzeltenā kartīte spēlē

Ja spēlē netika parādītas dzeltenās kartītes, tad visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Spēlētājam parādītās dzeltenās kartītes faktiskais laiks tiek ņemts vērā likmju aprēķinos.

6.40. Dzelteno kartīšu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis

Likmes noteiktajā tirgū tiek aprēķinātas ar koeficientu "1", ja spēlē netika parādīta neviena dzeltenā kartīte.

Kartītes, kas parādītas pēc tiesneša spēles beigu svilpes, netiek ņemtas vērā likmju piedāvājumos.

Visas kartītes, kas parādītas pārtraukumā starp pirmo un otro puslaiku, tiek ņemtas vērā visas spēles kopskaita likmju aprēķinos, taču netiek ņemtas vērā pirmā un otrā puslaika likmju aprēķinos.

6.41.                 Kartīšu Punktu Skaits: Spēlētāju spēles laikā saņemtās kartītes tiek aprēķinātas šādi: dzeltenā kartīte - 1 punkts, sarkanā - 2 punkti. Spēlētāja otrā saņemtā dzeltenā kartīte, kas noved pie noraidījuma, netiek ņemta vērā, tāpēc katrs spēlētājs var saņemt maksimāli 3 punktus.

6.42. Komanda iesit bumbu savos vārtos

Uzvarošās likmes paredz, vai tirgus piedāvājumā norādītā komanda iesitīs bumbu savos vārtos.

6.43. Komanda gūs vārtus spēles abos puslaikos

Ir iespējami šādi rezultāti:

"Jā" — noteiktā komanda katrā puslaikā gūs vismaz vienus vārtus

"Nē" — noteiktā komanda jebkurā puslaikā negūs nevienus vārtus.

6.44. Uzvarētāja noteikšanas veids

Ir iespējami šādi rezultāti:

Pamatlaikā — likme uzvarēs, ja uzvarētājs tiks noteikts spēles pamatlaikā (ieskaitot tiesneša pieliktās minūtes abu puslaiku beigās).

Papildlaikā — likme uzvarēs, ja pamatlaika beigās (ieskaitot tiesneša pieliktās minūtes abu puslaiku beigās) rezultāts būs neizšķirts, bet uzvarētājs tiks noteikts papildlaikā vai pēcspēles sitienos.

6.45. Uzvarēs komanda, kura pirmā gūs vārtus

Uzvarošās likmes paredz, vai pirmos vārtus guvusī komanda uzvarēs visā spēlē.

Ir iespējami šādi rezultāti:

"Pirmos vārtus guvusī komanda uzvar" — pirmos vārtus guvusī komanda uzvar spēlē.

"Pirmos vārtus guvusī komanda zaudē" — pirmos vārtus guvusī komanda zaudē spēlē.

"Pirmos vārtus guvusī komanda — Neizšķirts" — spēle noslēdzas neizšķirti (izņemot variantu 0:0)

"Vārti netiks gūti" — spēle noslēgsies ar rezultātu 0:0.

6.46. Puslaiks (pirmais/otrais), kurā tiks gūti pirmie vārti spēlē

Likmes aprēķinos tiek izmantoti tikai spēles tiesneša oficiāli ieskaitītie vārti.

6.47. Spēlē pielikto minūšu skaits

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz spēles ceturtā tiesneša parādīto pielikto minūšu skaitu. Netiek ņemts vērā faktiskais nospēlētais laiks.

6.48. Noraidījums (sarkanā kartīte): Jā/nē

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlē tiks noraidīts (saņems sarkano kartīti) kāds spēlētājs

Tiek ņemti vērā tikai noraidījumi spēles laikā. Likmju aprēķināšanā netiek ņemti vērā spēlētāju uz rezervistu soliņa, treneru vai citu personāla darbinieku noraidījumi.

Noraidījumi pēc tiesneša spēles beigu svilpes netiek ņemti vērā likmju aprēķināšanā.

6.49. Pirmā komanda, kura veiks spēlētāju maiņu

Uzvarošās likmes paredz, kura komanda pirmā veiks spēlētāju maiņu. Ja spēlē netiek veikta spēlētāju maiņa, par uzvarējušām tiks uzskatītas likmes uz tirgus piedāvājumu "Nenotiks spēlētāju maiņa".

Ja abas komandas veic pirmo spēlētāju maiņu vienlaikus vai pārtraukumā starp puslaikiem,

tad par uzvarējušām tiks uzskatītas likmes uz tirgus piedāvājumu "Abas komandas vienlaikus".

Spēlētāju maiņas, kas veiktas vienā un tajā pašā spēles apturēšanas brīdī, tiek uzskatītas par vienlaikus veiktajām. Laiks, kurā spēle tika apturēta, netiek ņemts vērā.

6.50. Kurš noslēgumā ieņems augstāku vietu?

Uzvarošās likmes paredz, kura komanda turnīra noslēguma tabulā ieņems augstāku vietu.

Ja abas komandas izstājas no turnīra vienā un tajā pašā izslēgšanas kārtā, tad visas likmes uz šo tirgus piedāvājumu tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Ja abas komandas izstājas pēc Pasaules kausa izcīņas grupu turnīra, tad par uzvarētāju tiek uzskatīta komanda, kas savā grupā ieņēmusi augstāku vietu. Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja abas komandas izstājas pēc Pasaules kausa izcīņas grupu turnīra un savās grupās ieņēmušas vienādu vietu tabulā.

6.51. Turnīra rezultatīvākais spēlētājs

Likmju aprēķināšanā tiek ņemti vērā tikai noteiktajā turnīrā gūtie vārti.

Blakus spēlētāju uzvārdiem norādītie komandu nosaukumi ir tikai informatīvi.

Netiek ņemti vērā raidījumi savos vārtos.

Ja divi vai vairāk spēlētāju tiek atzīti par turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem, tad koeficients tiek vienādi sadalīts ar šo spēlētāju skaitu.

Likmes uz spēles 1. puslaika iznākumu tiek aprēķinātas saskaņā ar rezultātu,

kas ierakstīts protokolā pēc 45 minūšu spēles laika (ieskaitot pieliktā laika minūtes) aizvadīšanas. Ja spēles 1. puslaiks netika pabeigts, tad visas likmes uz tā iznākumu tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

6.52. Iznākums un abas komandas gūs vārtus: Jā/nē

Uzvarēs pirmā komanda, vārtus gūs abas: Jā — likme tiek uzskatīta par uzvarējušu, ja abas komandas gūst vārtus, bet 1. komanda uzvar spēlē.

Uzvarēs pirmā komanda, vārtus gūs abas: Nē — likme tiek uzskatīta par uzvarējušu, ja 1. komanda uzvar spēlē un neielaiž nevienus vārtus.

X un abas komandas gūs vārtus: Jā — likme tiek uzskatīta par uzvarējušu, ja abas komandas gūst vārtus un spēle noslēdzas neizšķirti.

Х un abas komandas gūs vārtus: Nē —likme tiek uzskatīta par uzvarējušu, ja neviena komanda negūst vārtus un spēle noslēdzas ar rezultātu 0:0.

Uzvarēs otrā komanda, vārtus gūs abas: Jā — likme tiek uzskatīta par uzvarējušu, ja abas komandas gūst vārtus, bet 2. komanda uzvar spēlē.

Uzvarēs otrā komanda, vārtus gūs abas: Nē — likme tiek uzskatīta par uzvarējušu, ja 2. komanda uzvar spēlē un neielaiž nevienus vārtus.

6.53.  Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Telpu futbols

1. Visas likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (40 minūšu spēles laiks: 2 puslaiki pa 20 minūtēm), ja nav norādīts citādi.

2. Papildlaiks un soda sitienu (6 metru sitienu) sērija tiek iekļauta likmju kategorijās "Iekļūšana nākamajā kārtā", "Turnīra uzvarētājs" un citos turnīra tirgos.

3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, tad visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".

4. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

5. Spēle tiek uzskatīta par notikušu, ja "spēles laiks" bija vismaz 35 minūtes. Ja spēle tika pārtraukta un netika atsākta 24 stundu laikā, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz protokolā ierakstīto rezultātu spēles pārtraukšanas brīdī.

6. Aprēķini, kam nepieciešama statistiskas informācija, pamatojas uz šādiem avotiem:

Telpu futbols. Spānijas čempionāts: http://www.lnfs.es

Telpu futbols. Itālijas čempionāts: http://www.divisionecalcioa5.it

Telpu futbols. Polijas čempionāts: http://futsalekstraklasa.pl

Telpu futbols. Portugāles čempionāts: http://www.futsalportugal.com

Telpu futbols. Krievijas čempionāts: http://www.amfr.ru

Telpu futbols. Rumānijas čempionāts: http://www.frf.ro

Telpu futbols. Čehijas čempionāts: http://www.fotbal.cz

Telpu futbols. Japānas čempionāts: http://www.fleague.jp

Gēlu futbols

 1. Visas likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (60 minūšu spēles laiks: 2 puslaiki pa 30 minūtēm), ja nav norādīts citādi. Spēle turpinās papildlaikā (2 puslaiki pa 10 minūtēm) vai tiek pārspēlēta, ja spēles pamatlaiks noslēdzas neizšķirti.
 2. Lai likmes būtu derīgas, spēlei ir jābūt pabeigtai. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau noteikti pārtraukšanas brīdī, ir pamatā likmju aprēķināšanai.
 3. Visas likmes ir aprēķinātas, pamatojoties uz spēlē gūto punktu kopskaitu (vārti = 3, individuālais punkts =1).
 4. Piemēram, ja 1. komandas rezultāts ir 0–18 (0 – gūto vārtu skaits, 18 – individuālie punkti) un 2. komandas rezultāts ir 2–10, tad 1. komanda uzvar ar rezultātu 18–16, jo 1. komandai ir 18 punkti (18 individuālie punkti) un 2. komandai ir tikai 16 punkti (6 punkti no gūtajiem vārtiem un 10 individuālie punkti).
 5. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".

Handbols

 1. Visas likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku, ja nav norādīts citādi.

Papildlaika rezultāts neietekmē spēles 2. puslaika rezultātu un netiek ņemts vērā, aprēķinot likmes uz dažādiem 2. puslaika iznākumiem.

 1. Visi rezultāti tiek aprēķināti, pamatojoties uz oficiālo statistiku no katras līgas/turnīra oficiālajiem avotiem, kā arī pārbaudīti reāllaika notikumu tiešraidēs. Ja rīkotāju pārraides statistika nesakrīt ar līgas vai turnīra oficiālo statistiku, tad visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz totalizatora kompānijas statistikas informāciju.
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta (vai atlikta) un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 3. Likmju likšanai uz rokasbumbu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

4.1. Spēles uzvarētājs

Likmes uz spēles uzvarētāju. Likmes šajā tirgū izslēdz papildlaiku.

4.2. Vārtu kopskaits

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandas vai atsevišķa spēlētāja gūto punktu kopskaitu.

4.3. Handikaps.

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu.

4.4. Pirmais/nākamais/pēdējais 7 metru soda metiens: Jā/nē

"Jā" — 7 metru soda metiens ir jātrāpa pirmajā mēģinājumā.

"Nē" — 7 metru soda metiens netiek trāpīts pirmajā mēģinājumā (trāpa vārtsargam, trāpa vārtu pārliktnim utt.).

4.5. Komanda, kas gūs pirmos vārtus spēlē

Uzvarošās likmes paredz komandu, kura gūs spēles pirmos vārtus.

4.6. Komanda, kas gūs nākamos vārtus spēlē

Uzvarošās likmes paredz komandu, kura gūs spēles nākamos vārtus. Ja vairs netiek gūti vārti, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

4.7. Komanda, kas gūs pēdējos vārtus spēlē

Likmes uz šo tirgus piedāvājumu tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku).

4.8. Pirmā komanda, kas gūs 5/10/15/20 vārtus

Uzvarošās likmes paredz komandu, kura pirmā gūs tirgus piedāvājumā norādīto vārtu skaitu. Ja norādītais vārtu skaits netika gūts līdz spēles beigām, visas likmes uz šo tirgus piedāvājumu tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

4.9. Pirmā komanda, kas puslaikā gūs 5/10/15/20 vārtus?

Uzvarošās likmes paredz komandu, kura pirmā gūs (tirgus piedāvājumā norādīto) vārtu skaitu (pirmajā/otrajā) puslaikā.

Ja norādītais vārtu skaits netika gūts līdz puslaika beigām, visas likmes uz šo tirgus piedāvājumu tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

4.10. Dubultiespēja

Ir iespējami šādi rezultāti:

1X – 1. komandas uzvara vai neizšķirts.

X2 – 2. komandas uzvara vai neizšķirts.

12 – 1. komandas uzvara vai 2. komandas uzvara.

4.11. 1. puslaika/spēles iznākums.

Uzvarošās likmes paredz 1. puslaika un visas spēles rezultātu.

4.12. Rezultatīvākais puslaiks

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja norādītajā puslaikā gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam.

4.13. Kopskaits pāra/nepāra skaitlis; 1. komandas (2. komandas) kopskaits pāra/nepāra skaitlis.

Ja rezultāts ir "0:0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāra" skaitlis.

4.14. Iekļūšana nākamajā kārtā.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas noteikti uzreiz pēc norādītās sērijas pēdējās spēles beigām. Netiek ņemts vērā, ja jebkāda iemesla dēļ (diskvalifikācija, atteikšanās utt.) komanda nespēja piedalīties kārtā (disciplināri vai jebkādi citi tiesneša lēmumi) pēc sērijas pēdējās spēles nospēlēšanas. Pretinieka komanda tiks uzskatīta par uzvarētāju un visas likmes šajā tirgū paliks spēkā.

4.15. Turnīra uzvarētājs

Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

4.16. Grupu turnīra uzvarētājs.

Lai likmes būtu derīgas, jānospēlē visas grupu turnīra spēles.

Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika oficiāli pabeigta un vēlāk rezultāts grozīts vai atcelts ar spēles tiesnešu lēmumu, visas likmes paliek derīgas.

Ja viena komanda tika diskvalificēta vai atteicās spēlēt kārtā, visas likmes uz šo komandu tiek uzskatītas par zaudējušām.

4.17. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Hērlings

 1. Visas likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (70 minūšu spēles laiks: 2 puslaiki pa 35 minūtēm), ja nav norādīts citādi. Ja pamatlaiks noslēdzas neizšķirti, tiek spēlēts papildlaiks (2 periodi pa 10 minūtēm) vai aizvadīta pārspēle.
 2. Lai likmes būtu derīgas, spēlei ir jābūt pabeigtai. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 3. Visas likmes ir aprēķinātas, pamatojoties uz spēlē gūto punktu kopskaitu (vārti = 3, individuālais punkts =1).
 4. Piemēram, ja 1. komandas rezultāts ir 0–18 (0 – gūto vārtu skaits, 18 – individuālie punkti) un 2. komandas rezultāts ir 2–10, tad 1. komanda uzvar ar rezultātu 18–16, jo 1. komandai ir 18 punkti (18 individuālie punkti) un 2. komandai ir tikai 16 punkti (6 punkti no gūtajiem vārtiem un 10 individuālie punkti).
 5. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".

Hokejs

 1. Likmes uz nacionālajiem vai starptautiskajiem hokeja čempionātiem tiek aprēķinātas, pamatojoties uz spēļu pamatlaiku, ja nav norādīts citādi.
 2. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 3. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 4. Likmes uz 2 variantu spēles rezultātu (1. komandas uzvara/2. komandas uzvara) ietver papildlaiku un iespējamos pēcspēles soda metienus.
 5. Tirgus kategorijā "Vārtu kopskaits: Vairāk/mazāk" piedāvātās likmes pamatojas uz visām noteiktajā dienā spēlētajām spēlēm, ja nav norādīts citādi. Ja spēle tikusi pārtraukta vai atlikta, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 6. Likmes uz uzvarētāju/handikapu/kopskaitu periodā/noraidījumiem, kā arī likmes uz citiem perioda rādītājiem tiek aprēķinātas, pamatojoties uz tirgus piedāvājumā norādītajā periodā gūtajiem vārtiem, veiktajiem noraidījumiem un citiem rādītājiem.
 7. Likmju likšanai uz hokeju tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

7.1. Spēles uzvarētājs.

Uzvarošā likme paredz spēles iznākumu.

Likmes, kurās ir piedāvāts tikai 1. komandas vai 2. komandas uzvaras varianti, iekļauj papildlaiku un iespējamos pēcspēles soda metienus.

Likmes, kurās piedāvātie varianti ir 1. komanda/X/2. komanda, tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izslēdzot papildlaiku un pēcspēles soda metienus).

7.2. Vārtu kopskaits.
Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām tiek aprēķinātas, pamatojoties tikai uz pamatlaiku.

3 variantu vārtu kopskaits: "Vairāk/mazāk" kategorijas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties tikai uz pamatlaiku.

2 variantu vārtu kopskaits: "Vairāk/mazāk" kategorijas likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam.

7.3. Atsevišķas komandas vārtu kopskaits

Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām tiek aprēķinātas, pamatojoties tikai uz pamatlaiku.

3 variantu likmes uz vārtu kopskaitu: "Vairāk/mazāk" kategorijas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties tikai uz pamatlaiku.
2 variantu likme uz Ziemeļamerikas vai citām hokeja līgām tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam.

Likmes uz kopskaitu: "Vairāk/mazāk" kategorijā tiek ņemti vērā tikai raidījumi pretinieka vārtos.

7.4.   vairāk/mazāk gūto vārtu.

Visas likmes uz kopskaitu: "Vairāk/mazāk" kategorijas likmes tiek atgrieztas, ja norādītais spēlētājs nepiedalījās spēlē.
Visas likmes uz kopskaitu: Neatkarīgi no līgas vai turnīra "vairāk/mazāk" kategorijas likmēs tiek ņemts vērā tikai pamatlaiks.

7.5. Handikaps.

Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām tiek aprēķinātas, pamatojoties tikai uz pamatlaiku.

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja vārtu starpība spēlē atbilst tirgū norādītajai vārtu starpībai.

7.6. Komanda, kas ir vadībā pēc "N" minūtēm

Uzvarošās likmes paredz komandu, kas ir vadībā pēc tirgus piedāvājumā noteiktā laika posma.

Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

"Komanda, kas ir vadībā pēc "N" minūtēm" likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz rezultātu pēc norādītā laika posma.

Piemērs: Komandas, kas ir vadībā pēc pirmajām piecām minūtēm, tiek noteikta brīdī, kad kopš spēles sākuma ir pagājušas 05:00 minūtes.

7.7. Grupu posma (konferences/divīzijas) uzvarētājs.

Ja sezona ir saīsināta, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz noteiktās hokeja līgas oficiālo protokolu.

7.8. Turnīra uzvarētājs.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas noteikti uzreiz pēc turnīra pēdējās spēles beigām. Netiek ņemtas vērā vēlākas (pēc spēles beigām) notikušās diskvalifikācijas un grozījumi protokolā. Likmes uz komandu, kas nekvalificējās turnīram, tika diskvalificēta vai atteicās piedalīties, tiek uzskatītas par zaudējušām. Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

7.9. Iekļūšana nākamajā kārtā.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas noteikti uzreiz pēc izslēgšanas spēļu kārtas pēdējās spēles beigām.

Ja jebkāda iemesla dēļ (diskvalifikācija, atteikšanās utt.) viena komanda nespēja piedalīties kārtā (disciplināri vai jebkādi citi tiesneša lēmumi) pēc sērijas pēdējās spēles nospēlēšanas, tas visas likmes uz šo komandu tiek uzskatītas par zaudējušām. Pretinieka komanda tiks uzskatīta par uzvarētāju un visas likmes šajā tirgū paliks spēkā.

7.10. Izslēgšanas spēļu (līdz 2 uzvarām/līdz 3 uzvarām/līdz 4 uzvarām) uzvarētājs.

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja netiek nospēlēts likmes uzvarai nepieciešamais spēļu skaits (norādīts turnīra oficiālajā kalendārā).

7.11. Spēlētājs, kurš gūs pirmos vārtus spēlē

Uzvarošās likmes paredz spēlētāju, kurš gūs spēles pirmos vārtus.

Ja pirmos vārtus spēlē guva spēlētājs, kurš nebija norādīts tirgus piedāvājumā, tad likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām. Ja tirgus kategorijā norādītais spēlētājs nepiedalījās spēlē, visas likmes uz šo spēlētāju tiek atgrieztas ar koeficientu "1". Ja pirmie spēlē gūtie vārti ir raidīti savos vārtos (pat ja tie ir tirgus piedāvājumā norādītā spēlētāja raidītie savos vārtos), tad likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

Likmes aprēķinos tiek ņemti vērā tikai pamatlaikā gūtie vārti (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.12. Lielākais metienu skaits pa vārtiem

Uzvarošās likmes paredz, kura komanda izdarīs visvairāk metienu pa vārtiem (metienu vārtu virzienā). Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām ietver pamatlaiku.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra rīkotāju publicētajiem rezultātiem. Citi avoti netiek ņemti vērā.

7.13. Metieni pa vārtiem (metieni vārtu virzienā): Vairāk/mazāk

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra rīkotāju publicētajiem rezultātiem. Citi avoti netiek ņemti vērā. Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām ietver pamatlaiku.

Citi avoti netiek ņemti vērā.

Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām ietver pamatlaiku. Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē izdarīto metienu kopskaits pa vārtiem atbilst tirgū norādītajam metienu kopskaitam pa vārtiem.

7.14. "Metieni pa vārtiem" handikaps.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra rīkotāju publicētajiem rezultātiem. Citi avoti netiek ņemti vērā. Likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"), ja spēlē izdarīto metienu kopskaits pa vārtiem, ņemot vērā handikapu, atbilst tirgū norādītajam metienu kopskaitam pa vārtiem. Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām ietver pamatlaiku.

7.15. Dubultiespēja (spēle/trešdaļa)

Ir iespējami šādi rezultāti:

1X – 1. komandas uzvara vai neizšķirts.

X2 – 2. komandas uzvara vai neizšķirts.

12 – 1. komandas uzvara vai 2. komandas uzvara.

Likmes uz "Dubultiespēja" kategoriju ņem vērā pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.16. Dubultiespēja — komanda, kas ir vadībā pēc "N" minūtēm

Uzvarošās likmes paredz tirgus piedāvājumā noteiktā laika posma iznākumu. Iespējamie iznākumi ir norādīti 15. punktā: Dubultiespēja (spēle/trešdaļa).

Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").

Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmās trešdaļas iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.

Dubultiespēja — "Komanda, kas ir vadībā pēc "N" minūtēm" likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz rezultātu pēc norādītā laika posma.

Piemērs: Komandas, kas ir vadībā pēc pirmajām piecām minūtēm, tiek noteikta brīdī, kad kopš spēles sākuma ir pagājušas 05:00 minūtes.

7.17. Abas komandas gūs vārtus: Jā/nē

Uzvarošās likmes paredz, vai norādītajā spēlē abas komandas gūs vismaz vienus vārtus.

Visi raidījumi savos vārtos tiek uzskatīti par pretinieku gūtajiem vārtiem.

7.18. Uzvaras rezultāta starpība

Neatkarīgi no valsts un turnīra, visas likmes "Uzvaras rezultāta starpība" kategorijas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.19. Pirmo vārtu gūšanas laiks.

Uzvarošās likmes paredz spēles pirmo gūto vārtu laika posmu.

7.20. Spēles precīzs rezultāts

Likmes uz spēles precīzu rezultātu pamatojas uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus). Ja spēles galarezultāts neatbilst nevienam piedāvātajam variantam, tad par uzvarējušajām tiks uzskatītas likmes uz "Jebkāds cits" rezultātu.

7.21. Noteiktā periodā piešķirto 2 minūšu noraidījumu kopskaits

Katrs 2 minūšu sods skaitās kā viens noraidījums.

Divkāršais mazais sods (2 +2 minūtes) skaitās kā 2 noraidījumi pa 2 minūtēm.

Visi pirms perioda sākuma piešķirtie sodi pieskaitāmi pie iepriekšējā perioda. Arī spēles beigās piešķirtie noraidījumi pieskaitāmi pie iepriekšējā perioda (3. perioda vai papildlaika).

Aizturētie sodi, kas nepārvērtās reālā noraidījumā tajā laikā gūto vārtu dēļ, netiek ņemti vērā pat tad, ja tie ir pieskaitīti spēles gala protokolā.

7.22. Periods, kurā gūs visvairāk vārtu (iemetīs ripas)

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

Ja 2 vai vairāk periodu noslēdzas ar vienādu gūto vārtu kopskaitu, tad likmes šajā tirgus kategorijā tiek uzskatītas par zaudējušām.

7.23. Spēlētājs, kurš gūs 3 vārtus

Visi raidījumi savos vārtos tiek uzskatīti par pretinieku gūtajiem vārtiem.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.24. Spēlē gūto vārtu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis.

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāris".

Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.25. Komandas gūto vārtu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāris".

7.26. Komanda, kura gūs pirmos vārtus spēlē

Ja pirmie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos, tad likmes šajā tirgū tiek aprēķinātas pa labu pretiniekiem. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.27. Komanda, kura gūs pirmos vārtus spēlē

Ja nākamie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos, tad likmes šajā tirgū tiek aprēķinātas pa labu pretiniekiem.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.28. Komanda, kas gūs pēdējos vārtus spēlē

Ja pēdējie spēlē gūtie vārti ir savos vārtos, tad likmes šajā tirgū tiek aprēķinātas pa labu pretiniekiem. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.29. Pirmos vārtus guvusī komanda uzvar spēlē

Ir iespējami šādi rezultāti:

"Jā" — pirmos vārtus guvusī komanda uzvar spēlē.

"Nē" — pirmos vārtus guvusī komanda zaudē spēlē.

Likmes šajā tirgū ietver papildlaiku un pēcspēles metienus.

7.30. Visrezultatīvākā trešdaļa

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

Ja divas vai vairāk trešdaļas ir visrezultatīvākās, tad visas likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

7.31. Spēlē būs papildlaiks: Jā/nē

Visas likmes uz "Spēlē būs papildlaiks: Jā" tiek uzskatītas par uzvarējušām, ja papildlaiks tika paziņots, taču netika nospēlēts (jebkādi tehniski iemesli).

7.32. Visrezultatīvākās trešdaļas

Likmēs uz kategoriju "Visrezultatīvākās trešdaļas" tiek ņemti vērā noteiktajās spēles trešdaļās gūtie vārti.

Papildlaika rezultāts neietekmē likmju aprēķināšanu. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu (izņemot papildlaiku un pēcspēles metienus).

7.33. Iekļūšana nākamajā kārtā.

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas noteikti uzreiz pēc turnīra noteiktās kārtas pēdējās spēles beigām. Likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc spēles beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā. Visas likmes tiek aprēķinātas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītā komanda nekvalificējas norādītajam turnīram, tika diskvalificēta vai atteicās piedalīties turnīrā.

7.34. Soda minūšu kopskaits.

Uzvarošās likmes paredz, vai soda minūšu kopskaits (kopējais noraidījumu laiks) ir vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto soda minūšu kopskaitu.

Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku.
Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē piešķirto soda minūšu kopskaits atbilst tirgū norādītajam soda minūšu kopskaitam.

7.35. Soda minūšu handikaps

Likmes uz Ziemeļamerikas un citām hokeja līgām tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku.
Handikapa likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"), ja spēlē piešķirto soda minūšu kopskaits (ņemot vērā handikapu) atbilst tirgū norādītajam soda minūšu kopskaitam.

7.36. Spēlētāja vārtu un rezultatīvo piespēļu kopskaits

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlētāja gūto vārtu un izdarīto rezultatīvo piespēļu kopskaits ir vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto kopskaitu.

Likmes šajā tirgū tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"), ja spēlētāja spēlē gūto vārtu un izdarīto rezultatīvo piespēļu kopskaits (ņemot vērā handikapu) atbilst tirgū norādītajam vārtu un piespēļu kopskaitam.

7.37. Vairāk/mazāk vārtu noteiktās dienas spēlēs.

Norādītajā tirgū piedāvātās likmes tiek pamatotas uz visām noteiktajā dienā notikušajām spēlēm.

Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viena vai vairāk spēļu tika atliktas vai atceltas (un nepabeigtas 24 stundu laikā).

7.38. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Jauktais futbols

Jauktais futbols ir spēle, kurā likmes tiek liktas uz divām pretinieču komandām, kuras piedalās reālās spēlēs. Likmju iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz reālo spēļu spēlētāju gūto vārtu summu.

Likmju aprēķināšana tiek veikta pēc visu reālo spēļu beigām, no kurām tikuši izvēlēti virtuālo komandu spēlētāji. Ja spēles sākums tika atlikts uz ilgāk nekā 24 stundām, visas uz šo noteikto spēli pieņemtās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1". Ja spēle tika atlikta un netika atsākta 24 stundu laikā, visas uz šo noteikto spēli pieņemtās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".

Piemēram, Mančestras United pret Madrides Real (jauktā spēle), kuras spēlē savās nacionālajās līgās:

Anglijas Premjerlīga (Premier League): Mančestras United 2:1 Everton

Spānijas pirmā divīzija (La Liga): Madrides Real 3:1 Valencia

Jauktā spēle: Mančestras United 2:3 Madrides Real

Motosports

 1. Šie noteikumi attiecas uz 1. formulu, Moto GP, Vācijas DTM, WTTC, Superbike, Super sport, triālu un citiem motosporta veidiem.
 2. Vietu secību noslēguma tabulā un piešķirto punktu skaitu nosaka ar noslēguma protokolu, kas parādīts uzreiz pēc sacīkstēm

Netiek ņemtas vērā vēlākas (pēc brauciena beigām) notikušās diskvalifikācijas un grozījumi protokolā.

 1. Uz kvalifikāciju veikto likmju uzvarētājs tiek noteikts atbilstoši norādītā turnīra attiecīgās pārvaldošās federācijas paziņotajam oficiālajam kvalifikācijas laikam.
 2. Par sacīkšu sākumu tiek uzskatīts starta pozīciju ieņemšanas apļa (iesildīšanās apļa) sākšanas signāls. Braucēji, kuri piedalās starta pozīciju ieņemšanas aplī, tiek uzskatīti par sacīkstes uzsākušiem braucējiem.
 3. Likmju likšanai uz motosportu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi

5.1. Sacīkšu uzvarētājs

Par uzvarētāju tiek uzskatīts braucējs, kurš sacīkšu noslēguma protokolā ir ieņēmis pirmo vietu. Visas likmes uz tirgus piedāvājumā norādīto braucēju tiek atgrieztas, ja norādītais braucējs atteicās vai jebkāda iemesla dēļ neieņēma sacīkšu starta pozīciju.

5.2. Sacīkšu labāko trijnieks

Uzvarošās likmes paredz sacīkstes pabeigušos trīs labākos braucējus pareizā secībā. Visas "Sacīkšu labāko trijnieks" kategorijas likmes uz tirgus piedāvājumā norādīto braucēju tiek atgrieztas, ja braucējs neieņēma sacīkšu starta pozīciju.

Šeit paredzat, kurš braucējs sacīkšu noslēgumā būs labāko trijniekā, pamatojoties uz sacīkšu rezultātiem. Ja

norādītais braucējs nepiedalījās sacīkstēs, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

5.3. Čempionāta uzvarētājs.

Visas likmes uz noteiktā braucēja uzvaru čempionātā tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja braucējs nenostājās jebkura čempionāta brauciena starta pozīcijā.

5.4. Čempionāta 3 labākie braucēji.

Uzvarošās likmes paredz čempionāta 3 labākos braucējus. Visas likmes uz noteiktā braucēja iekļūšanu čempionātā triju labāko braucēju skaitā tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja braucējs nenostājās jebkura čempionāta brauciena starta pozīcijā.

Visu šo likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar čempionāta rezultātu oficiāli paziņoto protokolu.

5.5. Konstruktoru čempionāta uzvarētājs.

Uzvarošās likmes paredz konstruktoru čempionātu uzvarošo komandu noteiktajā sezonā. Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītā komanda tika diskvalificēta vai nolēma izstāties no čempionāta pirms sezonas sākuma. Visos pārējos gadījumos likmes paliek spēkā.

5.6. Kurš noslēgumā ieņems augstāku vietu?

Uzvarošā likme paredz tirgus piedāvājumā norādītā braucēju pāra dalībnieku, kurš ieņems augstāku vietu.

Ja abi braucēji nepabeidz sacīkstes, par uzvarētāju tiks uzskatīts vairāk apļus pabeigušais braucējs. Ja viens braucējs izstājas no sacīkstēm un otrs šķērso finiša līniju, par uzvarētāju tiek uzskatīts sacīksti pabeigušais braucējs. Ja viens braucējs pabeidz vairāk apļu, taču tiek diskvalificēts, tad par uzvarētāju tiek uzskatīts nediskvalificētais braucējs pat tad, ja pabeigts tikai viens aplis.

Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja abi braucēji diskvalificēti vai izstājas tajā pašā aplī.

5.7. Kura konstruktoru komanda izcīnīs vairāk punktu?

Uzvarošā likme paredz, kura komanda no norādītā konstruktoru komandu pāra izcīnīs vairāk punktu.

Ja abas komandas neizcīna nevienu punktu, tad par uzvarētāju tiek uzskatīta komanda ar mazāko noslēguma pozīciju summu (braucēju noslēguma pozīciju summu). Likmes paliek spēkā, ja vismaz vienas komandas braucēji ir nostājušies starta pozīcijā un sākuši sacīkstes.

Piemērs 1. komandas braucēji finišēja 3. un 9. vietā, kamēr 2. komandas braucēji finišēja 7. un 8. vietā. Tādējādi 1. komandas braucēju vietu summa bija 12, bet 2. komandas braucēju vietu summa bija 15. Tādējādi 1. komandai ir augstāka noslēguma pozīcija, bet 2. komandai — zemāka noslēguma pozīcija.

5.8. Vai izstāsies no sacīkstēm: Jā/nē

Braucējs izstāsies/neizstāsies no sacīkstēm.

Uzvarošā likme paredz, vai braucējs izstāsies no sacīkstēm.

Pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, braucējs, kurš kvalificējies sacīkstēm ar "N" apļu skaita handikapu salīdzinājumā ar pretinieku, taču kaut kāda iemesla dēļ izstājās no sacīkstēm pirms finiša līnija šķērsošanas, tiek uzskatīts par sacīkstes pabeigušu. Braucējs, kurš oficiālā protokolā norādīts kā sacīkstes pabeidzis neatkarīgi no tā, vai fiziski šķērsoja finiša līniju pēc tam, kad sacīkšu līderis bija pabeidzis sacīkstes, tiks uzskatīts par sacīkstes pabeigušu.

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītais braucējs neatradās starta pozīcijā.

Visu likmju iznākums tiek noteikts saskaņā ar oficiāli paziņoto protokolu. Netiek ņemti vērā visi vēlāki grozījumi protokolā (diskvalifikācija utt.).

5.9. Ātrākais aplis

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītais braucējs neatradās starta pozīcijā.

5.10. Braucējs, kurš ieguvis vairāk punktu norādītās sezonas atlikušajās sacīkstēs

Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītais braucējs nenostājās jebkuru sezonas atlikušo sacīkšu sākuma pozīcijā.

5.11.  Likmes uz Rallija ātrumposmu: Ja ātrumposms netiek pabeigts pirms tā beigām, tad visas likmes tiks aprēķinātas saskaņā ar oficiālo rezultātu, ja tāds tiks nodrošināts.

5.12. Rallija ātrumposma uzvarētājs: Likmes tiek noteiktas atkarībā no tā, kuru no braucējiem oficiālais avots ir noteicis par ātrumposma uzvarētāju, pat ja abiem vai vairākiem braucējiem nomināli ir piešķirts vienāds laiks.

5.13. Ātrumposmu uzvaru skaits: ja diviem vai vairākiem braucējiem vai automašīnām ir vienāds ātrumposmu uzvaru skaits, likmes tiks aprēķinātas, dalot koeficientu ar uzvarētāju skaitu.

5.14. Rally Head-To-Head / Kurš finišēs augstāk: ja tiek piedāvātas braucēju/mašīnu viens pret vienu likmes, tad labākās finiša pozīcijas ieguvējs tiks noteikts par uzvarētāju. Ja viens vai visi braucēji nestartēs rallijā vai ātrumposmā, vai arī neviens no viņiem neiegūs rezultātu, visas likmes tiks anulētas. Ja rallijā vai ātrumposmā startē visi braucēji, bet tikai viens no viņiem iegūs rezultātu, likme paliek spēkā.

5.15. Rallija Dienas Līderis: likmēs tiks noteikts, kurš būs rallija līderis sacīkšu dienas beigās pēc pasākuma vietējā laika.

5.16. Izstāšanās: visi piedāvājumi, kas saistīti ar izstāšanos ir balstīti uz to, ko oficiālais avots uzskata par izstāšanos. Piemēram, rallija braucēji, kas turpina ralliju Super Rally sistēmā, tiek uzskatīti par izstājušiem.

5.17. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Regbijs

 1. Visas likmes tiek pieņemtas un aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaiku (80 minūšu spēles laiks + tiesneša pieliktās minūtes), ja nav norādīts citādi.
 2. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 3. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".

Izņēmums: Visas likmes uz atlikto spēli paliks spēkā, ja turnīra rīkotāji uzreiz ir noteikuši atliktās spēles jaunu datumu un laiku. Atliktajai spēlei ir jānotiek tajā pašā nedēļā (no pirmdienas līdz svētdienai; Griničas (GMT) laiks).

 1. Likmju likšanai uz regbiju tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi

4.1. Spēles uzvarētājs

Uzvarošās likmes paredz spēles iznākumu pamatlaikā (izslēgts papildlaiks).

4.2. Punktu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja gūto punktu kopskaits atbilst tirgus piedāvājumā norādītajam punktu kopskaitam. Tas pats attiecas uz komandas vai atsevišķa spēlētāja gūto punktu kopskaitu.

4.3. Handikaps.

2 variantu handikapa likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēle noslēdzas neizšķirti, ņemot vērā handikapu.

4.4. Dubultiespēja.

Ir iespējami šādi rezultāti:

1X – 1. komandas uzvara vai neizšķirts.

X2 – 2. komandas uzvara vai neizšķirts.

12 – 1. komandas uzvara vai 2. komandas uzvara.

4.5. Iekļūšana nākamajā kārtā

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, kas noteikti uzreiz pēc norādītās sērijas pēdējās spēles beigām.

Likme uzvar, ja noteiktā komanda iekļūst turnīra nākamajā kārtā. Netiek ņemti vērā spēles starprezultāti vai jebkādu turnīra posmu rezultāti. Netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc spēles beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā.

4.6. Atsevišķas komandas punktu kopskaits

Uzvarošās likmes paredz, vai komandas gūto punktu kopskaits ir vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto kopskaitu.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja komandas spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

4.7. Turnīra uzvarētājs

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra pēdējās spēles oficiālo rezultātu. Netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc spēles beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā. Visas likmes tiek aprēķinātas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītā komanda nekvalificējas norādītajam turnīram, tika diskvalificēta vai atteicās piedalīties turnīrā.

4.8. Spēlē tiks parādīta sarkanā kartīte: Jā/nē

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlē kāds spēlētājs tiks noraidīts (saņems sarkano kartīti). Likmju aprēķināšanā tiek ņemtas vērā tikai spēles laikā parādītās kartītes. Likmju aprēķināšanā netiek ņemti vērā spēlētāju uz rezervistu soliņa, treneru vai citu personāla darbinieku noraidījumi.

4.9. Spēlē tiks parādīta dzeltenā kartīte

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlē kāds spēlētājs saņems 10 minūšu noraidījumu (saņems dzelteno kartīti). Likmju aprēķināšanā tiek ņemtas vērā tikai spēles laikā parādītās kartītes.

4.10. Punktu kopskaits pāra/nepāra skaitlis

Ja spēles rezultāts ir "0:0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāris".

4.11. 1. puslaika/spēles iznākums

Uzvarošās likmes paredz 1. puslaika un visas spēles iznākumu.

4.12. Spēlētājs, kurš gūs pirmo piezemējumu spēlē

Uzvarošās likmes paredz spēlētāju, kurš gūs spēles pirmo piezemējumu.

Visas likmes uz noteikto spēlētāju tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēlētājs nepiedalījās spēlē.

Ja pirmo piezemējumu guvis spēlētājs, kurš netika norādīts tirgus piedāvājumā, tad visas likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām. Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri pirmā piezemējuma gūšanas laikā vēl nebija iznākuši laukumā; šīs likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

 Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri pirmo vārtu gūšanas laikā vēl nebija iznākuši laukumā; šīs likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

4.13. Spēlētājs, kurš gūs pēdējo piezemējumu spēlē

Uzvarošās likmes paredz spēlētāju, kurš gūs spēles pēdējo piezemējumu.

Ja pēdējo piezemējumu guvis spēlētājs, kurš netika norādīts tirgus piedāvājumā, tad visas likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām. Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri nepiedalījās spēlē, tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

Izņēmums: Likmes uz spēlētājiem, kuri pēdējā piezemējuma gūšanas laikā vēl nebija iznākuši laukumā; šīs likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

4.14. Spēles precīzs rezultāts

Uzvarošās likmes paredz precīzu spēles rezultātu.

Ja spēles galarezultāts neatbilst nevienam piedāvātajam variantam, tad visas likmes šajā tirgū tiek uzskatītas par zaudējušām.

4.15. Uzvaras rezultāta starpība

Uzvarošās likmes paredz, ar cik punktu starpību komanda uzvarēs vai spēle noslēgsies neizšķirti.

4.16. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Snūkers

1. Spēles uzvarētājs

Ja spēle tika pārtraukta, taču bija nospēlēts vismaz viena partija (freim), tad par spēles uzvarētāju tiek uzskatīts spēlētājs, kurš tika oficiāli paziņots par iekļuvušu turnīra nākamajā kārtā.

2. Partiju kopskaits/partiju handikaps/speciālās likmes

Lai likmes šajos tirgos būtu spēkā un tiktu aprēķinātas, ir jābūt nospēlētam visas iepriekšnoteiktajam partiju skaitam (spēles uzvarētāja noteikšanai).

Ja jebkāda iemesla dēļ spēles uzvarētājs tika noteikts pirms iepriekšnoteiktā partiju skaita pabeigšanas, tad visas likmes šajos tirgos tiek atgrieztas ar koeficientu "1". Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmā partiju iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. 

 1. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmā partiju iznākums utt.), kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 2. Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika atcelta vai atlikta uz ilgāk nekā 24 stundām, visas tās likmes tiks aprēķinātas ar koeficientu "1".
 3. Ja spēlētājam partijā tika piešķirts tehniskais zaudējums, tad visas kopskaita un handikapa likmes uz šo partiju tiks atgrieztas ar koeficientu "1". Izņēmums: Iznākumi, kas tobrīd jau ir bijuši noteikti.
 4. Turnīra uzvarētājs. Visas likmes uz tirgus piedāvājumā norādīto spēlētāju tiek atgrieztas, ja norādītais spēlētājs atteicās vai jebkāda iemesla dēļ nepiedalījās spēlē.
 5. Likme uz "N partiju": pirmā iesistā krāsainā bumbiņa.

Uzvarošās likmes paredz pirmās partijā iesistās "krāsainās bumbiņas" krāsu (dzeltena, zaļa, brūna, zila, rozā vai melna).

Sumo/cīņa/triatlons

 1. Ja notikums ticis atlikts un nav pabeigts 24 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").
 2. Ja notikums ticis pārtraukts vai apturēts un nav pabeigts 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Visas likmes paliks spēkā, ja notikums tiks pabeigts 24 stundu laikā. Iznākumi, kuri jau noteikti pārtraukšanas brīdī, ir pamatā likmju aprēķināšanai. 
  c. Visas likmes uz cīņu/sacīkstēm tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viens dalībnieks atteicās piedalīties notikumā vai kaut kāda iemesla dēļ tika nomainīts ar citu.
 3. Koeficienti ir piedāvāti šādos tirgos:

3.1.  Cīņas/sacīkstes rezultāts

Uzvarošās likmes paredz cīņas/sacīkstes iznākumu.

 1. Turnīra uzvarētājs

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz turnīra pēdējās cīņas/sacīkstes rezultātu.
Likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc notikuma beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā.
Visas likmes tiek aprēķinātas ar koeficientu "1", ja tirgus piedāvājumā norādītais dalībnieks nekvalificējas norādītajam turnīram, tika diskvalificēts vai atteicās piedalīties turnīrā.

 1. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Galda teniss

 1. Ja spēlētājs jebkāda iemesla dēļ neturpina spēli vai tiek diskvalificēts, paliek spēkā visas likmes uz iznākumiem, kas jau ir noteikti spēlētāja dalības neturpināšanas brīdī. Visas pārējās likmes (norādītas zemāk) tiek atgrieztas ar koeficientu "1" pat tad, ja iznākumi ir acīmredzami.
 2. Visas likmes uz spēli tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja pirms spēles sākuma viens dalībnieks ir nomainīts ar citu.
 3. Ja spēle tika pārtraukta vai apturēta, visas likmes (izņemot likmes ar jau noteiktu iznākumu), tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 4. Ja viens no dalībniekiem tika diskvalificēts vai guva savainojumu, tad likmes uz "Iekļūšana nākamajā kārtā" kategoriju paliek spēkā, ja spēlētāja iekļūšana turnīra nākamajā kārtā tiek oficiāli paziņota.
 5. Likmju likšanai uz galda tenisu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

5.1. Spēles uzvarētājs.

Uzvarošās likmes paredz spēles uzvarētāju.

5.2. Seta uzvarētājs.

Uzvarošās likmes paredz seta uzvarētāju. Ja noteiktais sets tika pārtraukts, visas tā likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

5.3. Nākamās serves uzvarētājs

Ja nav turpmāko servju, visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

5.4. Punktu kopskaits: Vairāk/mazāk

Uzvarošās likmes paredz, vai spēlē (noteiktā spēlētāja) gūto punktu kopskaits ir vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto punktu kopskaitu. Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlētāja spēlē gūto punktu kopskaits ir vienāds ar noteiktajā tirgū norādīto punktu kopskaitu.

5.5. Handikaps (punkti).

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits (ņemot vērā handikapu) ir vienāds ar noteiktajā tirgū norādīto punktu kopskaitu.

5.6. Pirmais "N" punktu guvējs

Ja spēle tikusi pārtraukta, visas likmes šajā tirgū tiek atgrieztas ar koeficientu "1".

5.7. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Teniss

 1. Tenisa spēlē handikapu un punktu kopskaitu rēķina geimos.
 2. Setu rezultāts. Precīzs setu rezultāts tiek piedāvāts kā 2:0, 2:1 utt. Ja ticis mainīts spēles formāts (piemēram, setu skaitīšana), visas likmes uz visiem iznākumiem tiek atgrieztas ar koeficientu "1".
 3.  Korta seguma norādei ir tikai informatīvs raksturs. Ja spēles laukums ir mainīts, tad visas likmes paliek spēkā.
 4. Visas likmes uz spēli tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja pirms spēles sākuma viens dalībnieks ir nomainīts ar citu (izņemot komandu sacensībās). Ja notikusi viena vai vairāku dalībnieku (komandu sacensībās) nomaiņa, visas likmes paliek spēkā.
 5. Visas likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja viens no jau paziņotajiem dalībniekiem (dubultspēlē) tika nomainīts. Ja dalībnieki netika paziņoti, tad visas likmes uz iznākumu paliek spēkā.
 6. Ja spēlētājs jebkāda iemesla dēļ neturpina spēli vai tiek diskvalificēts, paliek spēkā visas likmes uz iznākumiem, kas jau ir noteikti spēlētāja dalības neturpināšanas brīdī. Visas pārējās likmes (norādītas zemāk) tiek atgrieztas ar koeficientu "1" pat tad, ja iznākumi ir acīmredzami.
 • Spēļu, setu un geimu rezultāti
 • Spēļu, setu un geimu handikapi
 • Geimu kopskaits setā, geimu kopskaits spēlē un setu kopskaits spēlē
 • Precīzs spēļu, setu un geimu rezultāts
 • Citi notikumi.
 1. Likmes paliek spēkā šādos gadījumos: Korta seguma maiņa, norises vietas maiņa, āra korta nomaiņa ar kortu telpās. 
 2. Likmes uz turnīra uzvarētāju tiek pieņemtas, ņemot vērā obligāto piedalīšanos turnīrā. Ja spēlētājs atsakās piedalīties turnīrā pirms spēles sākuma, tiek atgrieztas visas likmes par uzvaru.
 3. Ja tenisa spēle ir atlikta vai netiek pabeigta tajā pašā dienā, likmes paliek spēkā līdz turnīra beigām, kura ietvaros notiek šī spēle, līdz spēle ir beigusies vai jebkurš no dalībniekiem izstājas no spēles.
 4. Ja notiek supertaibreiks, kas izšķir pēdējā seta iznākumu, tad tas tiek uzskatīts par setu, kas sastāv no viena geima (supertaibreiks = 1 geims).

Apvienotās Karalistes un Īrijas zirgu skriešanās sacīkstes

1. Pēdējā brīža atsaukumi:

1.1.  Ja zirgs tiek atsaukts pirms nostāšanās starta gatavībā vai starta devējs to ir oficiāli atzinis kā nepiedalījušos skrējienā, likmes uz atsaukto zirgu tiks atgrieztas un uz uzvarējušajām likmēm tiks attiecināti laimesta samazinājumi saskaņā ar atvilkuma noteikumu (Tattersalls’ Rule 4).

Atvilkums tiks aprēķināts, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem decimālajiem koeficientiem, daļskaitļu koeficientiem un tīro atvilkumu.

1.1. Ja divi vai vairāk zirgu tiek atsaukti pirms nostāšanās starta gatavībā, kopējais atvilkums nepārsniedz 90 procentus.

1.2. Ja zirgs ir atsaukts un ir izveidots jauns tirgus, tad uz jebkurām veiktajām likmēm par noteiktu zirgu finišēšanu pirmajā trijniekā pirms jauna tirgus izveides tiks attiecināti augstāk norādītie atvilkumi. Ja pēc jauna tirgus izveides notiek citu zirgu atsaukšana, tad uz veiktajām likmēm par noteiktu zirgu finišēšanu pirmajā trijniekā pirms jauna tirgus izveides tiks attiecināti turpmāki atvilkumi, pamatojoties uz visu atsaukto zirgu koeficientiem. 

1.3. Uz jaunajā tirgū veiktajām likmēm tiks attiecināti atvilkumi, pamatojoties uz pašreizējiem koeficientiem.

1.4. Augstāk parādītā tabula tiks attiecināta arī tad, ja nepiedalās pieteiktie dalībnieki, uz kuriem bija likta likme atbilstoši agrajam koeficientam (EP). Ja tirgū atvilkuma kopsumma ir 5 centi no 1 €, atvilkums netiks piemērots.
2.     Likmju pieņemšana un iznākuma noteikšana:

2.1.  Likmes tiek pieņemtas zirgu skriešanās sacensībām, kuras notiek saskaņā ar Jockey Club un Īrijas Turf Club noteikumiem. Zirgu skriešanas likmju iznākums tiek noteikts, pamatojoties uz oficiālo rezultātu. Tomēr īpašs dubultā rezultāta piedāvājums ir pieejams zirgu skriešanas sacensībām Apvienotajā Karalistē un Īrijā, kur mēs izmaksājam laimestu gan saskaņā ar oficiālo rezultātu, gan par zirgu, kurš pirmais šķērso finiša līniju. Šis piedāvājums attiecas uz atsevišķām un savstarpēji saistītām likmēm, kā arī "uzvara-vieta" (each way) likmēm. Likmes nav ierobežotas.

2.2.  Izņēmumi, kuros mēs neizmaksājam laimestu saskaņā ar oficiālo rezultātu un par zirgu, kurš pirmais šķērso finiša līniju, ir šādi: Grand National sacensības; likme ar ilgtermiņa koeficientu (ante post); anulēts skrējiens; dalībnieks skrējis pa nepareizu ceļu; dalībniekam tiesnesis kļūdaini piešķīris uzvaru; dalībniekam bijis nepareizais svars vai žokejs nav nosvēries; likme uz favorītu; likme uz divu dalībnieku skrējienu.

2.3.  Kad rezultāts ir grozīts pēc svēršanās, piemēram, sakarā ar sekmīgu apelāciju, likmju iznākuma noteikšanas nolūkā grozījums tiks ignorēts.

2.4.  Visas likmes tiek uzskatītas par paredzētām to pieņemšanas dienā notiekošajiem skrējieniem, ja vien neesat norādījuši savādāk. Tomēr izmaksas tiks veiktas, ja skrējiena programma ir nodrukāta agrāk, piemēram, sestdien nodrukātās programmas uz svētdienas skrējieniem.

2.5.  Visām likmēm uz zirgus skriešanās sacīkstēm Apvienotajā Karalistē un Īrijā laimests tiek izmaksāts, vadoties pēc sākuma koeficienta. Sākuma koeficients (SP) ir skrējiena sākumā pieejamais koeficients. Kad tiek norādīts Olybet SP vai Industry SP, tam ir priekšroka pār jebkādu citu norādīto SP, un tas tiks izmantots likmju laimesta noteikšanai gadījumos, kad nav bijuši pieprasīti BP, ante post koeficienti. Kad nav norādīts SP koeficients un nav bijuši pieprasīti BP, ante post koeficienti, likmju laimesta noteikšana notiek, pamatojoties uz pēdējo pieejamo koeficientu.
3.     Likmes uz favorītu:

3.1.  Favorīts ir zirgs, kuram ir noteikts vismazākais koeficients. Likmes uz noteikto favorītu tiek pieņemtas zirgu un suņu skriešanas sacensībās tikai ar sākuma koeficientu (t. i., netiek pieņemtas likmes uz citiem notikumiem vai likmes ar BP koeficientu). Kad tiek norādīts Olybet SP vai Industry SP, tam ir priekšroka pār jebkādu citu norādīto SP, un favorīts tiks noteikts, pamatojoties uz pēdējo pieejamo koeficientu. Kad likme ir veikta uz nenosauktu favorītu skrējienā, kurā nav norādīti sākuma koeficienti, lūdzu, skatiet 2. punktu.

3.2.  Kad norādāt favorītu, un divi vai vairāk dalībnieku startē ar vismazākajiem koeficientiem, tad jūsu likme tiek vienādi sadalīta starp līdzfavorītiem. Piemēram, kad diviem dalībniekiem ir vismazākie koeficienti, šie dalībnieki ir pirmais un otrais līdzfavorīts, bet dalībnieks ar nākamo mazāko koeficientu ir trešais favorīts.

3.3.  Likmes uz vienu favorītu tiks atgrieztas, ja laimests neatkarīgi no rezultāta ir vienāds vai mazāks par sākotnējo summu. Piemēram, divi līdzfavorīti ar 1/1, četri līdzfavorīti ar 3/1 utt. Kad šāda situācija rodas ar līdzfavorītiem akumulētā likmē, izvēle tiks uzskatīta par tādu, kas veikta uz nepiedalījušos dalībnieku.

3.4.  Zirgu skriešanās sacensībās tiek pieņemtas likmes uz uzvarētāju un "uzvara-vieta" likmes uz pirmo un otro favorītu.

3.5.  Ja zirgs tiek atsaukts pirms nostādīšanas starta boksos, taču likmju piedāvājumā joprojām tiek norādīts kā favorīts, tad likmes uz šo favorītu tiek anulētas. Likmes nepāriet uz otro favorītu.
4. Koeficienti pirms skrējiena (BP):

4.1.  Koeficienti pirms skrējiena ir pašlaik hipodromā piedāvātie koeficienti zināmu laiku pirms skrējiena.

4.2.  Visu skrējienu un notikumu koeficienti var tikt grozīti.

4.3.  Ja vēlaties veikt likmi, izmantojot koeficientus pirms skrējiena, jums tas ir jānorāda likmes veikšanas laikā.

4.4.  Ja zirgs tiek atsaukts, izraisot laimesta samazinājumu saskaņā ar atvilkuma noteikumu (Tattersalls’ Rule 4), tad pēc atsaukšanas brīža nevar veikt likmi ar koeficientu pirms skrējiena, ja vien nav izveidots jauns tirgus.

4.5.  "Uzvara-vieta" likmes ar BP vai EP koeficientiem tiek regulētas ar mūsu noteikumiem par SP koeficienta likmēm uz vietu, un to iznākumu nosaka faktiskais dalībnieku skaits, nevis paziņoto dalībnieku skaits koeficienta noteikšanas brīdī.

4.6.  Mēs pieņemam likmes uz skrējienu, kurā piedalās 2 vai vairāk dalībnieku, ar izvēlēm, kurās norādīts dalībnieka nosaukums un kārtas numurs ar pašreizējiem koeficientiem pirms skrējiena. Kad izvēlei izmantojat koeficientu pirms skrējiena, tas tiks piemērota šai izvēlei attiecībā uz visām likmēm par uzvaru un "uzvara-vieta" likmēm.

4.7.  Ja zirgs tiek atsaukts pirms nostādīšanas starta boksos, veiktās EP koeficienta likmes uz šo izvēli tiks atgrieztas, savukārt uz citiem skrējiena dalībniekiem veiktajām likmēm tiks attiecināts atvilkuma noteikums (Tattersalls’ Rule 4), pamatojoties uz dalībnieka, kurš nepiedalījās, koeficientu tā atsaukšanas brīdī. Tomēr situācijā, ja tirgus tika no jauna izveidots sakarā ar iepriekšēju dalībnieka nepiedalīšanos, tad sākotnējā tirgū veikto likmju laimests tiks samazināts, pamatojoties uz pēdējo norādīto koeficientu šī tirgus dalībniekam, kurš nepiedalījās skrējienā. Likmes uz zirgu skriešanās sacensībām, kas veiktas pēc noslēguma paziņojuma, nav ilgtermiņa likmes un to iznākums tiks noteikts saskaņā ar šiem noteikumiem.

Volejbols

 1. Ja spēle tikusi pārtraukta vai apturēta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī (piemēram, pirmā seta iznākums, otrā seta iznākums utt.), , kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai. 
 2. Ja spēle ir tikusi atlikta un nav pabeigta 24 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika, visas likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

Volejbola spēlēs handikapi un kopskaiti tiek rēķināti punktos, ja tirgus piedāvājumā nav norādīts citādi.

Pirmie četri seti tiek spēlēti līdz 25 punktiem, lai izcīnītu uzvaru setā, ja tirgus piedāvājumā nav norādīts citādi.

Likmēm uz precīzu rezultātu tiek piedāvāti varianti 3:0, 3:1 utt.

Ja tiek grozīti turnīra noteikumi (pirmie četri seti tiek spēlēti līdz21 punktam, lai izcīnītu uzvaru setā), visas likmes kategorijās "Spēles uzvarētāja", "Seta uzvarētāja" vai "Precīzs rezultāts" tiek aprēķinātas, pamatojoties uz likmes pieņemšanas brīdī sniegtajiem koeficientiem. Visas pārējās likmes tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

 1. Ja pēc tiesneša lēmuma vienai komandai ir atņemts punkts, visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz oficiāli paziņoto tiesneša lēmumu.
 2. Ja spēlē tiek aizvadīts "zelta sets" (atbilstoši turnīra noteikumiem), tad visas likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz rezultātu pirms "zelta seta" sākuma.

"Zelta sets" tiek ņemts vērā turpmāk minēto likmju aprēķināšanā: Iekļūšana nākamajā kārtā un kārtas vai turnīra iznākums.

 1. Likmju likšanai uz volejbolu tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

5.1. Spēles uzvarētājs — Jā

Likmes uz notikuma (spēles) uzvarētāju.

5.2. Punktu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

5.3. Atsevišķas komandas punktu kopskaits

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja 1. komandas/2. komandas spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

5.4. Spēles setu kopskaits.

Uzvarošās likmes paredz, vai spēles setu kopskaits ir vairāk vai mazāk par tirgus piedāvājumā norādīto setu kopskaitu. Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēle tika pārtraukta un netika pabeigta.

5.5. Tiks spēlēts piektais sets: Jā/nē

Ja spēle tika pārtraukta pie rezultāta 2:2, visas likmes šajā tirgū paliek spēkā. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to, vai piektais sets tiks faktiski nospēlēts.

5.6. Komanda, kas pirmā gūs 5/10/15/20 punktus spēlē

Ja pēc tiesneša lēmuma vienai komandai ir atņemts punkts pēc nepieciešamā punktu skaita sasniegšanas, visas likmes paliek spēkā un tiesneša lēmums netiek ņemts vērā likmju aprēķināšanā.

5.7. Setu handikaps

Spēles nospēlētie (pabeigtie) seti tiek izmantoti likmju iznākuma noteikšanai. Likmes tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"), ja spēle tikusi pārtraukta un nav atsākta 24 stundu laikā.

5.8. Setu handikaps

Likmes tiek aprēķinātas neatkarīgi no seta noslēguma rezultāta.

5.9. Precīzs rezultāts setos.

Likmes tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja spēle tika pārtraukta un netika pabeigta.

5.10. Turnīra rezultāts.

Ja turnīra rīkotāji paziņo vairākus uzvarētājus, koeficienti tiek dalīti ar uzvarētāju skaitu.

5.11. Grupu turnīra uzvarētājs.

Lai likmes būtu derīgas, jānospēlē visas grupu turnīra spēles.

Ja jebkāda iemesla dēļ spēle tika oficiāli pabeigta un vēlāk rezultāts grozīts vai atcelts ar spēles/līgas tiesnešu lēmumu, visas likmes paliek derīgas.

Ja viena komanda tika diskvalificēta vai atteicās spēlēt kārtā, visas likmes uz šo komandu tiek uzskatītas par zaudējušām.

5.12. Pirmo triju setu rezultāts

Uzvarošās likmes paredz pirmo triju setu iznākumu.

5.13. Spēles punktu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis.

Uzvarošā likme paredz, vai visas spēles gūto punktu kopskaits ir pāra vai nepāra skaitlis.

5.14. Setu kopskaits: Pāra/nepāra skaitlis

Uzvarošā likme paredz, vai setu kopskaits ir pāra vai nepāra skaitlis.

5.15. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Ūdenspolo

 1. Visas likmes par ūdenspolo tiek pieņemtas, pamatojoties uz spēles pamatlaiku, ja nav norādīts citādi.

Izņēmums: likmes par iekļūšanu nākamajā kārtā.

 1. Ja notikums ticis pārtraukts vai apturēts un nav pabeigts 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Visas likmes paliks spēkā, ja notikums tiks pabeigts 24 stundu laikā. Iznākumi, kuri jau noteikti pārtraukšanas brīdī, ir pamatā likmju aprēķināšanai.
 2. Ja notikums ticis atlikts un nav pabeigts 24 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").
 3. Likmes uz ceturtdaļas uzvarētāju/ceturtdaļas punktu kopskaitu: Vairāk vai mazāk/ceturtdaļas handikapa likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz gūto vārtu kopskaitu tirgus piedāvājumā norādītajā periodā. Likmēs uz spēles 4. ceturtdaļu neieskaita papildlaikā gūtos vārtus, ja nav norādīts citādi.
 4. Likmes uz puslaika uzvarētāju/puslaika punktu kopskaitu: Vairāk vai mazāk/puslaika handikapa likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz gūto vārtu kopskaitu tirgus piedāvājumā norādītajā periodā. Likmēs uz spēles 2. puslaiku neieskaita papildlaikā gūtos vārtus, ja nav norādīts citādi.
 5. Likmju likšanai uz ūdenspolo tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

6.1. Spēles uzvarētājs.

Likmes uz spēles uzvarētāju. Likmes šajā tirgū ietver tikai pamatlaiku.

6.2. Handikaps.

Likmes (neatkarīgi no perioda, uz kuru tās attiecas) tiks atgrieztas ar koeficientu "1", ja rezultāts ir neizšķirts, ņemot vērā handikapu.

6.3. Punktu kopskaits.

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam.

6.4. Atsevišķas komandas punktu kopskaits

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja komandas spēlē gūto vārtu kopskaits atbilst tirgū norādītajam gūto vārtu kopskaitam.

6.5. Iekļūšana nākamajā kārtā

Likme tiks atgriezta (aprēķināta ar koeficientu "1"), ja 1. komandas/2. komandas spēlē gūto punktu kopskaits atbilst tirgū norādītajam kopskaitam.

6.6. Kopskaits pāra/nepāra skaitlis

6.7. Ja kopskaits ir "0", tad rezultāts tiek uzskatīts kā "Pāra" skaitlis.

6.8. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Ziemas sporta veidi

 1. Sporta veidi:
 • Slēpošana
 • Biatlons
 • Bobslejs
 • Distanču slēpošana
 • Frīstails/akrobātika
 • Kamaniņu sports
 • Ziemeļu divcīņa
 • Ātrslidošana
 • Skeletons
 • Tramplīnlēkšana
 • Snovbords
 1. Visas likmes uz noteikto notikumu tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja ir grozīta sacīkšu distance vai sacensību kārtu skaits.
 2. Ja notikums ticis atlikts un nav pabeigts 24 stundu laikā pēc sākotnējā sākuma laika, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1").
 3. Ja notikums ticis pārtraukts vai apturēts un nav pabeigts 24 stundu laikā pēc pārtraukšanas brīža, visas likmes uz šo spēli tiks atgrieztas (aprēķinātas ar koeficientu "1"). Visas likmes paliks spēkā, ja notikums tiks pabeigts 24 stundu laikā. Iznākumi, kuri jau ir noteikti pārtraukšanas brīdī, kalpo par pamatu likmju aprēķināšanai.
 4. Ja notikums tika pārtraukts/apturēts un atsākts citā trasē, visas likmes uz šo notikumu tiks atgrieztas ar koeficientu "1".

Izņēmums: Iznākumi, kuri jau noteikti pārtraukšanas brīdī, ir pamatā likmju aprēķināšanai.

 1. Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz tiesneša paziņojumu uzreiz pēc sacīkstēm. Likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc brauciena beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā.
 2. Likmju likšanai uz ziemas sporta veidiem tiek piedāvāti turpmāk minētie tirgi:

7.1. Sacensību uzvarētājs

Uzvarošās likmes paredz, kurš dalībnieks sacensībās izcīnīs 1. vietu. Visas likmes uz norādīto dalībnieku tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja šis sportists nepiedalījās sacensībās.

7.2. Finišēšana labāko trijniekā.

Uzvarošās likmes paredz, kuri sacensību dalībnieki finišēs labāko trijniekā. Visas likmes uz norādīto dalībnieku, kuram paredzēta iekļūšana labāko trijniekā, tiek atgrieztas ar koeficientu "1", ja šis sportists nepiedalījās sacensībās.

7.3. Kurš noslēgumā ieņems augstāku vietu?

Uzvarošās likmes paredz, kurš sportists sacensību noslēguma tabulā ieņems augstāku vietu. Dalībnieks, kurš sacensībās izcīna 1. vietu

Likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz tiesneša paziņojumu uzreiz pēc sacīkstēm.

Likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā vēlāk (pēc brauciena beigām) notikušās rezultāta izmaiņas vai grozījumi protokolā. Ja abi sportisti nepiedalījās sacensībās, visas likmes uz šo tirgus piedāvājumu tiks atgrieztas ar koeficientu "1". Ja viens no sportistiem ir startējis sacensībās, bet nesasniedza finišu (oficiālajā protokolā parasti tiek atzīmēts ar DNF), tad visas likmes uz šo tirgus piedāvājumu tiks aprēķinātas pretinieka labā.

7.4. Papildu jau iepriekš minētajiem rīkotājs var piedāvāt citus tirgus.

Īpašas likmes

 1. Ja likme sastāv no vairākiem notikumiem (spēlētājs A uzvar un spēlētājs B uzvar vai komanda A un komanda B abas uzvar) un vismaz viens no notikumiem ir anulēts, tad visa likme tiks anulēta.
 2. Spēlētāji, kas piedalījās spēlē tiek uzskatīti par tādiem, ja viņi iziet laukumā un piedalās spēlē, neatkarīgi no spēlētāja mačā pavadītā laika ilguma.

4. BET BUILDER

4.1. Bet Builder – Vispārīgie noteikumi

4.1.1. Bet Builder ļauj apvienot vairākas izvēles no viena un tā paša notikuma vienā likmē.

4.1.2. Lai Bet Builder funkcijas likme būtu spēkā ir jāizvēlas vismaz 2 likmju izvēles.

4.1.3. Likmes, kas veiktas, izmantojot Bet Builder funkciju, tiks uzskatītas par vienu likmi ar vienu koeficientu.

4.1.4. Bet Builder funkcija ir pieejama kā daļa no standarta sporta likmju piedāvājuma.

4.1.5. Bet Builder funkcija ir pieejama tikai noteiktos notikumos un sacensībās, un OlyBet negarantē tā pieejamību.

4.1.6. Pirms likmes veikšanas klientam ir jāpārliecinās, ka viņu Bet Builder likmju kartītē ir izdarītas pareizās izvēles. OlyBet neatmaksās nevienu Bet Builder likmi, kas veikta kļūdaini.

4.2. Bet Builder likmju rezultātu reģistrācija

4.2.1. Lai Bet Builder likme uzvarētu, ir jāpiepildās visām likmē esošajām izvēlēm.

4.2.2. Bet Builder likmēm nav dalītu laimestu. Piemēram: ja futbola mačā tiek veikta likme uz “A komanda izpildīs vairāk stūra sitienu”, tad gadījumā, ja komanda A un komanda B izpilda vienādu stūra sitienu skaitu, netiek uzskatīts, ka komanda A ir izpildījusi vairāk stūra sitienu.

4.2.3. Bet Builder likme tiek uzskatīta par izlemtu, tiklīdz ir noteikts tās iznākums, un tas paliks spēkā pat tad, ja spēle vēlāk tiks pārtraukta vai tiks pabeigta citā spēles formātā.

4.2.3.1. Ja vismaz viena Bet Builder likmes izvēle ir zaudējusi, visa likme arī tiks uzskatīta par zaudētu.

4.2.3.2. Ja visas Bet Builder izvēles ir uzvarētas, visa likme arī tiks uzskatīta par uzvarētu.

4.2.4. Ja Bet Builder likmē ir iekļauts spēlētājs, kas nepiedalījās spēlē, tad likme tiks uzskatīta par anulētu un tiks atgriezta klienta kontā.

4.2.4.1. Visi spēlētāji tiks uzskatīti par dalībniekiem, ja viņi atrodas spēles laukumā un piedalās spēlē, neatkarīgi no spēlētāja piedalīšanās spēlē ilguma.

4.2.5. OlyBet patur tiesības atcelt/anulēt jebkuras Bet Builder likmes, ja klientam norādītajos koeficientos vai sniegtajā informācijā ir bijusi acīmredzama kļūda.

4.2.6. OlyBet patur tiesības pārreģistrēt Bet Builder likmes iznākumu, ja iznākuma reģistrācijas laikā, kādā no izvēlēm ir radusies kļūda.

4.2.7. Nepabeigta, atlikta vai pārcelta spēle un norises vietas izmaiņas

4.2.7.1. Ja notikums tiek pārcelts vai atcelts, visas likmes tiks anulētas, ja notikums nesāksies laika posmā, kas norādīts šajos noteikumos sadaļā “Dažādu Sporta veidu Bet Builder noteikumi”.

4.2.7.2. Ja notikums tiek pārtraukts pēc tam, kad tas jau ir sācies, tad uz likmēm attiecas sekojošais:

4.2.7.2.1. Ja likmes rezultāts jau bija izlemts pirms notikuma pārtraukšanas, šis, pirms notikuma pārtraukšanas brīža rezultāts, paliks spēkā.

4.2.7.2.2. Visas likmes tiks atgrieztas, ja notikums nesāksies laika posmā, kas norādīts šajos noteikumos sadaļā “Dažādu Sporta veidu Bet Builder noteikumi”.

4.2.7.3. Ja sporta notikuma norises vieta tiek mainīta, tad visas likmes tiks atgrieztas.

4.2.7.3.1. Izņēmums ir beisbols, kur likmes tiks atgrieztas tikai tad, ja tiek mainīts oficiālais mājas un izbraukuma apzīmējums.

4.3.  Dažādu Sporta veidu Bet Builder noteikumi

4.3.1. Futbols

4.3.1.1. Visas futbola likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas balstoties uz 90 minūtēm pamatlaiku plus kompensācijas laiku, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.1.2. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu futbola notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 48 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma laika.

4.3.2. Amerikāņu futbols

4.3.2.1. Visas Amerikāņu futbola likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas iekļaujot spēles papildlaiku, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.2.2. Visas otrā puslaika un ceturtās ceturtdaļas izvēles iekļauj pagarinājumu, ja tiek spēlēts pagarinājums.

4.3.2.3. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu Amerikāņu futbola notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts tajā pašā spēļu nedēļā. Piemēram, NFL spēļu nedēļa notiek no ceturtdienas līdz trešdienai.

4.3.2.3.1. Tas neattiecas uz izslēgšanas spēlēm vai pēcsezonas spēlēm, kurās visas nepiereģistrētas likmes Bet Builder ietvaros būs spēkā līdz spēle tiks oficiāli pabeigta.

4.3.3. Beisbols

4.3.3.1. Visas Beisbola likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas iekļaujot papildus iningus, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.3.2. Visas beisbola Bet Builder likmes tiks anulētas, ja spēle nesāksies plānotajā kalendārajā dienā pēc oficiālā sākuma laika saskaņā ar pasākuma norises vietas vietējo laiku.

4.3.3.3. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu Beisbola notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 36 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma laika.

4.3.4. Basketbols

4.3.4.1. Visas Basketbola likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas iekļaujot spēles papildlaiku, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.4.2. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu basketbola notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 24 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma laika.

4.3.5. Hokejs

4.3.5.1. Visas Hokeja likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas iekļaujot visus nepieciešamos spēles papildlaikus un pēcspēļu soda metienu sēriju, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.5.2. Vārti, ko spēlētāji guvuši pēcspēļu soda metienu sērijās, netiek skaitīti gala rezultāta reģistrēšanas procesā. Tomēr vārti, kas tiek piešķirti pēcspēļu soda metienu sērijas uzvarētājkomandai, tiek pieskaitīti pie kopējo vārtu un komandu vārtu skaita galēja rezultāta.

4.3.5.3. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu hokeja notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 24 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma laika.

4.3.6. MMA

4.3.6.1. MMA cīņu uzvarētāji Bet Builder ietvaros tiks noteikti, pamatojoties uz ringā paziņoto oficiālo rezultātu. Apelācijas vai izmaiņas, kas veiktas pēc ringā paziņotā rezultāta netiks ņemtas vērā (ja vien attiecīgās izmaiņas nav radušās cilvēka kļūdas dēļ, paziņojot rezultātu ringā).

4.3.6.2. Visas Builder Builder likmes uz cīņām, kas tiek atliktas vai aizkavētas pēc sākotnēji paredzētā laika kalendārā datuma, tiks anulētas un likmes tiks atgrieztas. Izņēmums no šī noteikuma ir gadījumi, kad cīņas ir pieejamas likmju izdarīšanai, ņemot vērā paredzamos vai nominālos laikus/datumus, tādā gadījumā tās tiks atjaunotas oficiālajā grafikā, tiklīdz tas būs apstiprināts.

4.3.6.3. Viena vai abu cīnītāju aizstāšanas/maiņas gadījumā, visas Bet Builder likmes tiks anulētas un tās tiks atgrieztas.

4.3.6.4. Ja pirms cīņas tiek mainīts ieplānotās cīņas raundu skaits, visas Bet Builder likmes tiks atgrieztas. Lai izvairītos no neskaidrībām, piedāvājums var tikt atvērts ar jaunām spēkā esošām izmaiņām; ja tā notiek, tad likmes, kas veiktas no atkārtota atvēršanas brīža, paliks spēkā.

4.3.6.5. Specifiski MMA noteikumi Bet Builder ietvaros

4.3.6.5.1. Kāda būs uzvaras metode? - uzvaras metodes šajā izvēlē ietver:

A) Nokauts (KO):
i. Cīnītājs neturpina cīņu traumas dēļ
ii. Cīņu pārtrauc ārsts vai cīnītāja komanda/stūris
iii. Cīņu aptur tiesnesis, kur viens vai abi cīnītāji atrodas vietā, kur cīņas apturēšana oficiāli netiek uzskatīta par padošanos
Iv. Viena cīnītāja diskvalifikācija no tiesneša puses

B) Padošanās:
i. Cīnītājs mutiski padodās (neatkarīgi no tā, vai padošanās tika veikta sitienu dēļ vai nē)
ii. Tiesnesis aptur cīņu daudzu sitienu rezultātā
iii. Tiesnesis aptur cīņu no tehniskās padošanās

C) Tiesnešu lēmums:
i. Vienbalīgs, vairākuma un dalītais lēmums
ii. Tehniskais lēmums

4.3.6.5.2. Kad cīņa beigsies? – Tiesnešu lēmumu uzvaras netiek uzskatītas par uzvarām cīņā pēdējā raundā (3 raundu cīņas 3. raundā vai 5 raundu cīņas 5. Raundā). Ja cīnītājs izstājas vai ārsts pārtrauc cīņu starp raundu pauzē, tiks uzskatīts, ka cīņa ir beigusies iepriekšējā raundā.

4.3.6.5.3. Cik ilgi turpināsies cīņa? – Šajās izvēlēs ir iekļauts cīņas ilgums sekundēs, minūtēs vai raundos.

4.3.6.5.4. Minūtes: šājā izvēlē ir pieejami piedāvājumi ar 1 minūtes soli, sākot no 0,5 (t.i., vairāk/mazāk par 0,5, 1,5, 2,5 minūtēm utt.). Ja cīņa beidzas tā, ka oficiālais pulkstenis rāda tieši 30 sekundes pāri minūtei (piemēram, 0:30, 1:30, 2:30), tā tiks uzskatīta par pabeigtu pusminūti, un cīņa būs pārgājusi uz nākamo pusminūti..

4.3.6.5.5. Raundi: šājā izvēlē ir pieejami piedāvājumi ar 1 raunda soli, sākot no 0,5 (t.i., vairāk/mazāk 0,5, 1,5, 2,5 raundi utt.). Ja cīņa beidzas precīzi pusraundā (piem., 2:30 5 minūšu raundiem), tā tiks uzskatīta par pabeigtu pusraundu, un cīņā sāksies nākamais pusraunds.

4.3.7. Rugby League un Rugby Union

4.3.7.1. Visas Rugby League un Rugby Union likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas iekļaujot spēles papildlaiku, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.7.2. Visas 2. Puslaika izvēles ietver papildlaiku (Ja tas notiek).

4.3.7.3. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu rugby league un rugby union notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 24 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma laika.

4.3.8. Aussie Rules/AFL

4.3.8.1. Visas Aussie Rules likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas iekļaujot spēles papildlaiku, ja vien likmju veikšanas procesā nav skaidri norādīts, ka likme attiecas uz noteiktu laika periodu.

4.3.8.2. Visas 2. Puslaika izvēles ietver papildlaiku (Ja tas notiek).

4.3.8.3. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu Aussie rules notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 24 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma laika.

4.3.9. Krikets

4.3.9.1. Visas Kriketa likmes Bet Builder ietvaros tiks reģistrētas balstoties uz regulāras spēles pamatiningu rezultāta. Bet Builder likmes, kas veiktas uz kriketa spēlēm, neietver nekādus papildu iningus, Super Overs, One-Over Eliminators vai līdzvērtīgas metodes, lai noteiktu gala uzvarētaju neizšķirtām spēlēm.

4.3.9.2. Jebkurš samazināts spēles apjoms kriketa mačā (viena bumba vai vairāk) laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ tiks vērtēts kā likmes atgriešana Bet Builder ietvaros. Šī noteikuma izpratnē nepiereģistrēta likme ir tāda, kurai vēl nav zināms rezultāts samazināto ‘overs’ apstiprināšanas brīdī.

4.3.9.3. Visas nepiereģistrētas Bet Builder likmes uz nepabeigtu, pārceltu vai atceltu Kriketa notikumu tiks atgrieztas, ja notikums netiks turpināts vai sākts 24 stundu laikā pēc sākotnējā paredzētā sākuma.

5. TERMIŅŠ, LĪDZ KURAM AZARTSPĒLES DALĪBNIEKS VAR PIETEIKTIES UZ LAIMESTU

5.1. Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro, tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām.

5.2. Laimesti, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti vienas darba dienas laikā no laimesta pieteikšanas brīža.

5.3. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un ne vairāk kā divos maksājumos.

6. KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK PIETEIKŠANĀS UZ LAIMESTU UN KĀDĀ TO IZSNIEDZ

6.1. Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav līdzekļu spēles kontā vai spēlētājs pats vēlas beigt spēli.

6.2. Laimestus klients saņem automātiski savā spēļu kontā.

6.3. Laimestu izmaksā ar pārskaitījumu uz dalībnieka norādītu kontu bankā, no kura klients veicis iemaksu. Lai veiktu pārskaitījumu, klientam jāveic laimesta izmaksas pieprasījums savā spēles kontā.

7. ORGANIZĒTĀJA UN KLIENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

7.1. Organizētājam ir pienākums pieņemt likmes saskaņā ar šiem noteikumiem.

7.2. Organizētājam ir pienākums izmaksāt klientam laimestus saskaņā ar summām, likmju veidiem, noteikumiem un nosacījumiem, kas ir aprakstīti šajos noteikumos.

7.3. Klientam ir pienākums pildīt spēkā esošos organizētāja noteikumus.

7.4. Klientiem pienākums ir pildīt OlyBet Galalietotāja licences līgumā minētās prasības un tās klientam ir saistošas. Līgums atrodas OlyBet mājas lapas sadaļā „Noteikumi&Nosacījumi”.

7.5. Veicot likmi klients apstiprina, ka ir iepazinies ar OlyBet totalizatora un derību organizēšanas noteikumiem, OlyBet Galalietotāja licences līguma nosacījumiem un tiem piekrīt.

8. KUR DALĪBNIEKS VAR VĒRSTIES PRETENZIJU GADĪJUMĀ, KĀ ARĪ PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad 14 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, par to var iesniegt rakstisku iesniegumu (adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010), norādot adresi, uz kuru nosūtīt atbildi. 14 dienu laikā SIA „OlyBet Latvia” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi.

SIA „OlyBet Latvia”

25.10.2022.